Hlavní navigace

6 technologických trendů, které změní rovnováhu sil ve prospěch velkých firem

26. 2. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Accnture
Dokonalé zvládnutí digitálních technologií je stále zásadnější pro konkurenceschopnost firem. Doba inovativních start-upů pravděpodobně brzo skončí.

Zdá se, že éra inovativních a na moderní technologie zaměřených start-upů coby subjektů, které na trhu udávají tón a které díky tomu rostou rychleji než jejich velcí a zavedení konkurenti, je podle aktuální studie společnosti Accenture minulostí. Velké podniky totiž začínají využívat výhod své velikosti, schopností svých lidí a možností škálování k tomu, aby se proměnily na skutečně digitální společnosti.

„Technologická vize Accenture 2014 identifikuje šest trendů v oblasti moderních technologií, které umožňují velkým podnikům přebírat roli začínajících malých firem hrajících dosud první housle při posouvání hranic inovací,“ říká Tomáš Volek, designovaný ředitel pro technologie ve společnosti Accenture Česká republika.

Šest IT trendů, které ovlivňují změnu poměrů v digitálním světě

1. Rozostření hranice mezi digitálním a fyzickým

Reálný svět se stále více přesouvá do online prostoru díky IT a zařízením jako jsou smartphony, tablety nebo třeba smart objects. Lepší přístup k informacím v reálném čase mění způsob života i fungování firem. Tento nový svět vzájemně provázaných informací rozšiřuje možnosti využití pracovní síly, automatizuje procesy a integruje stroje do života.

2. Podnik bez hranic

Pracovní sílu nemusí nezahrnovat jen zaměstnance, ale i další osoby ochotné přispět k dílu, pokud jjsou připojeny k internetu. Moderní technologie dávají organizacím přístup k obrovským zdrojům po celém světě, jako je třeba platforma Kaggle - globální síť počítačových odborníků, matematiků a datových inženýrů v ní soutěží v rámci řešení různorodých úkolů. Ty mohou zarhnovat třeba vyhledání nejlepšího leteckého spojení nebo optimalizaci rozmístění maloobchodních prodejen. Proměnit tyto fenomény ve splněné podnikové cíle není jednoduché, ale příklady společností Facebook nebo MasterCard ukazují, že to jde.

3. Změna způsobu zacházení s informacemi v datovém řetězci

Datové technologie se rychle vyvíjejí, nicméně většina z nich přišla na svět postupným vývojem. V důsledku této skutečnosti leží často velká část podnikových dat ladem. V současné době pouze jedna z pěti organizací integruje svoje data v rámci celého podniku. Pro skutečně stoprocentní využití potenciální hodnoty dat musí firma začít svůj informační systém vnímat jako dodavatelský řetězec, který zajistí hladký a smysluplný tok dat v rámci celé struktury organizace. Společnosti jako Google a Walgreens zvolily tento přístup, když zpřístupnily svoje API; více než 800 000 internetových stránek nyní používá data z Google Maps, a nezávislí vývojáři mohou do svých aplikací přidávat funkci skenování čárových kódů z ampulek Walgreens, takže zákazníci mají snadnější přístup k předepsaným lékům.

4. Výhody škálování - hardware opět v centru zájmu 

Současný svět hardwaru, to je líheň inovací vedených silnou poptávkou po větších a výkonnějších datových centrech. Pokrok v oblastech spotřeby energie, výkonnější procesory, paměťová média typu solid state a nové druhy infrastruktury otevírají podnikům nové příležitosti k masivnímu škálování, zvyšování efektivity, snižování nákladů a zajištění provozu systémů na dříve nevídané úrovni. Společnosti digitalizují svůj provoz a přicházejí na to, že dobrý hardware je klíčový pro jejich další růst.

G+

5. Aplikace: software jako základní kompetence v digitálním světě

Podniky rychle přicházejí na to, že zavádění různých aplikací jim umožňuje zlepšovat provozní parametry, a napodobují tak vývoj na spotřebitelském trhu. Podle průzkumu společnosti Accenture 54 % nejlepších IT týmů již zavedlo podnikové databáze aplikací, což jen potvrzuje změnu kurzu směrem k jednoduchým modulárním aplikacím pro zaměstnance. Manažeři IT oddělení spolu s řediteli podniků musejí rozhodovat o tom, kdo hraje jakou roli v rámci vývoje aplikací v jejich nových digitálních organizacích, protože tlak na změny vychází i zevnitř. Musejí také transformovat samotný proces vývoje aplikací, pokud chtějí naplno a zavčasu využívat výhod vyplývajících z nových technologií, zajistit pravidelné aktualizace softwaru a hlavně urychlit růst podniku.

6. Odolnost infrastruktury

„Jak přežít selhání“ je mantrou podniků v nonstop provozu. V digitálním věku se od podniků očekává, že budou schopné řešit nároky na procesy, služby a systémy, které neznají omezenou pracovní dobu. Tento vývoj vyvolává změny v celé organizaci a hlavně v oblasti působnosti CIO, kde potřeba neustále aktivní infrastruktury může být naprosto zásadní. Mezi dnešní lídry v oboru IT patří například společnost Netfix, která používá automatizované testovací nástroje pro účely promyšlených útoků na vlastní systém s cílem zvyšovat jeho odolnost. Tyto firmy jsou nuceny zajistit, že jejich systémy jsou navrhovány a budovány tak, aby počítaly se selháním, přičemž se spíše zaměřují na výhody modulárních technologií a moderních procesů testování než na tradiční specifikace.

CS24


O studii: Vize dalšího vývoje technologií z dílny společnosti Accenture je každoročně aktualizovaná týmem Accenture Technology Labs. Pokud jde o aktuální zprávu na rok 2014, obsahuje hypotézy týkající se vývoje informačních technologií, které podle nich budou mít významný dopad na podnikání v horizontu následujících tří až pěti let. 
Další info: http://www.accenture.com/technologyvision

Čtěte také:
→ „Big“ firmy to s big daty vyhrály
Velké společnosti, které nasadily do svých procesů analytický software, benefitují z big data projektů.
→ Nová ekonomika: aplikace
Růst čeká především aplikace pro objednávání služeb či nákup zboží. Přes dramatické zvětšení trhu příjmy vývojářů stoupají jen pomalu.

Byl pro vás článek přínosný?