Hlavní navigace

Osmička naléhavých potřeb pro CIO v roce 2024

25. 1. 2024
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Některé priority pro CIO zní jako pokračování zahájených prací, zatímco jiné budou vyžadovat větší agilitu, aby mohli zápasit s nastupujícími technologiemi, které jsou stále v plenkách.

Se sloučením provozní efektivity a zaváděním nových technologií jsou dnešní CIO pod rostoucím tlakem dělat více s méně zdroji a stát se současně technology i obchodními lídry, říká Sunny Azadeh, CIO ve společnosti GlobalLogic pro digitální služby.

Je vaš cloud bezpečný?

„Ve světě podporovaném změnami zůstává neměnné, že digitální transformace musí být klíčovou organizační schopností,“ říká. „K nejnaléhavějším odpovědnostem ředitelů IT v roce 2024 budou patřit bezpečnost, omezení nákladů a kultivace přemýšlení o datech na prvním místě.“

Zde podrobně popisujeme tyto a další potřeby, které společně tvoří osm hlavních priorit pro CIO v roce 2024.

Budování a nasazení inteligentní automatizace

CIO budou muset pracovat efektivněji tím, že urychlí výhody automatizace. Henry Schein, distributor zdravotnických a dentálních potřeb, usiluje právě o to, protože to zvyšuje využití automatizace.

„Se zaměřením na automatizaci zákaznických služeb a funkcí telesales hledáme inteligentní automatizační řešení, která mohou pomoci zlepšit zapojení zákazníků a svépomocné schopnosti,“ říká Chris Pendergast, SVP a CTO společnosti.

A Steven Palmese, CIO ve společnosti Presidio, poskytovatel digitálních služeb a řešení, říká, že dále využívá automatizaci pro syntetické transakce a monitorování výkonu v rámci firemní sítě a prostředí kontaktních center.

Třináctero IT předsevzetí pro letošní rok Přečtěte si také:

Třináctero IT předsevzetí pro letošní rok

„Používáme technologii bot k automatizaci back-office zpracování faktur a zadávání objednávek,“ říká.

I když se celkové výdaje na IT mohou zvýšit, každý CIO musí uznat, že je třeba zvýšit produktivitu IT a zároveň sladit investice s fiskálními cíli podniku, dodává Praniti Lakhwara, CIO ve společnosti Zscaler která se zabývá zabezpečením cloudu.

Budování a nasazení inteligentní automatizace

CIO budou muset pracovat efektivněji tím, že urychlí výhody automatizace. Henry Schein, distributor zdravotnických a dentálních potřeb, usiluje právě o to, protože zvyšuje využití automatizace.

„Se zaměřením na automatizaci zákaznických služeb a funkcí telesales hledáme inteligentní automatizační řešení, která mohou pomoci zlepšit zapojení zákazníků a svépomocné schopnosti,“ říká Chris Pendergast, SVP a CTO společnosti.

Proč opustit cloud? Přečtěte si také:

Proč opustit cloud?

A Steven Palmese, CIO ve společnosti Presidio, poskytovatel digitálních služeb a řešení, říká, že dále využívá automatizaci pro syntetické transakce a monitorování výkonu v rámci firemní sítě a prostředí kontaktních center.

„Používáme technologii bot k automatizaci back-office zpracování faktur a zadávání objednávek,“ říká.

I když se celkové výdaje na IT mohou zvýšit, každý CIO musí uznat, že je třeba zvýšit produktivitu IT a zároveň sladit investice s fiskálními cíli podniku, dodává Praniti Lakhwara, CIO ve společnosti Zscaler pro zabezpečení cloudu.

„Mezi různými strategiemi, které máme k dispozici, vyniká automatizace jako klíčové řešení,“ říká. „V roce 2024 budeme s mým týmem zkoumat automatizační řešení, která mohou zefektivnit kritické a časově náročné úkoly a přispět k efektivnější digitální infrastruktuře.“

Adaptabilita a použitelnost nástrojů AI

Pro CIO byl rok 2023 rokem opatrného experimentování s nástroji AI. Ale v roce 2024 se CIO zaměří na jejich zodpovědné nasazení, říká Barry Shurkey, CIO ve společnosti NTT Data, společnosti poskytující poradenství a služby v oblasti digitálního obchodu a IT.

