Hlavní navigace

13 necertifikovaných IT schopností, které se dnes nejvíce vyplatí

2. 10. 2020
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Těchto 13 IT schopností, sahajících od DevSecOps po kryptografii, si v průběhu uplynulého roku získalo nejvyšší nárůst tržní hodnoty, uvádějí data společnosti Foote Partners.

S tím, jak jsou pracovní pozice v IT stále komplexnější, obklopuje stále větší nejednoznačnost samotné definice jednotlivých pozic a to, jak mohou zaměstnavatelé odměňovat kandidáty ve stejné roli, ale s lišícím se souborem znalostí. Platové prémie napomáhají zaměstnancům sledovat hodnotu konkrétních schopností, takže vědí, jak moc konkurenční je trh pro kandidáty s těmito schopnostmi, a kolik těmto kandidátům nabídnout navíc k základnímu platu.

Společnost Foote Partners chtěla tyto prémie podrobněji zmapovat, a tak sleduje data o platech týkajících se IT schopností už od roku 1999, aby tak zjistila, které schopnosti a certifikace v průběhu daného času nejvíce rostou. Čtvrtletní zpráva s názvem Foote Partners IT Skills and Certification Pay Index využívá data poskytovaná celkem 3 602 zaměstnavateli z řad soukromníků i z veřejného sektoru v amerických a kanadských městech ke sledování přírůstků a úbytků na tržníh hodnotě, a také příplatky ke mzdě u více než tisíce technologických schopností a certifikací.

Tržní hodnota u 593 necertifikovaných schopností ve druhém kvartálu roku 2020 v průměru rostla, přičemž průměrný příplatek byl ekvivalentní necelým deseti procentům udávaného základního platu – jde o nejvyšší průměrné prémie za 20 let. Mezitím tržní hodnota více než 500 IT certifikací poklesla, což vedlo k nejvyššímu rozdílu mezi prémiemi za certifikované a necertifikované IT schopnosti od poloviny roku 2000, uvádí Foote Partners.

DevSecOps

DevOps je kombinací softwarového vývoje a provozních procesů pro zajištění toho, aby vaše společnost dokázala vylepšovat a poskytovat kvalitní aplikace a služby zapojením obcou týmů do každé fáze vývojového životního cyklu. DevSecOps to posunuje o krok dál a do tohoto vývojového cyklu zapojuje také IT bezpečnost s prohlášením, že na bezpečnost by se mělo myslet od prvních kroků jakéhokoliv procesu. S tím, jak se vývojové životní cykly zrychlují – namísto roků trvají týdny či měsíce – stala se bezpečnost nedílným úvodním krokem pro rychlé dodání bezpečných produktů a služeb na trh.

Schopnosti v oblasti DevSecOps jsou nejhodnotnějšími necertifikovanými IT schopnostmi, které IT profesionálům poskytují medián o hodnotě 19 procent jejich základního platu s udávaným rozsahem od 16 do 21 procent. Prémiová hodnota DevSecOps rostla v uplynulých šesti měsících o téměř šest procent, uvádí ve svých datech společnost Foote Partners.

Amazon Athena

Amazon Athena je bezserverová interaktivní dotazovací služba, která nepotřebuje infrastrukturu a umožňuje uživatelům analyzovat a dotazovat se na nestrukturovaná, částečně strukturovaná a strukturovaná data uložená v Amazon S3 s využitím standardního SQL. Po cloudových schopnostech je velká poptávka, neboť společnosti silně spoléhají na cloudové služby, jako je AWS. Díky této rostoucí poptávce roste na hodnotě i Amazon Athena, která se stává hodnotnou a tržně využitelnou schopností pro IT profesionály, kteří mají schopnost vytvářet a nastavovat a spravovat Athena databáze, tabulky a oddíly.

Schopnosti v oblasti Amazon Athena jsou druhou nejhodnotnější necertifikovanou IT schopností, která IT profesionálům vydělává v průměru 18 procent jejich základního platu s udávaným rozsahem od 16 do 19 procent. Prémiová hodnota této schopnosti vzrostla v uplynulých šesti měsících o téměř 13 procent, uvádí ve svých datech Foote Partners.

Bezpečnostní architektura a modely

Bezpečnostní atchitektura je důležitým krokem v určení toho, jak implementovat zabezpečení a modely jsou detaily takového plánu. IT profesionálové se schopnostmi v oblasti bezpečnostní architektury a modelování jsou zběhlí v principech designu zabezpečení, modelování hrozeb, hodnocení informačních a architektonických rizik, bezpečnostních architektonických rámcích a vzorcích návrhů zabezpečení. Jde o populární schopnost pro analytiky a inženýry v oblasti informační bezpečnosti, podnikové architekty, architekty bezpečnostních řešení a bezpečnostní architekty.

