Hlavní navigace

Zvyšte akceschopnost svého digitálního podniku

8. 6. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Cloudové služby se již dávno neomezují na trojici IaaS - SaaS - PaaS. Všechno jako služba (XaaS) je nový provozní model pro poskytování IT služeb. XaaS přejímá cloudový model rychlého nasazení a může inovativním podnikům sloužit také jako zdroj výnosů.

Cloud computing dnes patří k technologiím hlavního proudu. Většina podniků do svého IT portfolia zavádí infrastrukturu ve formě služby (IaaS), softwaru ve formě služby (SaaS) nebo platformu ve formě služby (PaaS). 

Cloudové služby se však rozrostly o další nabídky, jako jsou desktop ve formě služby (DaaS), úložiště ve formě služby (STaaS), kontejnerů ve formě služby (CaaS) apod.

Nastupuje éra všeho jako služby (XaaS), kde lze libovolnou funkci IT transformovat na službu, kterou podnik konzumuje. Bezpochyby zajímavý směr.

Striktně řečeno, XaaS zahrnuje kaž­dou výpočetní službu poskytovanou přes internet a placenou na základě flexibilního modelu spotřeby namísto přímé koupě nebo pořízení licence. Manažeři IT však XaaS zavádějí také v interním provozu ve snaze vyhovět požadavkům podniku na nové digitální služby.

XaaS totiž není pouze způsob, jak modernizovat IT přechodem z firemního CRM systému na Salesforce.com, nahrazením IT helpdesku službou ServiceNow nebo přesunem výpočetní infrastruktury do Amazon Web Services. XaaS se stává provozním modelem IT, který podporuje digitální podnik a zbavuje IT stigmatu nákladového centra.

„Model XaaS, také někdy označovaný jako IT ve formě služby (ITaaS) a spojovaný s konceptem ‚řízení IT jako produktu‘, může být potenciálním základem pro nové zdroje výnosů,“ říká Jeff Loucks, výkonný ředitel centra pro technologie, média a telekomunikace poradenské společnosti Deloitte.

XaaS jako nový provozní model IT

XaaS vychází z modelu cloudových služeb. Manažeři IT začali hledat možnosti zefektivnění provozu a přecházet na cloud ve všech oblastech, od e-mailu přes CRM po ITSM a vizualizaci BI nebo výpočetní, úložné a síťové prostředky prostřednictvím softwarově definovaných sítí, vysvětluje Loucks. XaaS popisuje služby na vyžádání, které jsou využívány horizontálně napříč celým podnikem. Z 1 170 manažerů velkých amerických korporací, které společnost Deloitte oslovila ve svém průzkumu, 71 % uvedlo, že více než polovina jejich podnikového IT má podobu XaaS.

Prozíraví IT manažeři se začali učit od svých dodavatelů a zavádět osvědčené postupy XaaS v rámci vlastního modelu poskytování nových IT služeb ostatním složkám podniku.

„Namísto prostého využití flexibilních modelů spotřeby ke snížení nákladů a zvýšení produktivity práce zavádí řada podniků XaaS na podporu digitální transformace a zvýšení agility,“ píše Loucks v nové studii Deloitte Accelerating agility with XaaS.

Provozní model XaaS se liší podnik od podniku. Typicky však zahrnuje vy­užití agilních nebo DevOps metodik kvůli rychlejšímu poskytování technologických služeb. To znamená mimo jiné rychlý cyklus aktualizací s vyřazováním nejméně životaschopných produktů, automatizací a neustálými inovacemi. It manažeři mohou v rámci XaaS hrát roli „zprostředkovatelů cloudu“ – partnerů, kteří ostatním složkám podniku pomáhají nalézt správná SaaS nebo IaaS řešení, případně se inspirují u cloudových partnerů a budují řešení nová. Někdy XaaS vyžaduje vnitřní restrukturalizaci.

Cesty mohou být různé, ale cíl je stejný: rychlost a akceschopnost. Více než tři čtvrtiny respondentů v průzkumu společnosti Deloitte uvedly, že jim XaaS pomáhá rychleji navrhovat a zavádět nové služby.

XaaS v podnikové praxi

CIO společnosti Kronos John McGregor stál před několika lety před problémem. Aby vyhověl strategickému rozhodnutí poskytovat software pro řízení pracovní síly ve formě SaaS, rozdělil svých 240 pracovníků IT do šesti tříd služeb čítajících v souhrnu 45 jednotlivých služeb.

