Hlavní navigace

Bezpečnost je vždy nejvyšší prioritou

25. 6. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Huawei
Za celých třicet let od založení Huawei neexistují žádné důkazy o narušení kybernetické bezpečnosti, říká nový generální ředitel české pobočky Huawei James Tang.

Budete coby nový ředitel české pobočky Huawei měnit její aktivity, fungování nebo vystupování?

Česká republika hraje důležitou roli v naší celkové evropské strategii a rádi bychom jí pomohli stát v čele regionu, co se týče digitální ekonomiky. Chtěli bychom proto být nedílnou součástí českého ekonomického a průmyslového rozvoje. Je to totiž právě digitální ekonomika, na jejíž budoucí rozvoj se nyní musíme všichni zaměřit.

Chceme kombinovat nejnovější technologie ICT s tradiční a inteligentní výrobou za účelem vytváření nové hodnoty. Ve spolupráci s partnery chceme rozvíjet více talentů v oblasti ICT, spolupracovat s operátory na budování zabezpečené a efektivní síťové infrastruktury. V neposlední řadě chceme prostřednictvím ICT technologií pomoci zranitelným skupinám zvyšovat jejich začlenění do společnosti. Tyto čtyři body budou našimi hlavními pilíři. Huawei doufá, že bude hrát důležitou roli při rozvoji české digitální ekonomiky a převezme více společenské odpovědnosti.

Huawei je na českém trhu už patnáct let, začínali jsme v pevných sítích tehdy ještě státního Českého Telecomu. Postupně jsme přesvědčili stále více zákazníků, že nabízíme kvalitní technologie s kvalitní podporou a za dobrou cenu. Stavěli jsme pro mobilní operátory sítě třetí generace, pak LTE sítě a nyní i 5G sítě. Můžu říct, že dnes jsme objemem nejvýznamnějším telekomunikačním dodavatelem na českém trhu.

Zároveň nesmíme zapomenout na to, že produkty Huawei pro optické sítě jsou velmi oblíbené mezi lokálními a regionálními operátory, kterých je v Česku skutečně velké množství a je to ve světě unikátní situace. Díky tomu má ale rychlé a kvalitní optické připojení i řada malých vesnic. I do budoucna tak chceme zachovat tento vysoký standard v poskytování našich služeb, ať už jde o 5G pro zákazníky nebo na míru stavěná průmyslová řešení pro firmy, a být České republice partnerem na cestě k digitalizaci a s ní spojené vyšší kvalitě života.

Sám jste zmínil, že patříte k lídrům 5G sítí. Ale politická situace zrovna vaší firmě nepřeje. Jak se s tím vyrovnáváte a co děláte, abyste to změnili?

Kybernetická bezpečnost byla vžd naší nejvyšší prioritou. Naše společnost poskytuje zabezpečené produkty a řešení pro české i globální zákazníky a udržuje si čistý bezpečnostní rejstřík. Za celých třicet let od založení Huawei neexistují žádné důkazy o narušení kybernetické bezpečnosti.
Huawei je důvěryhodným partnerem pro všechny významné telekomunikační operátory a zákazníky v České republice a společně se všemi průmyslovými partnery poskytujeme Čechům bezpečnou a spolehlivou síť.

Je úplně jasné, že s tím, jak je stále více zařízení propojených a připojených do sítě, musejí růst nároky na zabezpečení těchto sítí. Je to jako u automobilů, první vozidla nebyla svázaná takřka žádnými regulacemi, nyní státy či EU regulují emise, bezpečnost a další faktory. Kybernetická bezpečnost je také postupný proces, který musí být založen spíše na technologii než na politických nástrojích.

Naše technologie mají celou řadu certifikátů, stejně jako partneři, kteří je pak nabízejí zákazníkům. Z tohoto hlediska je 5G Toolbox vítanou iniciativou členských států Unie, která pomůže zajistit vyšší úroveň bezpečnosti. My nemáme problém s regulací, pokud je předvídatelná, objektivní a transparentní.