Dovednosti spojené s bezpečnostní architekturou a modely jsou na stejné úrovni s Amazon Athena, pokud jde o hodnotu prémií, a IT profesionálům vydělávají medián 18 procent jejich základního platu s uváděným rozsahem 15 až 20 procent. Podle údajů Foote Partners vzrostlo za posledních 12 měsíců placení prémie za tuto dovednost o téměř 6 procent.

Analytika/hodnocení rizik

Technologie se pohybuje rychle, což znamená, že stejně rychle se musí pohybovat i rozhodnutí v oblasti IT. Společnosti by však neměly ztrácet ze zřetele potenciální rizika a hrozby jen proto, aby dostaly projekt do praxe. Schopnosti analýzy a hodnocení rizik jsou důležité pro podniky, které chtějí zabezpečit své služby a systémy a identifikovat budoucí potenciální rizika, která je třeba zmírnit, zejména v průmyslových odvětvích, jako jsou finance, bankovnictví, technologie a vláda. I když se některá průmyslová odvětví mohou více zaměřovat na hodnocení rizik, jedná se o zásadní a poptávanou dovednost v každém odvětví, protože téměř každý podnik nějakým způsobem funguje digitálně.

Schopnosti analýzy a hodnocení rizik vydělávají odborníkům v oblasti IT medián 17 procent jejich základního platu, přičemž uváděný rozsah je 14 až 19 procent. Růst těchto dovedností si v uplynulém roce udržel svoji hodnotu a podle údajů Foote Partners tedy od roku 2019 na hodnotě nezískal ani neztratil.

Správa kmenových dat

Správa kmenových dat či Master data management (MDM) dává podnikům schopnost zlepšit konzistenci a kvalitu datových aktiv, což jim umožňuje získat rychlý přehled o KPI a odpovídat na obchodní otázky. MDM zahrnuje agregaci nejzásadnějších a nejdůležitějších dat vaší společnosti, což jsou obvykle nejsložitější a nejcennější data, která je třeba spravovat a udržovat – například údaje o poloze, zákaznících, produktech a kontraktech nebo záruce – takže je snadné získávat dotazy, sledovat KPI a získávat náhledy na nejdůležitější oblasti podnikání.

Společnosti shromažďují více dat než kdykoli předtím a odráží to prémiová hodnota dovedností správy hlavních dat. V uplynulém roce vzrostla prémiová hodnota dovedností MDM jen o něco více než 6 procent, což IT odborníkům vyneslo medián 17 procent jejich základního platu, vyplývá z údajů Foote Partners.

Kryptografie

Šifrování je velkou součástí zabezpečení IT a kryptografie je proces navrhování nebo dešifrování šifrovacích systémů, které mají odradit útoky, zmírnit rizika nebo identifikovat důležité informace. Kryptografie je komplexní sada dovedností, která zahrnuje analytické dovednosti, znalosti počítačových věd a algoritmů, pochopení matematických principů a silné dovednosti technického psaní.

Kryptografické dovednosti za poslední rok vzrostly o 13 procent v hodnotě prémií, což IT odborníkům vyneslo medián 17 procent jejich základního platu, uvádí ve svých údajích Foote Partners.

Inteligentní smlouva

Inteligentní smlouva je samostatně prováděná digitální dohoda nebo transakce mezi dvěma lidmi ve formě počítačového programu nebo kódu. Inteligentní smlouvy jsou často spouštěny blockchainem, díky čemuž jsou smlouvy neměnné a transparentní, aniž by bylo nutné mít centrální kontaktní bod. Jelikož se na dálku provádí více práce a společnosti potřebují bezpečné způsoby podepisování a odesílání smluvních dohod, jsou dovednosti v oblasti inteligentních smluv pro podniky stále důležitější.

Schopnosti chytrých kontraktů vzrostly v uplynulém roce o více než 13 procent, přičemž největší část svého růstu zaznamenaly v první polovině roku a podle údajů Foote Partners si svoji hodnotu udržely i během následujících šesti měsíců.

RStudio

RStudio je bezplatné a otevřené zdrojové integrované vývojové prostředí (IDE) pro programovací jazyk R, které podporuje přímé provádění kódu pomocí konzolového editoru zvýrazňujícího syntaxi. Software na podnikové úrovni umožňuje organizacím přistupovat k open source softwaru pro vědu o datech v měřítku ve formátu vhodném pro kód a nezávislém na prodejci i ve škálovatelném formátu. RStudio lze spustit přes prohlížeč nebo hostovat na vyhrazeném serveru pro centralizovaný přístup. Pro velké organizace je nabízen také v komerčním formátu.

Dovednosti týkající se řešení RStudio v uplynulém roce vzrostly o více než 21 procent a podle údajů Foote Partners vydělaly IT profesionálům v průměru 17 procent jejich základního platu.

