Hlavní navigace

BI SaaS čeká letos růst

23. 6. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

IDC na základě analýzy minulého vývoje a současné situace na trhu předpovídá, že trh se SaaS BI i souvisejícími aplikacemi letos zaznamená trojnásobný růst, čímž do roku 2013 dosáhne kombinovaného ročního růstu 22,4 procenta.

Nicméně i přes tento předvídaný růst by výdaje na v cloudu poskytované BI řešení měly být mnohem menší než na klasický BI software.

Analýza společnosti Forrester Research uvádí řadu důvodů, které firmy vedou, nebo by mohly vést, k volbě SaaS BI řešení. Jedním z nich je, že tyto společnosti už nepožadují jen čistý BI software, ale ve stále větší míře ho provazují s aplikacemi pro správu znalostí (Knowledge Management) či pro řízení vztahu se zákazníky (CRM). Tím se nástroje pro BI kombinované s dalšími funkcemi dostávají ke stále více uživatelům, nejsou jen výsadou manažerů. Snaha rychle je dostat i k řadovým kancelářským pracovníkům je dalším dobrým důvodem pro volbu BI/ / KM v cloudu, kde se jednotlivé nástroje snadněji kombinují.

Rychlé přijetí SaaS BI i nižší investiční náklady uvádí analýza Forresteru jako dobré důvody, proč je takový systém vhodný zejména pro menší organizace. Zároveň však zdůrazňuje, že SaaS BI může být ideální i pro některé typy velkých společností. Dokumentuje to na příkladu velkého amerického prodejce, jehož příjmy jsou pevně svázány s obdobím prázdnin, během kterých realizuje 90 procent svých prodejů. Po většinu roku si tato firma vystačí se standardním instalovaným BI softwarem, nicméně v době nejvyššího zatížení využívá pro zpracování analytickým dat i služeb externího SaaS dodavatele.

Nicméně jako nejvhodnější oblast použití SaaS BI označuje analytik Forresteru Boris Evelson ty firmy, kde ještě není plně nasazeno klasické BI, respektive není provázáno s dalšími organizacemi. Do této kategorie spadá Distribution Market Advantage, což je marketingové sdružení distributorů potravin z amerického Chicaga, které poprvé spustilo SaaS software v roce 2004, a to od společnosti PivotLink.

Ještě před tímto rozhodnutím se v DMA poohlíželi po klasickém BI řešení, nicméně nakonec od něj upustili. Jim Szat­kowski, viceprezident společnosti pro technické a datové služby, to zdůvodňuje tím, že nejsou technologická společnost a že on-premise BI aplikace by plně neodpovídala jejich obchodnímu modelu.

DMA dodává potraviny mnohým restauracím i řetězcům rychlého občerstvení, proto skrz něj prochází množství dat, které je potřeba rychle analyzovat a vytvářet potřebné reporty. K těm mají přístup i odběratelé a ve výsledku pak pořízený informační systém využívají více zákazníci DMA než společnost samotná.

Mezi konkrétními činnostmi, kde IS v DMA pomáhá šetřit náklady, je analýza dodavatelského řetězce, kde se identifikují místa se zbytečně velkými dodávkami, s nepotřebným redundantním pokrytím.

Jako příklad informací získávaných uživateli uvádí Jim Szatkowski možnost generovat reporty na úrovni jednotlivých skladů, zjistit, které z nich realizovaly nadprůměrné množství dodávek, kolik a kdy přesně a kam směřovaly. Nicméně samozřejmě to nepodá informaci o tom, co přesně za těmito výkyvy stálo, ani nejlepší BI systém totiž není schopen nahradit analytickou lidskou mysl.

Systémový integrátor pro DMA implementoval row-level zabezpečení informací, to znamená, že každý zákazník se dostane jen k těm údajům, na které má povolení. Tedy k těm, které se týkají jeho obchodování s DMA. Jim Szatkowski si fungování systému pochvaluje, zákazníci jsou prý nadšení a do konce roku vytvořili 1400 vlastních uživatelských reportů.

Není to jediný případ úspěšného nasazení a využívání SaaS BI. Children's Choice je řetězec center pro péči o děti již několik měsíců používají SaaS BI od společnosti Birst.

CFO společnosti Dan Lawler říká, že jejich hlavní výdajovou oblastí jsou osobní náklady. Fungování center je na jedné straně regulování zákony a předpisy, které vyžadují určitý minimální poměr dětí a personálu, na druhou stranu i s tímto omezením se management firmy snaží zabránit přezaměstnanosti, která by nekontrolovaně zvyšovala náklady. Díky Birts může Dan Lawler i na dálku snadno monitorovat vývoj stavu pracovníků v jednotlivých centrech a případně manažery středisek upozornit, pokud začínají mít příliš zaměstnanců.

Podobně jako v případě DMA ani v Children's Choice neměli zájem na tom kupovat vlastní klasické BI řešení, místo toho se rozhodli pro stále oblíbenější cloud. Při volbě byla na prvním místě bezpečnost a ochrana dat, Birts proto nepřenáší jakákoli osobní data o zaměstnancích ani další citlivé údaje, například fotografie dětí, která centra navštěvují. Children's Choice má v současné době 40 center a ročně hodlá otevírat 8 až 10 nových, přitom ale plánují, že současný BI systém Birst jim bude sloužit ještě po dlouhou dobu.

Nicméně výše uvedená úspěšná nasazení SaaS BI neznamenají, že každý takový projekt se podaří, respektive že je to vhodné řešení pro každou firmu. Snadnou volbu mají organizace s několika aplikacemi, které nebyly nijak výrazněji upravovány. Přenos informací z nich do SaaS Business Intelligence systému by pak měl být relativně jednoduchou a přímočarou záležitostí.

soutez_casestudy

Na druhou stranu společnost pracující s mnoha již přizpůsobenými aplikacemi musí bedlivě při zvažování SaaS BI porovnat potenciální úspory při úspoře času a nákladů s na druhou stranu nezbytnými náklady na zpracování a čištění dat při jejich převodu z podnikových aplikací do BI. Podle Forresteru přitom může příprava znamenat až 80 % času typického BI implementačního projektu. V takovém případě má pak smysl zvažovat interní BI systém přizpůsobený již existujícím aplikacím a používanému formátu dat.

Mezi nebezpečí patří skryté náklady. Zatímco SaaS nabízí obvykle nižší investiční náklady, dodavatelé jiného softwaru mohou chtít vyšší či další licenční poplatky, pokud s nimi bude komunikovat externí cloud BI aplikace. U SaaS je další ostře sledovanou oblastí typicky bezpečnost, kdy se společnosti obávají nechávat citlivá data na počítačích umístěných mimo firmu, navíc v některých zemích předpisy ani neumožňují, aby citlivá data takovýmto způsobem opustila prostory organizace.

Byl pro vás článek přínosný?