Pokud bude ale politicky motivovaná, není to v pořádku nejen proto, že s tím právní řád České republiky ani Evropské unie nepočítá – volný obchod a nediskriminace je koneckonců základem evropské prosperity. Dopadne to hlavně na zákazníka, konkurence přináší výhody právě jemu a řadovým spotřebitelům. Nehledě na to, že nabídka v našem segmentu je omezená a špičkových výrobců jen pár. Naším cílem určitě není jenom „přežít“, EU je pro nás mimořádně důležitým regionem, což dokazuje i to, že tu máme několik laboratoří, výzkumných kapacit a v současnosti probíhající stavbu továrny na telekomunikační technologie ve Francii.

Obecně to nemáte lehké ani v oblasti hardwaru. Vaše mobilní zařízení nemají přístup ke službám Google, také máte omezený přístup k dodávkám dalších amerických technologií, jako jsou počítačové čipy. Budete nějak měnit kvůli tomu firemní strategii?

Omezení ze strany USA nám škodí. Ale je velký rozdíl mezi telefony, které potřebují nejmodernější čipy, a vybavením pro mobilní sítě, kde takové nároky nejsou. Zní to paradoxně, ale je to tak – u sítí jde daleko více například o design antén a o další technologie, které musejí být extrémně pokročilé.

Jsem přesvědčen, že schopnost nás jako dodavatele pokračovat v dodávkách pro sítě a zaručit se za podporu existujících technologií musí primárně posoudit operátor jako subjekt, jenž s námi vstupuje do obchodního vztahu na dlouhou dobu a který už s námi má řadu zkušeností. Ten je schopný vyhodnotit, jaká rizika mu plynou z použití toho či onoho dodavatele a jak tato rizika řídit. Stát by měl po operátorech požadovat záruku, že sítě budou fungovat.

Ale jak to operátoři zařídí, by mělo být na nich, protože oni znají své sítě, své potřeby a potřeby svých zákazníků daleko lépe než stát nebo my.

Kolik vydáváte peněz na vývoj a výzkum a kdy budete i v oblasti produkce čipsetů zcela soběstační?

Chtěl bych poukázat na investice společnosti Huawei do výzkumu a vývoje a na naše vedoucí postavení v oblasti technologií. Za posledních deset let bylo do oblasti výzkumu a vývoje investováno průměrně 15 % ročních výnosů, což představuje celkem 100 miliard dolarů. Právě tyto investice nám zajišťují vedoucí pozici v oblasti 5G, cloudu a kybernetické bezpečnosti a přinášejí našim zákazníkům skutečnou hodnotu.

V budoucnu budeme samozřejmě i nadále investovat do výzkumu a vývoje. Mimo R&D jdou nemalé finanční prostředky do CSR aktivit. V Česku již devátým rokem organizujeme projekt Seeds For The Future, kde vybíráme studenty IT univerzit, kteří odcestují na dvoutýdenní vzdělávací seminář do Číny. Za zmínku stojí taky projekt One Thousand Dreams, kde plníme přání dětem z dětských domovů, nebo ICT against covid, díky kterému vybavíme na 500 českých seniorů mobilními telefony, aby i v koronavirové době zůstali ve spojení se svými nejbližšími.

Jaké vidíte budoucí trendy v oblasti telekomunikací?

podcast

Předpokládáme, že se budou rozšiřovat 5G sítě s tím, jak rostou nároky na kapacitu a stále více se používají data. Na českém trhu se mohou objevit další operátoři – soudě podle výsledků aukce kmitočtů –, takže je možné, že se mobilní data stanou ještě dostupnějšími, pokud stát nebude ovšem operátory omezovat významně ve výběru dodavatelů, protože to zvýší náklady především menších českých hráčů.

Vidíme také stále větší úroveň automatizace v síti a využívání prvků umě-
lé inteligence a také je trendem vznik privátních 5G sítí pro podnikovou sféru, to si myslím, že bude nejdůležitější aplikace 5G technologií s viditelným benefitem pro digitalizaci průmyslui služeb. Každopádně je potřeba celý proces urychlit, protože debata ve světě se již soustředí na 6G a horizont jejího komerčního spuštění se odhaduje na konec této dekády, tedy okolo roku 2030. Věřte mi, že Huawei bude u toho a bude hrát hlavní roli.

Byl pro vás článek přínosný?