„Ačkoli ohledně AI stále ještě spoustě věcí nerozumíme, včetně souvisejících rizik, existuje mnoho příležitostí, jak využít její výhody pro posun kupředu v podnikání a životě,“ říká. „Zaostávání v závodě o přijetí AI může pro organizace představovat značné problémy.“

V roce 2024 přicházejí velké změny na pracovištích. Jste připraveni? Přečtěte si také:

V roce 2024 přicházejí velké změny na pracovištích. Jste připraveni?

Zatímco AI jako téma je nyní obrovské, bude na CIO vyvíjen tlak ze strany správních rad, generálních ředitelů a obchodních lídrů, aby zjistili, jak to ovlivní podnikání, říká Sal DiFranco, vedoucí partner globálních vyspělých technologií a praktik CIO/CTO poradenské firmy pro oblast talentů DHR Global.

„V mnoha případech existuje pozitivní výhled na řízení automatizace, zvýšení produktivity zaměstnanců a zlepšení dodavatelského řetězce a komerčních schopností s využitím AI,“ říká. „CIO pocítí tlak, aby pomohli vyvinout strategie kolem toho, aby zůstali před konkurencí a aktivovali svůj podnik.“

Investice do generativní AI

Více než polovina ředitelů IT bude v příštích 12 až 18 měsících investovat do generativní umělé inteligence, vyplývá z nejnovějšího průzkumu PwC Pulse Survey.

„Investice do generativní umělé inteligence budou hrát klíčovou roli při zlepšování produktivity zaměstnanců a uživatelských zkušeností, ať už jde o GitHub Copilot pro programování, OpenAI pro tvorbu obsahu nebo chatboty pro zákaznickou podporu,“ říká Chetna Mahajan, hlavní digitální a informační ředitel digitální analytické platformy Amplitude. „Díky investicím do uživatelské zkušenosti našich zaměstnanců v konečném důsledku zlepšujeme zkušenosti našich zákazníků a partnerů.“

Devatero otázek cloudové strategie, na které si musí odpovědět každý IT lídr Přečtěte si také:

Devatero otázek cloudové strategie, na které si musí odpovědět každý IT lídr

Jednou z otázek, které mají CIO ohledně této převratné technologie, je ta, jak generativní umělou inteligenci řídit, říká Daniel Saroff, viceprezident skupiny pro poradenství a výzkum ve společnosti IDC.

„CIO se také ptají, jaké procesy používají ostatní lidé při určování důkazů konceptů, případů použití a návratnosti investic pro generativní AI,“ říká. „Také se ptají, jak oddělit pravdu od fikce ohledně toho, co nám poskytovatelé služeb a poradenské společnosti říkají, že mohou nebo nemohou dělat s generativní AI.“

Shurkey říká, že CIO musí zajistit, aby nástroje generativní umělé inteligence byly používány bezpečně a zodpovědně a aby byly řízeny procesy správy, tak aby jejich přijetí bylo v souladu s jedinečnými cíli a potřebami organizace.

V roce 2024 bude generativní umělá inteligence také jednou z hlavních oblastí zájmu Jamese Fairweathera, hlavního inovačního ředitele Pitney Bowes, který řídí inovační strategii společnosti, která pokračuje v digitální transformaci.

„Očekávám explozi toho, co nazývám ‚kontextově iniciovaná generativní AI‘, což rozšíří prompt engineering tak, aby zahrnoval analýzu dat v kontextu,“ říká. „Uvidíme generativní systémy umělé inteligence, spojené s dalšími technologiemi, schopné zpracovat větší rozsah vstupů než výzev (prompts), včetně interpretace dat časových řad, obrazových dat a dalších informací v kontextu. Systémy budou mít schopnost interně spouštět výstup na základě anomálií zjištěných v nepřetržitých vstupních tocích.

Poptávka po těchto typech schopností bude řídit cestovní mapy, protože organizace se snaží používat generativní AI ve více případech použití zaměřených na řešení výjimek v procesech, včetně podpory klientů, výroby nebo provádění služeb a operací, říká.

Sladění IT s cíli podniku

V roce 2024 budou společnosti i nadále zajišťovat, aby technologie skutečně vedla k obchodnímu výsledku, říká Ted Schadler, viceprezident a hlavní analytik společnosti Forrester Research. A Wayson Vannatta, CIO ve společnosti Nintex, což je poskytovatel softwaru pro řízení procesů a automatizaci, bude dělat přesně to.

