Hlavní navigace

Virtualizace v oblasti školení a vzdělávání

11. 3. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pojem virtualizace se v oblasti informačních technologií masověji začal používat až v posledním desetiletí. Setkáváme se s virtualizací sítí, serverů, datových uložišť. Čím dál tím častěji s virtualizací desktopů, aplikací, profilů apod. Ale virtualizace je v informačních technologiích používána již od počátku.

Jak je virtualizace IT používána v jednotlivých oborech (výroba, státní správa, zdravotnictví, telekomunikace apod.)? Má k ní nějaký obor blíže než jiný?

Domníváme se, že velmi silné propojení virtualizace a oboru je v oblasti vzdělávání. Opět zkusíme uvést nějaké příklady. V oblasti virtualizace serverů se v současnosti nejčastěji používají tři technologie: VMware vSphere (ESX), Xen a jeho deriváty, jako je Citrix, Oracle či Microsoft (Hyper-V je technologicky odvozen z Xenu s tím, že linuxový DOM0 je nahrazen Windows 2008 serverem) a KVM. Technologie používaná VMware vznikla na kalifornské univerzitě v Berkeley a v současné době má VMware výzkumné a vývojové centrum v Cambridge. Projekt Xen vznikl přímo na univerzitě v Cambridge pod vedením docenta této univerzity Iana Pratta.

Další příklad uvedeme z oblasti virtualizace desktopů a aplikací. Pokud se podíváme na virtualizaci desktopů (jejíž historie je velmi krátká) tak světově největší instalace (v řádu 3000+ uživatelů) se nachází právě v prostředí amerických univerzit a středních škol (například Citrix XenDesktop v Campbell Union High School District, nebo VMware View v University of Toledo). Pokud se podíváme do našich luhů a hájů, tak i u nás se virtualizace desktopů začala nejdříve používat právě v rámci školních učeben, univerzitních knihoven apod.

Co vede školská a vzdělávací zařízení k tomu, aby nasazovala mezi prvními virtualizační technologie? Myslíme, že těmi zásadními důvody jsou:

soutez_casestudy

  • flexibilita, umožňující pružně reagovat na žádosti o konfigurační či výkonové změny
  • bezpečnost, umožňující od sebe odizolovat jednotlivé části systému a tím zabránit v případě napadení jedné části poškození části jiné
  • optimalizace nákladů spočívající v konsolidaci a možnosti nahrazení klasických koncových stanic za tzv. tenké klienty.

Správné školení se skládá z výkladové části a praktických cvičení. Studenti vykonávající cvičení používají jednoduché přístupové zařízení nazývané tenký klient k přístupu k virtuálnímu desktopu. Z tohoto virtuálního desktopu následně přistupují k fyzickým nebo virtuálním zařízením, na kterých se provádí již konkrétní cvičení. Například u jednoho ze  školení je vyžadováno pro správné provedení cvičení to, aby každý student měl k dispozici infrastrukturu obsahující 4 servery. Záro­veň musí být jeho infrastruktura odizolována od infrastruktury ostatních studentů. Bez virtualizace by bylo možné uspořádat školení s takovýmito technickými nároky jen velmi obtížně, a to:

  • buď za cenu velikých investic do hardwaru
  • nebo za cenu toho, že jednotlivá praktická cvičení budou značně modifikována a nebudou až tak příliš simulovat reálnou situaci.

Dalším faktorem, které zde virtualizace umožnila, je vysoká flexibilita. Příprava učebny na školení znamená jen spuštění skriptu, jenž vymaže předchozí používané obrazy a nahradí je novými. Díky tomu jsme schopni během pár desítek minut změnit konfiguraci celé učebny a tím maximalizovat využití.

Byl pro vás článek přínosný?