Presktiptivní analytika

Preskriptivní analytika umožňuje podnikům využívat strojové učení k provádění obchodních rozhodnutí na základě předpovědí získaných z dat. Zatímco deskriptivní analytika se dívá na minulá data, aby našla trendy, a prediktivní analytika pomáhá podnikům dívat se do budoucnosti, preskriptivní analytika jde o krok dále a nečiní tedy jen předpovědi, ale navrhuje skutečná rozhodnutí, jež by společnost měla učinit.

Dovednosti preskriptivní analytiky vzrostly za poslední rok o 25 procent a za posledních šest měsíců poklesly těsně pod 6 procent. Tento typ poklesu lze očekávat po velkém skoku v hodnotě, zejména když nabídka odpovídá poptávce po sadě dovedností.

Datové inženýrství

Data jsou i nadále cenným zdrojem pro firmy napříč všemi průmyslovými odvětvími, proto je logické, že dovednosti v oblasti datového inženýrství mají vysoký potenciál výdělků pro IT profesionály. Společnosti zaměstnávají datové inženýry, aby pomohli pochopit data, která shromažďují, a tyto snahy využívají k vytváření nových obchodních řešení, zlepšování služeb zákazníkům a vytváření kvalitnějších produktů a služeb. Datové inženýrství pokrývá širokou škálu dovedností, jako jsou datová architektura, zpracování dat, znalost několika skriptovacích jazyků, vývoj aplikací a modelování, těžba a analýza dat.

Dovednosti v oblasti datového inženýrství si v uplynulém roce udržely růst a podle údajů Foote Partners vydělaly IT odborníkům medián 17 procent jejich základního platu.

Zpracování přirozeného jazyka

Dovednosti zpracování přirozeného jazyka (NLP) jsou stále důležitější, protože společnosti se při podpoře zaměstnanců a zákazníků spoléhají na chatboty, rozpoznávání hlasu a automatizované asistenty. NLP je proces výuky řeči a rozpoznávání přirozeného jazyka pro umělou inteligenci a pro podporu technologií strojového učení. Rozhraní řízená hlasem se stávají normou a s tím, jak společnosti stále více vytvářejí služby podporované hlasem, hledají právě IT profesionály s dovednostmi NLP.

Dovednosti zpracování přirozeného jazyka za poslední tři měsíce vzrostly o více než 6 procent a podle údajů Foote Partners vydělaly IT profesionálům medián 17 procent jejich základního platu.

Analýza velkých dat

Schopnosti analýzy velkých dat si stále drží své místo jako jedna z nejlépe placených necertifikovaných IT dovedností na trhu. Big data se v průběhu let staly důležitějšími, protože více společností se spoléhá na data, aby mohli přijímat obchodní rozhodnutí a zlepšovat produkty a služby. Samozřejmě bez ohledu na to, kolik dat společnosti shromáždí, jsou tato data bezcenná, aniž by někdo pochopil, co znamenají. Analýza velkých dat pomáhá podnikům dívat se na data, která shromažďují, nacházet trendy, identifikovat problémy nebo komplikace a získat lepší představu o tom, jak podnik plní své celkové cíle.

Schopnosti analýzy velkých dat jsou stále na prvním místě v seznamu nejlépe placených necertifikovaných IT dovedností, ale prémiová hodnota této sady dovedností za posledních šest měsíců klesla těsně pod 11 procent, uvádí ve svých údajích Foote Partners. To opět neznamená, že dovednost ztrácí tržní hodnotu nebo bude ve vašem životopise bezcenná; obvykle to naznačuje, že co se týče tohoto souboru dovedností, nabídka opět uspokojuje poptávku na trhu – zejména se to týká právě sady dovedností, jako jsou velká data, která jsou špičkovou dovedností už roky.

Neuronové sítě

příloha_ovladnete_sva_data

Neuronové sítě jsou navrženy tak, aby fungovaly jako lidský mozek pomocí velkého množství dat k vytváření umělých neuronových sítí k předpovídání budoucích výsledků a vytváření požadovaných výstupů. Tvoří základ strojového učení, pomáhají počítačům učit se a plnit úkoly analýzou dat z jiných zdrojů. Mezi dovednosti neuronových sítí patří pokročilá matematika a algoritmy, distribuované výpočty, strojové učení, programovací dovednosti, statistika, softwarové inženýrství a dovednosti návrhu systému.

S tím, jak technologie strojového učení nabírá na důležitosti, vzrostly dovednosti neuronových sítí v uplynulém roce o více než 21 procent, což IT odborníkům vyneslo medián 17 procent jejich základního platu, uvádí znovu společnost Foote Partners na základě svých údajů.

Zajímají vás informační technologie a chcete získat nadhled?

Odebírejte náš Newsletter, který posíláme zpravidla dvakrát do měsíce a který obsahuje výběr unikátních článků nejen našich autorů, ale také ze sítě mezinárodního vydavatelství IDG.

» Přihlaste se zdarma! [Odběr můžete kdykoli zrušit]

Byl pro vás článek přínosný?