„Jedním bodem mého programu bude povzbudit a zajistit, aby náš IT tým hluboce porozuměl širším obchodním cílům a byl v souladu s nimi,“ říká Vannatta. „Pokud CIO dokážou svým technologickým týmům vštípit větší obchodní prozíravost a rozložit sila mezi obchodními a technickými funkcemi, mohou značně rozšířit svůj záběr a vliv.“

Pět způsobů implementace vlastního velkého jazykového modelu pro AI Přečtěte si také:

Pět způsobů implementace vlastního velkého jazykového modelu pro AI

Zatímco se Azadeh z GlobalLogic připravuje na stanovení svého rozpočtu a priorit digitální transformace na rok 2024, zaměřuje se také na vývoj strategie, která bude sloužit k rozvoji obchodních modelů, umožní podnikání efektivněji fungovat a zmírní rizika související s umělou inteligencí.

„Tyto priority musejí zásadně navazovat na priority a cíle podniku,“ říká. „To zahrnuje také vědět, kdy u některých projektů vytáhnout zástrčku, a upřednostnit oblasti, do kterých se má investovat více.“

Posílení kybernetické bezpečnosti

Nedávné ransomwarové útoky poukázaly na schopnost zločinců využít nové útočné vektory, a to i v silně zabezpečených prostředích, říká Doug Ross, viceprezident a vedoucí pro přehledy a data ve společnosti Sogeti, která je součástí Capgemini. V důsledku toho musejí CIO jako své klíčové priority zachovat kybernetickou bezpečnost a implementaci zásad nulové důvěry.

Al Pooley, ředitel IT společnosti Snow Software, s ním souhlasí.

„Při pohledu na rok 2024 zůstává kybernetická bezpečnost mou hlavní prioritou vzhledem k široké škále hrozeb, které dnes existují,“ říká. „Zůstává to náročnou oblastí, protože nejde o technickou iniciativu, ale o iniciativu, která se musí rozšířit do celého podniku. Celá organizace potřebuje silné bezpečnostní myšlení, od našeho finančního týmu až po naše vývojáře, a IT hraje velkou roli v tom, aby bylo zajištěno, že odměňujeme správné chování.“

Pište pro CIO Business World

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Sundhar Rajan, CIO ve společnosti Casepoint, což je poskytovatel právních technologických platforem, říká, že pro rok 2024 se také zaměřuje na využití osvědčených technologií a posílení první obranné linie společnosti – svých zaměstnanců – k posílení pozice podniku v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Vaši zaměstnanci v každém oddělení jsou vaší první obrannou linií,“ říká. „Takže zdvojnásobujeme naše úsilí o zvýšení povědomí o bezpečnosti v našem týmu. To nám pomůže i nadále stavět na naší kultuře neustálého zlepšování a přesvědčení, že každý v organizaci hraje roli při podpoře postupů hlášení incidentů a udržení špičkové bezpečnosti.“

Informační bezpečnost a řízení rizik jsou vždy hlavními prioritami i pro ředitele IT společnosti Fleetcor Technologies Scotta DuFoura a rok 2024 nebude jiný.

„Zaměřujeme se více než kdy jindy na nasazení správných procesů, zdrojů a řešení v boji proti kyberzločincům, kteří jsou den ode dne sofistikovanější, částečně díky novým technologiím,“ říká.

Vážné řešení vyřazování technického dluhu

Technický dluh zůstává pro podniky kritickým problémem, přičemž téměř 70 % globálních CIO a technologických lídrů tvrdí, že má „významný nebo velký dopad“ na jejich schopnost inovovat, říká Cory Gunderson, EVP pro globální řešení v poradenské firmě Protiviti.

Výsledky průzkumu Protiviti ukazují, že v průměru téměř třetina IT rozpočtu organizace je věnována na technický dluh, který odčerpává pracovní zdroje, zvyšuje složitost, kvůli níž je obtížnější realizovat nové projekty, a vyžaduje nákladné výdaje na rozšířenou podporu dodavatelů, říká.

CIO jako takoví musí brát vážně vyřazování technického dluhu, což je přesně to, o co usiluje Rebecca Foxová, skupinová CIO ve společnosti NCC Group zabývající se kybernetickou bezpečností.

Kyberútočníci si pomáhají umělou inteligencí, obránci oplácejí stejnou mincí Přečtěte si také:

Kyberútočníci si pomáhají umělou inteligencí, obránci oplácejí stejnou mincí

„V posledních několika letech jsme byli svědky rozmachu technologií, které byly představeny k řešení taktických výzev: globální pandemie, rychlé reakce na obchodní změny, růstu v cloudu a exponenciálního nárůstu [množství] dat,“ říká.

Jen málo technologických funkcí bylo schopno stát v klidu dostatečně dlouho a je těžké říci ne obchodním požadavkům, protože obchodní lídři je obvykle stejně zrealizují, dodává Foxová.

