Hlavní navigace

5 způsobů, jak se letos postarat o data

31. 8. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © kubais - Fotolia.com
Pandemie onemocnění covid-19 mění fungování celé ekonomiky a má vliv i na růst objemu dat a změny ve způsobu, jakým s nimi potřebujeme nakládat. Manažeři informatiky to ve svých plánech a strategiích musejí zohlednit. Covid-19 změnil chování ekonomik, spotřebitelů a dodavatelských řetězců. Všechny tyto změny vedou k tomu, že značná množství historických dat ztrácejí význam a v mnoha oblastech začínáme od začátku. Pro manažery IT, kteří mají na starosti infrastruktury, platformy a nástroje pro správu a pohyb dat, se nemění realita, ale spíše rozsah.

Informační technologie hrají zcela zásadní roli při přizpůsobování práce situaci způsobené pandemií. Podnikové IT čelí zvýšeným nárokům na přenosy dat, výpočetní výkon, kapacitu úložišť a bezpečnost. Nabízíme pět tipů, jak by měli CIO přistupovat ke změnám v oblasti dat.

1. Využijte AI k prevenci úniků dat a k ochraně soukromí
V podnikových sítích a na jejich okrajích se pohybuje a je zpracováváno větší množství dat. Stoupá proto riziko úniků a také nebezpečí, že úniky zůstanou neodhalené. Některé podniky zavádějí AI nejen k vyhledávání úniků, ale také k jejich prevenci. Automatizované nástroje založené na umělé inteligenci dokážou aktivně eliminovat úniky dat na základě sledování, omezování, či dokonce blokování přístupu a sdílení. Navíc se umějí učit z dřívějších útoků a případů ztráty dat a aplikovat poznatky na nové situace, a tím pomáhat odhalovat rizika, například podezřelé chování zákazníků nebo zaměstnanců.

2. Dejte prioritu správě identit a řízení přístupu
Covid-19 v mnoha podnicích oslabil bezpečnost, protože rychlý přechod na hybridní uspořádání práce značně zkomplikoval kontrolu a vymáhání pravidel přístupu. Jeden ze způsobů, jak zefektivnit zabezpečení přístupu a ochranu privilegovaných uživatelských účtů je zavedení jednotného přihlašování (SSO).
Nejistota ohledně místa a způsobu výkonu práce také podtrhuje důležitost testování a hodnocení existujících procesů vícefaktorového ověřování (MFA) a jeho zranitelností. SSO může fungovat jedině tehdy, je-li MFA plně funkční. Podnikové IT musí ošetřit veškeré případné zranitelnosti, jež se týkají přístupu a které by vnější útočníci nebo rozzlobení zaměstnanci mohli zneužít k poškození podniku.

3. Přehodnoťte shromažďování dat z digitálních interakcí
Digitální komunikace se stala primárním způsobem interakce se zákazníky a podnikové IT ji může pomoci optimalizovat v každém kroku. Přínos digitální interakce spočívá v tom, že každý krok je zaznamenáván. Na základě diskuze s interními partnery o tom, které informace jsou důležité z obchodního a marketingového hlediska, může IT posoudit, jaká data je potřeba shromažďovat, a sestavit přehledy pro sledování, vyhodnocování a sdílení údajů o úspěšnosti interakce. Zastaralé datové modely pro vyhodnocování cesty zákazníka oslabují konkurenceschopnost, aniž si to podnik uvědomuje.

4. Zvažte edge computing
Rok 2021 bude pro mnohé manažery IT příležitostí ke zvážení, zda posílit kapacity infrastruktury pro zpracování a ukládání dat na okraji sítě. Klíčová otázka, kterou by si měli klást při úvahách o změnách architektury a přechodu na edge computing, je následující: v jakém rozsahu bude zapotřebí zpracování dat v reálném čase a bezprostřední rozhodování pro udržení zákazníka a zachování konkurenceschopnosti podniku? Čím vyšší nároky na rychlost zpracování dat a jejich analýzu, tím je pravděpodobnější, že bude nutné zavést nebo posílit výpočetní kapacity na okraji sítě.

5. Upravte plány obnovy po havárii s ohledem na ochranu dat
Rok 2020 byl průběžným zátěžovým testem zachování kontinuity a plánů obnovy po výpadku. Letos nastal čas loňské zkušenosti zúročit a zohlednit novou rea­litu s dalšími riziky v kontingenčních plánech. Například:

příloha_ovladnete_sva_data

  • Jak rozsáhlou ztrátu dat dokáže podnik unést v případě neočekávané události?
  • Počítají současné plány obnovy s rostoucími nároky na sdílení a zpracování dat?
  • Kde práce na dálku způsobila nadměrnou zátěž systémů, odhalila slabiny nebo vyvolala nové potřeby?

Integrita a bezpečnost dat jsou pro dnešní způsob práce a života klíčové a každá negativní událost tuto skutečnost podtrhuje. CIO možná mají před sebou z hlediska správy a zabezpečení dat náročný rok, ale covid-19 ukázal cestu.

 

Byl pro vás článek přínosný?