Hlavní navigace

Datová Centra: CIO stále bojují s optimalizací

22. 6. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Navzdory ekonomickému propadu a souvisejícímu poklesu nákladů počítají velké evropské společnosti s tím, že jejich personální náklady související se správou datových center vzrostou letos o 10 %. V případě správy DC ale porostou i další náklady.

Plyne to ze zprávy analytické společnosti IDC, která říká, že za tím stojí řada různých faktorů vedoucích k růstu nákladů. Zpráva také mimo jiné uvádí, že 25 % organizací stále spravuje svoje servery a datová úložiště „ručně“, což vede k mnohem vyšším nákladům než tam, kde používají nějaké propracovanější nástroje. Přitom jen 14 % institucí má plně integrovaný rámec pro řízení datových center a serverů.

Pouze 30 % CIO vnímá operační náklady datových center jako svou prioritu, 25 % se ve zvýšené míře specificky zajímá o licenční poplatky za software. Podle IDC je toto přitom oblast, na kterou by se management měl ve zvýšené míře soustředit.

Organizace se rozcházejí ve svých představách i praktikách stran efektivní správy datových center – 58 % dává přednost modulárním řešením, 42 % naopak preferuje integrovaný přístup. Tomu musí přizpůsobit svou nabídku dodavatelé, kteří si na trhu nevystačí jen s jedním přístupem.

Rychlý nástup virtualizace zásadně změnil principy managementu datových center. Zatímco na jednu stranu virtualizační software mnohé činnosti značně ulehčil, na druhou stranu vytvořil nové problémy. Na prvním místě s 31 % zmiňují respondenti starosti s managementem integrace serverů, úložišť a sítí. Problémy se také různí v závislosti na velikosti datových center, v řízení těch větších převládají starosti se sjednocením fyzického a virtuálního managementu, naproti tomu menší centra pokládají za důležité integrovat různé virtualizační technologie s jednou řídicí strategií.

Trh s managementem virtualizací je příležitostí pro mnohé společnosti. 52 % organizací se spoléhá na svého dodavatele virtualizačního řešení, 32 % používá pro řízení virtualizovaného prostředí služeb svého dodavatele systémů a 16 % hledá řešení u dodavatele specializovaného řídícího software.

69 % organizací hledá v automatizaci procesů úspory na provoz datových center, stejně jako zefektivnění jejich provozu pro lepší soulad s podnikovými procesy. Ačkoli je úspora nákladů hlavním motivem, je na druhém místě zmiňovaná snaha o zvýšení bezpečnosti skrze snížení výskytu chyb.

Chris Ingie, viceprezident IDC pro oblast konzultací, komentuje výsledky výzkumu s tím, že evropské organizace učinily znatelný posun v řízení datových center ve srovnání s průzkumem z roku 2006. Jmenovitě virtualizace a automatiza­ce se podílely na relativním poklesu nákladů na provoz datových center (vzhledem k velikosti spravovaných dat). Nicméně zdůrazňuje, že stále je zde značný potenciál pro snižování nákladů.

Zdůvodňování investic do zlepšování řízení je často nevděčná a nelehká činnost. Nathaniel Martinez, programový ředitel ve skupině IDC pro systémy a infrastrukturu, říká, že manažeři datových center se intenzivně starají o hledání dodavatelů, kteří jim pomohou řešit problémy s bezpečností a dostupností, přitom často ztrácí ze zřetele potřeby organizace. Podle názoru analytiků v IDC CIO ve větší míře potřebují snižovat operační náklady a také ukázat, jak investice do datových center přispívají k lepšímu naplňování hlavních funkcí organizace.

Virtualizace mění jednak to, co je spravováno v datových centrech, ale i jak je to spravováno. Giorgio Nebuloni, výzkumný analytik IDC říká, že nejeden CIO se potýká s nároky virtualizace. Její přínosy jsou totiž často jasné, nicméně nároky na management vyžadují, aby se hledaly nové řídicí postupy i nástroje. Jinak by se mohl pozitivní přínos virtualizace ztrácet.

V otázce datových center a jejich zefektivňování však nehrají úlohu jen organizace jako celek a její jednotliví mana­žeři, ale i jednotliví zaměstnanci. Jednotlivci i skupiny mohou těžit z vývoje, který pro oblast datových center předpovídá Len Eckhaus, zakladatel AFCOMu a člen výboru Data Center Institute. Jejich efekt pro konkrétní pracovníky lze shrnout takto:

1. IT sféra patří tradičně mezi oblasti s vysoce motivovanými lidmi, a jako taková bude v následujících pěti letech vykazovat vysokou přizpůsobivost i odolnost vůči nepříznivým vnějším vlivům. IT společnosti, jejich dodavatelé, zaměstnanci i další externí organizace se budou snažit maximálně využít zdrojů, IT rozpočtů i možností datových center. To povede k větší konkurenci i k většímu tlaku na efektivitu, a proto zaměstnanci i dodavatelé, kteří se těmto trendům nedostatečně přizpůsobí, budou muset ustoupit těm přizpůsobivějším. To může znít pro někoho jako noční můra, nicméně opak je pravdou, je to naopak příležitost pro ty, kteří jsou připraveni spolupracovat s ostatními, efektivně využívat zdroje i nové technologie. Takoví lidé pak budou svými zaměstnavateli oceňováni.

top100

2. Díky efektivnějšímu a výkonnějšímu hardwaru, softwaru i podpůrné infrastruktuře se změní to, jak je vnímáno „udržitelné IT“. V případě datových center to znamená, že Tier IV úroveň datových center (2N+1 redundance garantující dnes 99,995% dostupnost) bude vnímána jako neefektivní plýtvání zdroji, na její místo nastoupí Tier III (paralelně udržovatelná infrastruktura, dnes garantující 99,982% dostupnost), která bude vnímána jako dostatečná a nesrovnatelně více nákladově efektivní. Soustředěním se na efektivitu a udržitelnost IT operací se bude moci řada společností vyhnout nákladným konsolidacím a přemísťováním. Dobrou zprávou pro ty firmy, kterým nezbývá než brzy zvolit nová datová úložiště, je, že nastupuje nová generace datových center, které jsou buď ve výstavbě, popřípadě byly nedávno dokončeny a které jsou plánovány a stavěny s ohledem na co nejnižší spotřebu a vysokou spolehlivost s použitím nejmodernějších technologií.

3. Až 98 % organizací, které se nepřipraví dostatečně na budoucí vývoj, bude v následujících pěti letech zaskočeno problémy s cenami energií, respektive s náklady obecně. Hlad po energiích a dalších zdrojích v oblasti datových center pramení z rostoucího objemu zpracovaných dat i z dlouhodobě rostoucích cen energií. Polovina spotřeby energie v DC jde typicky do podpůrných systémů a ztrát, to znamená převod na nižší napětí, chlazení a udržování vlhkosti. Naštěstí již dnes existují technologie, které by měl­y tyto neužitečné náklady snížit, například ultrazvukové zvlhčování, disky s měnitelnou frekvencí, vysoce účinné transformátory a Energy Star servery. Kdo se chce dnes i v budoucnu uplatnit ve sféře datových center, měl by zvážit rozvoj energeticky úsporných strategií, ať již pro současného zaměstnavatele, nebo například jako externí konzultant.