„Vyřešení technického dluhu je důležité,“ říká. „Ujistila jsem se, že máme jasné procesy pro přidávání nových technologií do podniku, a zkontrolovala jsem stávající technologie a platformy, abych nejprve identifikovala duplicitní a cílové starší systémy nebo prostředí, kde jsme věděli, že můžeme zlepšit zákaznickou zkušenost.“

Posílení hry v oblasti datové gramotnosti

Další obavy ředitelů IT směřujících do roku 2024, pravděpodobně poháněné generativní AI, se točí kolem dat, říká Saroff z IDC.

„Mnoho ředitelů IT se k nám obrací s otázkou, jak dát do pořádku svoje datová aktiva a jak zajistit kvalitu svých dat a efektivně je strukturovat,“ říká. „Chtějí vědět, jak zacházet s přístupem ke svým datům, protože ta přicházejí rychleji.“

Foxová ze společnosti NCC Group říká, že CIO jsou v pozici, kde mají více dat a nevědí, co s nimi, a všechna [tato data] pocházejí z různých procesů a systémů.

Kvíz: Hodíte se na CIO? Přečtěte si také:

Kvíz: Hodíte se na CIO?

„Mít aktuální datovou strategii je zásadní pro úspěch každého CIO,“ říká. „Jsme zastánci dat v našich podnicích a musíme v této oblasti vést v první linii.“

Jen Felchová, ředitelka digitálních technologií a CIO ve společnosti Dell Technologies, chápe, jak je důležité dát svoje datová aktiva do pořádku. A jako taková říká, že v roce 2024 bude i nadále neochvějně klást důraz na data a zabezpečení.

„Jsou zásadní pro naši strategii umělé inteligence, přičemž data slouží jako palivo, které nás pohání vpřed,“ říká. „A jsou zásadní pro práci, kterou naše týmy řídí v celém podniku.“

Dodává také, že data musejí být čistá, přesná a nezaujatá, aby se maximalizoval jejich potenciál.

„Zaměřujeme se na správu opakovaně použitelných dat a postřehů AI,“ říká. „Nelze předvídat každý trend, ale příprava našich datových sad tak, aby byly připraveny, až se objeví příležitosti, nám v budoucnu jen prospěje.“

Posouzení strategie cloud computingu

Mark Angle, ředitel cloudových operací ve společnosti OneStream Software, říká, že CIO budou klást velký důraz na cloudovou migraci tím, že se budou dívat nad rámec základů.

Sedm způsobů, jak zničit svoji reputaci lídra IT Přečtěte si také:

Sedm způsobů, jak zničit svoji reputaci lídra IT

„Pro mnoho organizací již není migrace do cloudu jen pohodlím, ale kritickou nutností pro zajištění životaschopnosti podnikání,“ říká. „Aby se organizace s touto prioritou vypořádaly efektivně, musejí se zaměřit na vývoj a realizaci komplexních strategií, které zahrnují několik klíčových aspektů, jako jsou klasifikace dat, zabezpečení a optimalizace zdrojů.“

Scot Baldry, CIO pro podnikové technologie v JPMorgan Chase, říká, že jeho společnost bude pokračovat v optimalizaci využívání veřejného cloudu.

„To nám umožní těžit z výhod strategického škálování našich výpočtů s tím, jak se budou měnit naše obchodní potřeby,“ říká. „A nadále budeme odhodláni pomáhat členům našeho týmu rozvíjet moderní dovednosti, které potřebují k optimalizaci využití veřejného cloudu.“

V roce 2024 bude IT oddělení společnosti Oracle také nadále poskytovat nejvyšší možné úrovně dostupnosti, podpory, zabezpečení a zákaznické zkušenosti, říká Jae Evans, globální CIO a EVP společnosti Oracle.

„Zatímco nadále děláme chytrá rozhodnutí a investujeme do klíčových iniciativ na podporu potřeb podniku, cloud poskytuje velkou flexibilitu a úspory,“ říká Evans. „A využitím efektivnější a nákladově efektivnější cloudové infrastruktury a aplikací může IT oddělení investovat tyto úspory do oblastí, které mohou pomoci odlišit a rozšířit podnik.“

Palmese ze společnosti Presidio také říká, že hodlá posunout cloudovou strategii společnosti na další úroveň a optimalizovat náklady na cloud, aby IT mohlo znovu investovat zdroje do strategických priorit pro růst, inovace a zlepšování interních a externích zákaznických zkušeností.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?