Hlavní navigace

10 technologických trendů, které se stávají post-koronavirovou normou

30. 7. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
První polovina roku 2020 byla ve znamení koronavirové pandemie. Do popředí se dostaly technologie a ukázaly nám, jak důležitá je digitální infrastruktura pro to, abychom se s takovou situací vypořádali. Do určité míry se zároveň otevřelo pomyslné okno do budoucnosti, protože se akcelerovaly trendy, které budou zjevně pokračovat i nadále a stanou se novou normou.

Pochopení a uchopení „nového normálního stavu“ je vysoce aktuální. Bude mít mnoho různých interpretací a dopadů na jednotlivé sektory národního hospodářství, na veřejnou správu a na společnost celkově. Existují však určité společné jmenovatele. Abychom je nalezli, uvažme, jaké nové zkušenosti lze vytvořit pro zákazníky, spotřebitele a zaměstnance. Jakou novou podobu získají obchod a služby? Jak se změní naše práce? Jaké nové normy se objeví a jaké budou nové priority podniků a organizací z hlediska zaměření, investic a alokace prostředků? Jaké budou naše priority?

Deset takových společných jmenovatelů, identifikovala společnost Cisco:

1. Internet se stává první linií

Trend přesunu z offline do online již existoval dříve a prodej po internetu začal výrazně ukusovat z obratu kamenných prodejen. Ale epidemie COVID-19 vše urychlila. Firmy, které si chtějí zachovat konkurenceschopnost, musejí najít způsob, jak obsluhovat své zákazníky po internetu, a zdokonalit své logistické a distribuční systémy. Ty, které mají promyšlené online strategie, budou hledat možnosti, jak zkušenost svých zákazníků ještě vylepšit. Jako příklad může posloužit Tesco, které během několika týdnů zaznamenalo 103% nárůst objemu online prodeje.

2. Bezkontaktní rozhraní

Dotykové obrazovky jako ovládací rozhraní se více rozšířily teprve v posledních zhruba deseti letech. Dnes, kdy si lidé více uvědomují „společnou hygienu“, dojde k rychlejšímu přechodu na hlasová a optická strojová rozhraní a bezkontaktní platby. Tyto nové technologie pomohou omezit fyzický kontakt mezi lidmi a předměty a mezi lidmi navzájem.

3. Zákaznická péče na dálku a telemedicína

Péče na dálku, telemedicína a virtuální konzultace způsobí skutečnou revoluci ve zdravotnictví. Někteří poskytovatelé telemedicínských řešení uvádí 50% nárůst počtu virtuálních kontrol s využitím videa.
Ale péče na dálku zasahuje i řadu další oblastí našeho života. U kontaktních center, tedy typicky kancelářské práce, přinesl v některých případech přechod na práci z domova překvapivé výsledky. Podle jednoho bankovního manažera byl u pracovníků kontaktního centra pracujících na dálku zaznamenán 40% nárůst produktivity. Návrat na fyzické pracoviště proto nemusí být vůbec na pořadu dne.

4. Budoucnost práce je distribuovanost zaměstnaců

Firmy plánují návrat zaměstnanců na pracoviště a zkoumají, jak jim zajistit bezpečné, zdravé a produktivní prostředí. Mezi uvažované změny patří širší a jednosměrné chodby, účinnější filtrace vzduchu, bezdotykové ovládání výtahů a antimikrobiální materiály v novostavbách. Komunikace s těmi, kdo budou nadále pracovat z domova, bude probíhat zvýšenou měrou prostřednictvím videokonferencí.

5. Naučit se učit na dálku

Vzdělávání se zásadně změnilo – školy na celém světě zavřely brány a více než 1,2 miliardy dětí zůstaly doma. Výzkum ukazuje, že online výuka podporuje uchování informací a zabírá méně času. To znamená, že některé změny, které přinesla epidemie COVID-19, budou možná trvalé.
Stejným procesem změny způsobu vzdělávání projdou také zaměstnanci. Důležité bude pomoci firmám zvážit způsob práce a vzdělávání, včetně zajištění nutných školení, certifikací a obeznámení s platnými předpisy, to vše s ohledem na jejich fyzické i duševní zdraví.

6. Virtuální konference

Přínos setkávání lidí nepominul, ale mechanismus se změnil. V dohledné budoucnosti se budou namísto osobních konat takřka výlučně virtuální konference. Příkladem může být nedávná konference Cisco Live, které se zúčastnilo více než 124 tisíc virtuálních návštěvníků. V dlouhodobějším horizontu můžeme očekávat rozmach hybridních akcí, které se budou odehrávat částečně v reálném světě, částečně v digitálním prostoru.

7. Od experimentů ke strategickým rozhodnutím: cílem bude resilience a agilita

Krátkodobá a zdánlivě dočasná opatření, která firmy musely v reakci na vypuknutí pandemie zavést rychle a bez představy o celkových nákladech, jsou nyní přehodnocována.
Manažeři musí připravit strategické plány cesty k novému normálu – a jejich klíčovou součástí bude vytvoření nových obchodních modelů zaměřených na odolnost a agilitu podniku.

8. Posílení digitální infrastruktury

Na hodnotu, jakou jsme předpovídali za dva roky, vylétl objem síťového provozu takřka ze dne na den. To, co bylo považováno za denní špičku, se stalo běžným standardem. Poskytovatelé služeb a technologické firmy, rychle posílili kapacity, aby zajistili, že sítě nápor zvládnou. Do budoucna je jedna věc jistá: nároky na konektivitu budou stoupat, stejně jako využití cloudu a řešení softwaru ve formě služby (SaaS). Umělá inteligence pomůže automatizovat provoz komplexních sítí, zvýší efektivitu a umožní zavedení agilnějších síťových architektur.

9. Kybernetická bezpečnost stále prioritou

Koronavirus sice nevedl k výraznému nárůstu počítačové kriminality, ale výzkumníci bezpečnostního týmu Cisco Talos si všimli, že COVID-19 slouží jako téma kybernetických útoků, které zvyšuje uvěřitelnost vějiček. Firmy musí být ještě ostražitější a je zcela nezbytné, aby kvalitní zabezpečení bylo nedílnou součástí sítí.

Cloud24

10. Vyšší míra využití dat, automatizace a robotů

Roboty se nenakazí viry, alespoň ne těmi lidskými. Mohou doručovat potraviny, zajišťovat životní funkce pacientů nebo udržovat podniky v chodu. Mohou nám pomáhat v dnešní situaci a budou hrát důležitou roli i ve světě po pandemii COVID-19.Pravděpodobně nejdůležitější ale je, že poučení z této zkušenosti bude základem toho, jak budeme s pomocí internetu věcí a velkých dat monitorovat budoucí pandemie a reagovat na ně.

Byl pro vás článek přínosný?