Hlavní navigace

Mnoho začínajících podnikatelů neví, jak procesy ve své firmě nastavit...

9. 7. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: SQUID CZ
... těm může pomoci právě informační systém, který drží jejich pracovní postupy v určitých mezích a dokáže je na začátku nasměrovat a procesy nastartovat, říká Jan Ledvinka, jednatel společnosti Squid CZ.
Alexander Lichý 9. 7. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Vyvíjejí se nějak požadavky klientů na nové funkce ERP systémů? Jakým směrem?

Vzhledem k připravovaným i momentálně zaváděným legislativním změnám v rámci realitního trhu, je připravenost systémů v tomto směru stále větším tématem. Především nařízení GDPR přináší mnoho požadavků, které v minulosti nebylo nutné řešit v takovém rozsahu. Příprava IT infrastruktury na tyto změny je proto klíčová pro fungování firem využívající tyto informační systémy.

Jak se vyvíjí zájem o cloudová řešení? Které motivy pro jejich pořízení jsou pro klienty důležité? Hrají podle vašich zkušeností roli faktory jako snazší možnost poskytování takových řešení formou pronájmu, bezpečnostní aspekty nebo nabídka souladu s požadavky GDPR?

Zájem o cloudová řešení obecně roste. Je to dáno především dostupností takového řešení odkudkoliv a z jakékoliv platformy. Další výhodou je možnost dodavatele reagovat téměř okamžitě na požadované změny (legislativní či klientské) nebo také přesun odpovědnosti za běh systému mimo firmu, která ho využívá. Na firmě pak zůstává jen správa systému na vyšší úrovni a ostatní vrstvy od HW infrastruktury, přes bezpečnost a zálohování, až po aktualizace aplikace jsou na provozovateli takového řešení. Rozložení pořizovacích nákladů na informační systém formou jeho pronájmu je pro velké množství především menších firem šancí, jak získat kvalitní informační systém, který by si jinak nepořídily.

Je nějaký sektor, ve kterém máte nejvíce zkušeností nebo pro něj máte k dispozici nějaké specifické know-how? Pokud ano, jaký to je a co je zdrojem vašeho know-how?

Vzhledem k zaměření naší firmy na realitní trh máme zkušenost právě s tímto sektorem. Naše služby využívá nebo využívalo přes 200 realitních kanceláří, takže jsme se setkali se širokou škálou požadavků na funkce a procesy v informačním systému. Každá firma funguje odlišným způsobem a co vedoucí, to jiný přístup k řešení problémů a jiné požadavky na způsob zpracování dat. Z takového množství vstupních informací jsme vytvořili sadu univerzálních postupů, nad kterými stavíme náš informační systém. Mnoho klientů, kteří v oboru začínají, vlastně neví, jak procesy ve své firmě nastavit. V tom jim může pomoci právě informační systém, který drží jejich pracovní postup v určitých mezích a dokáže je na začátku nasměrovat a procesy nastartovat.