Hlavní navigace

České řešení obstojí proti globálním velikánům

31. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Tým DIKA servis je naším dlouho­dobým obchodním partnerem, a to hlavně v oblasti tiskových služeb. Kromě toho se ale zaměřuje i na externí správu IT. A právě v této oblasti po dvou letech narazil na rychle rostoucí problém. Virtuální prostředí, které pro outsourcing ve firmě využívali, se stalo přítěží. Díky včasnému přechodu do našeho virtuálního datového centra (VDC) se ale podařilo zabránit vážným ekonomickým problémům a zachránit spokojenost jejich zákazníků.

Výzva

DIKA servis svůj IT outsourcing poskytovala prostřednictvím infrastruktury jednoho z globálních hráčů na trhu virtuálních serverů. Zadání pro dosažení spokojenosti zákazníků bylo jasné – přizpůsobit se potřebám klientů a zajistit, aby náklady zůstaly v mezích. Hlavním problémem byly pravidelně a neočekávaně navyšované měsíční platby za „dodatečné služby“, které byly jen těžko předvídatelné a zcela mimo kontrolu partnerů z DIKA servis. Přes důkladné zaznamenávání provozních deníků se na fakturaci objevovaly položky, které poskytovatel nedokázal vysvětlit. Navíc bylo řešení jakéhokoliv problému s technickou podporou velmi složité a neuspokojující.

Jelikož nešlo ovlivnit chování poskytovatele, snažili se technici omezovat narůstající náklady různými způsoby, které ale byly na úkor jejich zákazníků. Ani opakovaná omezení pro udržení nákladů lavinu nezastavila. Nejenže tento přístup nepomohl s ekonomickými indikátory, ale dopadl na zákazníky sníženou efektivitou při používání virtuálních serverů a omezenou možností přizpůsobit infrastrukturu tomu, co v danou chvíli potřebují. Tento trend šel přesně proti tomu, k čemu má virtuální infrastruktura přispívat.

Řešení

V tu chvíli se společnost obrátila na nás. Intenzivní komunikace a vzájemná podpora vedly k úspěšnému přechodu do VDC. Navzdory tomu, že pro své zákazníky vytvářeli celé virtuální prostředí znovu od nuly. Technici získali k ruce demo na 14 dní a během této doby jsme společně dořešili veškerou dokumentaci, takže ty dva týdny zdarma byly dobře využité.

Náš partner zvažoval několik nových dodavatelů, ale nakonec převážila kombinace:

  • výhod plné kontroly prostředí VDC oproti jednotlivým virtuálním serverům,
  • spolehlivosti provozu ověřené z demo verze prostředí,
  • flexibility použití a jeho jednoduchého přizpůsobení okamžitým potřebám,
  • jednoduchosti a rychlosti zřízení i reakce podpory,
  • umístění datového centra i technického týmu v Písku.

Dashboard

Výsledek

Díky spolupráci se nám povedlo vyřešit nejen hlavní problém, a to ke spokojenosti jak vedení, tak i technického týmu. „Přechod do virtuálního datového centra vnímáme jako velmi pozitivní, protože prostředí sedlo našemu hlavnímu technikovi a zároveň se nám tím podařilo dosáhnout efektivnější správy infrastruktury. Vaši technici si také prostředí mohou vyzkoušet, stejně jako jsme to udělali my. Stojí to za to,“ říká Bohuslav Pavlík, jednatel společnosti DIKA servis.

Cloud24

Virtuální zázemí je nyní stabilní, s přehledným vyúčtováním a bez neidentifikovatelných nákladů. Klientské servery, které jsou v něm spuštěné, nyní mohou běžet 24 × 7 × 365, a jsou tak k dispozici kdykoliv, když je zákazníci potřebují. „Jsme nyní stále v procesu vyřazování starého systému a již nyní můžeme říct, že očekáváme ušetření nákladů blížících se 50 %,“ dodává Bohuslav Pavlík. Navíc jsou technici ušetření problémů s vypínáním a zapínáním serverů, které byly spojené se snižováním nákladů, což dříve bylo jednou z problematických oblastí způsobujících nižší efektivitu. Servery se často nespustily správně a bylo nutné jim věnovat okamžitou pozornost.

IT infrastruktura je základním pilířem pro provoz dnešních obchodních aktivit a virtuální infrastruktura v tomto ohledu pomáhá šetřit náklady. Pro ještě větší kvalitu služeb jsme vytvořili spin-off, který se zaměřuje na poskytování robustní infrastruktury především virtuál­ního datového centra. Na stránkách www.tcpro.cz najdete hlavní přínosy pro vaši organizaci a také odkaz na vytvoření demo účtu, aby si vaši technici mohli plně vyzkoušet fungování virtuálního datového centra zdarma a zjistit, jaké výhody vám to přinese.

Byl pro vás článek přínosný?