Hlavní navigace

Zákazníci zpravidla řeší celkovou efektivitu procesů...

4. 7. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Konica Minolta
... od digitalizace dokumentů, přes vytěžení údajů, až po automatizovaný oběh takových dokumentů a jejich metadat společností, říká Barbora Kolaříková, MCS Product Manager ze společnosti Konica Minolta Business Solution Czech.
Alexander Lichý 4. 7. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Je poptávka po ECM/DMS systémech stálá, nebo pozorujete v poslední době nějakou změnu zájmu u zákazníků?

Zájem zákazníku u dokumentová řešení, ať už se bavíme o úložištích, tedy DMS, či o nástrojích pro digitalizaci a automatizaci firemních procesů, má stoupající tendenci. Firmy se zamýšlí, jak zefektivnit svoji činnost i práci svých zaměstnanců, zejména při aktuální situaci na trhu práce, kdy o každého kvalifikovaného zaměstnance mezi sebou svádí tvrdý boj.

Změnilo se něco v souvislosti s novou direktivou GDPR? Přišli jste s novými produkty/službami? Přišli zákazníci s novými požadavky?

Řešení, jež nabízíme, samozřejmě musí odpovídat nové legislativě. Navíc řešení Konica Minolta lze využít i pro vlastní procesy spojené s GDPR, např. pro vyhledávání dat či jejich automatizovaný výmaz.

Jak se v praxi daří zaváděním DMS/ECM systémů omezit objem potištěného papíru? Jsou i nějaké pozitivní příklady z veřejného sektoru?

Právě na realizacích z veřejného sektoru lze ukázat, jak implementace našich dokumentových řešení může zefektivnit činnost takové organizace, např. zavedením systému spisové služby s napojením na další systémy včetně ISDS.

Sledují zákazníci při zavádění DMS/ECM systémů pouze zjednodušení/zlevnění agendy s dokumenty nebo čekají, že se zlepší i jejich obchodní procesy? Daří se to?

Zákazníci zpravidla řeší celkovou efektivitu procesů – od digitalizace dokumentů, přes vytěžení údajů, až po automatizovaný oběh takových dokumentů a jejich metadat společností. S efektivitou obchodních procesů bezprostředně souvisí požadavek na mobilitu – řešení KM umožní pracovníkům v terénu co nejvíce využívat mobilní zařízení a nebýt tak, jsou-li zainteresování v procesu, vázáni na pobyt v kanceláři. Lze krásně demonstrovat například na možnosti schvalování přijatých faktur manažery na služebních cestách, vytěžováním dat prostřednictvím mobilního telefonu, aplikacích pro servisní techniky apod.

Jaké jsou hlavní problémy, které je třeba překonat při propojování oběhu elektronických dokumentů s ostatními informačními systémy ve firmě?

Dokumentová řešení Konica Minolta nabízí široké možnosti integrace s ostatními vnitropodnikovými systémy, lze využít webové služby, API, či dokonce výrobcem předpřipravené konektory. S dodavatelem dalšího podnikového systému se zpravidla, vzhledem k tomu, že se jedná o požadavek jeho vlastního klienta, není problém dohodnout na té nejoptimálnější možnosti.