Hlavní navigace

Banky nejsou připraveny na transformaci s využitím umělé inteligence

8. 3. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Z jubilejního 20. vydání studie World Retail Banking Report výzkumného ústavu Capgemini vyplývá, že 80 % vedoucích pracovníků retailových bank se domnívá, že generativní umělá inteligence představuje významný skok v rozvoji technologie umělé inteligence (AI). Pouze 6 % retailových bank má ale připraven plán své rozsáhlé transformace s využitím AI.

V důsledku makroekonomické nejistoty je mnoho retailových bank nuceno přijímat strategická rozhodnutí, aby se vypořádaly s problémy svých stávajících obchodních modelů. Na seznamu priorit oslovených manažerů bank převládala produktivita a efektivita. 

Je pro váš podnik umělá inteligence vhodným řešením některých požadavků?

Pokud jde o technologie, 70 % ředitelů bank plánuje v roce 2024 zvýšit investice do digitální transformace až o 10 %. Přesto studie konstatuje, že banky nejsou připraveny spustit a rozšířit inteligentní transformaci, která zahrnuje strategické využití pokročilých technologií, jako jsou AI, strojové učení (ML) a generativní AI, k podpoře inovací a zvýšení efektivity.

Banky musí jednat rychle, aby se vyhnuly „tichému selhání generativní AI“

Společnost Capgemini pro účely této zprávy hodnotila 250 retailových bank v různých obchodních a technologických parametrech, aby určila vyspělost jejich datové infrastruktury a odhodlání v oblasti AI. Zjistila, že většina bank je na svoji prosperitu v budoucnosti inteligentního bankovnictví připravena nedostatečně. Celosvětově pouze 4 % retailových bank dosáhla vysokého skóre v oblasti závazku k dalšímu rozvoji a technologických schopností, zatímco 41 % dosáhlo průměrného skóre.

Státní miliardy na informační technologie (ministerstva) Přečtěte si také:

Státní miliardy na informační technologie (ministerstva)

To svědčí o všeobecné nepřipravenosti přijmout a efektivně implementovat inteligentní transformaci. Regionální rozdíly tento problém dále podtrhují. V Severní Americe vykázalo nízkou připravenost 27 % bank, následuje Evropa s 31 % a Asie a Tichomoří (APAC) vykazuje výrazné zpoždění, kde nízké skóre získalo 48 % bank.

Zaměření na inteligentní řešení, která jsou vybavena funkcemi založenými na AI, umožní bankám zvládnout probíhající strukturální výzvy a v konečném důsledku zajistí udržitelný růst. Úspěch ale musí být měřitelný: mezi dotazovanými bankami má pouze 6 % z nich nastaveny klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro měření dopadu AI a jeho průběžné sledování. Více než 60 % bank zatím KPI identifikuje a vyvíjí, zatímco 26 % bank, které již některé KPI nastavily, je neměří.

Podle stude hrozí, že banky podlehnou „tichému selhání generativní AI“ kvůli opožděné realizaci neoptimálních výsledků a výstupů z experimentů s touto technologií. Například jen 2 % manažerů uvádí, že pravidelně sledují klíčové ukazatele výkonnosti generativní AI, které mají dopad na podnikání. Kromě toho, 39 % vedoucích pracovníků vyjadřuje nespokojenost s výsledky svých případů využití AI, což tuto nesoudržnost dále posiluje. Studie proto navrhuje, aby banky zřídily observatoř AI, která by sledovala, monitorovala a vykazovala skutečný dopad AI a generativní AI při implementaci v širokém měřítku.

Kyberútočníci si pomáhají umělou inteligencí, obránci oplácejí stejnou mincí Přečtěte si také:

Kyberútočníci si pomáhají umělou inteligencí, obránci oplácejí stejnou mincí

„Rok poté, co se generativní AI stala hlavním tématem rozhovorů na zasedání představenstev, vidíme, jak bankám hrozí, že se stanou technologicky zaostalými, pokud rychle nevyvinou řešení a nepřipraví se na využití jejích možností,“ řekl Nilesh Vaidya, globální ředitel pro retailové bankovnictví a správu majetku ve společnosti Capgemini. 

„Generativní AI může mít majákový efekt, pokud se zodpovědně a moudře využívá napříč organizací. Je také potřeba zvýšit úsilí o to, aby byla generativní AI vysvětlitelná a náležitě transparentní. Právě nyní je čas jednat a zavést postupy, které vybudují tolik potřebnou důvěru a blízkost ke klientům. Úspěch bude spočívat ve vytvoření plánu, který vyváží nadšení s pragmatickým, sledovatelným a měřitelným přístupem.“

Zaměstnanci bank vítají copiloty s generativní AI

Generativní AI má obrovský potenciál zvýšit efektivitu a zlepšit zákaznickou zkušenost v celém hodnotovém řetězci retailového bankovnictví. Více než dva ze tří (70 %) zaměstnanců bank se soustředí na provozní činnosti, přičemž u zaměstnanců v týmech pro zavádění zákazníků do systémů je to až 91 %. Proto na interakci se zákazníky zbývá jen málo času. Více než 80 % zaměstnanců bank hodnotí efektivitu automatizace napříč svými funkcemi (onboarding, úvěrování, marketing, kontaktní centrum) jako „střední“, což identifikuje značný rozdíl mezi aspiracemi bank a realitou.

V roce 2024 přicházejí velké změny na pracovištích. Jste připraveni? Přečtěte si také:

V roce 2024 přicházejí velké změny na pracovištích. Jste připraveni?

Zaměstnanci bank uvádějí, že jsou nejvíce nadšeni potenciálem copilotů s generativní AI pro odhalování podvodů, vizualizaci dat a automatizaci analytiky, stejně jako pro přípravu a zasílání personalizovaného obsahu zákazníkům. Studie zjistila, že by banky mohly optimalizovat až 66 % času stráveného běžnými úkony, dokumentací, zajištěním dodržováním předpisů a dalšími činnostmi souvisejícími se zaváděním nových klientů do systémů, prostřednictvím inteligentní transformace podporované AI a copilotů s generativní AI.

Konverzační AI by mohla snížit podíl zákazníky ukončených hovorů

Během pandemie se nabídka zákaznických služeb přesunula do digitálních kanálů a samoobslužné nástroje, jako jsou chatboti, se staly novým standardem. I přes tuto změnu ale zákazníci vyjadřují nespokojenost. 

Téměř dvě třetiny (61 %) zákazníků bank kontaktovaly raději lidské operátory, protože nebyly spokojeny s řešením pomocí chatbotů. Navíc 17 % zákazníků chatbotům jednoduše nedůvěřuje a rovnou dává přednost lidským operátorům.

Tradiční chatboti založení na pravidlech postrádají flexibilitu a přizpůsobivost pokročilých systémů s AI, protože nejsou schopni zpracovávat složité nebo nepředvídatelné dotazy. Více než 60 % zákazníků hodnotí své zkušenosti s chatboty pouze jako průměrné. 

To ale znamená, že roste podíl zákazníky ukončených hovorů. Celosvětově dosahuje 12 % u bank prvního stupně (s aktivy ve výši 100 miliard USD a více) a téměř 18 % u bank druhého stupně (s aktivy v rozmezí 10 a 100 miliard USD). Podle této studie by banky měly vytvořit inteligentní kontaktní centra, která budou využívat chatboty se schopnostmi konverzační AI a inteligentní copiloty, kteří budou pomáhat operátorům v jejich každodenních úkolech.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?