Hlavní navigace

7 trendů v personální politice v IT pro rok 2021

16. 8. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pandemie covidu-19 vyvolala v odvětví IT okamžité změny – a podniky kvůli ní změnily způsob vyhledávání, náboru a udržování pracovníků IT.

Pandemie covidu-19 měla dopad na prakticky všechna odvětví a zásadně změnila způsob, jakým většina podniků provozuje svoji činnost – což se týká i náboru a udržování pracovníků IT.

Personální agentura Robert Half Technology uskutečnila průzkum mezi více než 2 800 vyššími manažery, aby zmapovala trendy v náboru pracovníků a vývoj platů v roce 2021, kdy firmy stále čelí dopadům pandemie včetně práce z domova a nutnosti obsazovat technické pozice na dálku. Studie Robert Half naznačuje, že mnoho opatření zavedených v souvislosti s pandemií covidu nejspíš přetrvá i po jejím odeznění. V jiném průzkumu mezi více než 1 000 pracovníky 74 % uvedlo, že by si po skončení pandemie přálo pracovat na dálku častěji – což budou muset personalisté při náboru brát v úvahu.

Robert Half Technology ve své studii popisuje sedm hlavních trendů v náboru IT pracovníků, kde panuje tvrdý boj o nejlepší talenty.

1. Stoupající konkurenční boj o některé pozice

Na trhu práce stále přetrvává nedostatek IT pracovníků, ale pandemie covidu-19 změnila poptávku po určitých pozicích – stoupá zájem o vývojáře, pracovníky uživatelské podpory a bezpečnostní experty. Firmy potřebují programátory pro vývoj nových aplikací a softwarových služeb a k rozšíření záběru na nové technologie jako obohacená, virtuální a smíšená realita. Spolu s tím jsou zapotřebí specialisté DevOps, aby „pomohli zajistit a spravovat IT infrastrukturu a architekturu mikroslužeb", píše se ve studii.

A tím, že se v souvislosti s pandemií stává práce na dálku normou, potřebují firmy schopné pracovníky uživatelské podpory a správce systémů. Více zaměstnanců pracujících z domova a přistupujících k firemním systémům na dálku znamená také zvýšenou potřebu řešení potíží, podpory a zajištění bezpečnosti.

2. Pohovory a nástup se odehrávají na dálku

Stejně rychle jako firmy přešly na práci na dálku, přizpůsobily nové realitě také své náborové a nástupní procesy.

Díky videokonferenčním službám se pohovory na dálku ukázaly jako vyhovující náhrada osobních setkání. Nástup na dálku je však komplikovanější. Firmy byly zvyklé nováčky seznámit s firemním prostředím a kulturou a nyní musejí vymýšlet kreativní způsoby, jak toho dosáhnout bez fyzické přítomnosti.

3. Růst počtu pracovních míst vykonávaných na dálku

Práce na dálku a flexibilní možnost pracovat z domova se v oboru IT vyskytuje již dlouho, ale covid-19 vede firmy k úvahám o jejím dalším rozšíření. V důsledku pandemie 42 % podniků nabízí místo hybridních či flexibilních postů pozice vykonávané plně na dálku. To znamená, že je možné hledat vhodné uchazeče prakticky kdekoli bez omezení zeměpisnou polohou.

Tato nově získaná výhoda je však zároveň nevýhodou, protože personalisté jsou zavaleni životopisy, kterými se musejí probírat. „Zatímco ještě před rokem by inzerovaná pozice přilákala pozornost hrstky profesionálů, nyní, kdy umožňuje práci na dálku, se o ni uchází podstatně více kandidátů," konstatuje studie.

4. Zkrácení náborového procesu

Covid-19 také firmy přinutil náborový proces urychlit kvůli zvýšení efektivity. Uvádí to 44 % dotázaných manažerů.

Zrychlení procesu náboru umožňuje nejen rychleji obsazovat volné pozice, ale také snižuje riziko, že kandidáta přebere konkurence. Klíčovou roli v tom hrají pohovory na dálku, díky nimž mohou personalisté sjednávat pohovory podstatně flexibilněji a uchazeči nemusejí nikam cestovat nebo hledat prostor v nabitém kalendáři.

5. Zaměření na retenci a prevenci vyhoření

Více než 80 % amerických manažerů má obavy, zda dokážou udržet nejschopnější pracovníky. Mezi hlavní příčiny fluktuace řadí studie Robert Half nízkou morálku (47 %), větší pracovní zátěž a vyhoření (47 %), snížení nebo nezvyšování platu (39 %) a nespokojenost s vedením (29 %).

V letošním roce se management bude muset zaměřit také na podporu zaměstnanců – Robert Half uskutečnil průzkum mezi více než 1 000 pracovníky a 60 % z nich uvedlo že „chtějí pracovat pro zaměstnavatele, který si jich cení i v nepředvídaných těžkých dobách".

6. V kurzu jsou stále měkké dovednosti

I před pandemií byly žádané tzv. měkké dovednosti (soft skills) a na tom se nic nemění. Schopnosti jako „přizpůsobování se změnám" a komunikace jsou dnes kvůli změnám pracovních prostředí důležitější než kdy dříve.

A jaké jsou nejžádanější jemné dovednosti? Zaměření na detail, obchodní duch, řízení změn, spolupráce, komunikace, kritické myšlení, služba zákazníkům, vedení, řešení problémů a řízení projektů. Tyto schopnosti vám mohou výrazně pomoci získat nové místo, protože technické dovednosti se mohou snáze doučit za pochodu.

soutez_casestudy

7. Pozitivní efekty změn

Pandemie přinesla více než dost komplikací, ale firmy zjišťují, že má i některé pozitivní efekty. Z dotázaných manažerů jich 38 % jako přínos zmínilo „častější komunikaci s vedením firmy", 37 % lepší spolupráci a 32 % lepší schopnost inovovat. Mimoto se 31 % respondentů domnívá, že změny vyvolané pandemií covidu-19 „zvýšily transparentnost obchodních priorit", a 30 % zmínilo zefektivnění procesů. Pandemie jednoznačně změnila způsob provozování obchodní činnosti. Pomohla však rovněž firmám přijímat změny, nalézt flexibilitu a modernizovat strategie náboru nových pracovníků.

Byl pro vás článek přínosný?