Zahájil přechod z projektového modelu na produktový model charakterizovaný měsíčními aktualizacemi softwaru. McGregor tvrdí, že mu přechod na služby typu SaaS, např. Salesforce.com nebo ServiceNow, v posledních letech po­mohl přijít na to, jak v celé firmě lépe zavádět software.

„Nejtěžší je definovat, co jsou to služby, a sladit je s lidskými zdroji,“ říká McGregor. Dodává, že v posledních letech najal více byznys analytiků než programátorů, což svědčí o tom, jak důležité je, aby se IT lépe seznámilo s provozem podniku, například financemi.

Jinak vypadá XaaS ve společnosti General Motors, která nad svým privátním cloudem postavila platformu DaaS (data ve formě služby). Řešení nazvané Maxis pomáhá například při cenotvorbě, marketingu, prognózách prodeje nebo vyhledávání potenciálních zákazníků, ale také se zabezpečením a analýzou textu pro účely zákaznického centra.

V realitní společnosti Cushman & Wakefield, která se zaměřuje na komerční nemovitosti, má XaaS podobu POCaaS – ověření konceptu ve formě služby –, kdy IT úzce spolupracuje s obchodními složkami. Smyslem iniciativy je propojovat duševní vlastnictví a pracovníky firmy se start-upy, univerzitami, akcelerátory a průkopnickými dodavateli s cílem podporovat inovace.

Ekonomický potenciál XaaS

Vybudování interní platformy nebo řešení XaaS se může firmě vyplatit i jeho komercionalizací. CIO General Motors Randall Mott může snadno nabídnout Maxis i konkurentům. Jeho kolega Adam Stanley z Cushman & Wakefield zase může rozšířit svůj PoCaaS na další odvětví. Zásadním předpokladem komerčního využití je spolupráce s ostatními složkami podniku.

Ve výsledku může takový podnik začít konkurovat AWS, Microsoftu i dodavatelům, jejichž model XaaS přebírají. Otázkou samozřejmě je, zda má smysl s molochy soupeřit, ale konkurence na trhu je vždy zdravá. „Jde o to, přijít s novým digitálně zaměřeným obchodním modelem,“ říká Loucks.

Jak si Deloitte všímá ve svém dřívějším globálním průzkumu, manažeři IT zavádějí digitální technologie s cílem „zjednodušit podnikové procesy, aktivizovat zaměstnance a zákazníky a podporovat nové lukrativní obchodní modely“.

Cloud24

Jak začít s XaaS

Žádný univerzální návod pro zavedení XaaS neexistuje, protože každý podnik je jedinečný. Loucks však nabízí několik rad:

 • Předpokladem úspěchu je volba správných strategických partnerů
  Jen málo IT manažerů má k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků k vybudování samoobslužné analytické platformy, kterou by mohly využívat tisíce zaměstnanců, nemluvě o týmu datových vědců, kteří by pomáhali získávat užitečné poznatky z rozsáhlých souborů dat. To znamená, že se musejí kvůli požadované škálovatelnosti, spolehlivosti a bezpečnosti obracet na poskytovatele cloudových služeb. K vybudování platformy, jako je Maxis, podniky „potřebují velký výpočetní výkon a kvalifikované pracovníky, kteří jej dokážou využít, analyzovat potřeby podniku a vyladit algoritmy“, vysvětluje Loucks. „Cloudoví operátoři mají potřebnou infrastrukturu i personální zdroje.“
 • Hlídejte si výdaje
  Cloud nemusí být nutně levnější. Podle Louckse 45 % dotázaných v průzkumu uvedlo, že náklady na XaaS jsou těžko předvídatelné, a tedy obtížně rozpočtovatelné. A 42 % připustilo, že skutečné náklady přesáhly očekávání.
 • Zvažte, jaká data jste ochotní umístit do cloudu
  Někteří manažeři IT se zdráhají některá data, například finan­ční údaje nebo informace o zákaznících, přesouvat do cloudu.
 • Dejte pozor na regulatorní záležitosti
  Manažeři IT, kteří uvažují o tom, že by nabídli řešení postavení pro interní uživatele i zákazníkům, by neměli zapomínat na regulatorní otázky. Do hry vstupují například zákony na ochranu osobních údajů (GDPR) a další předpisy.

Autor je redaktorem magazínu CIO.com.

Byl pro vás článek přínosný?