Hlavní navigace

Umělá inteligence v BI

24. 5. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Věra Popovičová s pomocí umělé inteligence
Posouvá využití AI business intelligence na novou, vyšší úroveň?

V důsledku rostoucího objemu dat hraje business intelligence (dále jen BI) ve firmách stále důležitější roli. Tradiční BI nástroje se zaměřují zejména na strukturovaná data, ta však tvoří jen zlomek dostupných informací. E-maily, interní dokumenty, záznamy z porad, hovory z call center, zprávy z chatů či aktivity na sociálních sítích ale obsahují obrovské množství dalších údajů. Schopnost tato nestrukturovaná data analyzovat otevírá dveře k hlubšímu pochopení trhu, zákazníků i vlastního provozu.

Struktura budiž nalezena!

Na jedné straně tedy máme BI nástroje, které umějí dobře pracovat se strukturovanými daty, na straně druhé hromadu nestrukturovaných dat. Použijme tedy AI k tomu, aby pro nás z té hromady „vytáhla“ taková data, která budeme umět dále zpracovat.

Tato myšlenka se nedá označit za revolučně novou, podobné metody se již nějakou dobu používají. Nástup pokročilé umělé inteligence ale vnáší do tohoto procesu podstatně vyšší kvalitu. Podle průzkumů dnes již umělá inteligence dosahuje lepších výsledků než lidé. Výhodou je také to, že manažeři dostávají i nadále podklady pro rozhodování ve formě, na kterou jsou zvyklí. Existuje celá řada úloh, pro něž je tento postup optimální.

Textové zprávy, recenze a příspěvky na sociálních sítích poskytují neocenitelnou zpětnou vazbu od zákazníků. AI je dokáže analyzovat a identifikovat sentiment, ať už pozitivní, negativní nebo neutrální. Firmy tak mohou sledovat spokojenost zákazníků a jejich reakce na produkty.

AI umí z textu automaticky extrahovat relevantní informace, jako jsou jména, adresy, ceny a produkty. Na takto získané, již strukturované informace lze použít tradiční BI metody. Často je možné také takové informace použít přímo k automatizaci procesů, a ušetřit tak čas a vynaložené prostředky.

Přímá cesta k výsledku!

I když cesta přes extrakci dat z nestrukturovaných zdrojů je v mnoha ohledech efektivní a poskytuje dobré výsledky, pro některé úlohy to může být zbytečná oklika. Proč zbytečně extrahovat strukturovaná data, analyzovat je a z výsledků formulovat závěr, když ke stejnému výsledku můžeme dojít rovnou?

V dnešní době se do firmy každý den valí záplava textů, kterou není při nejlepší vůli možné ani přečíst, natož pak nějakým smysluplným způsobem vyhodnotit. AI může tuto hromadu rozdělit podle obsahu do témat, vygenerovat pro každý okruh stručné shrnutí, a usnadnit tak lidem orientaci.

AI dokáže analyzovat obrovské množství dat z různých zdrojů a odhalit skryté trendy a vzorce. To umožňuje firmám lépe odhadnout např. budoucí poptávku po zboží či službách.

Personalizace je klíčem k úspěchu v dnešním konkurenčním prostředí. Již nestačí nabízet pouze obecné produkty a služby. Zákazníci očekávají individuální přístup. AI dokáže analyzovat zákaznické interakce a preference z různých zdrojů včetně e-mailů, historie nákupů, aktivit na webových stránkách apod. Tyto informace pak mohou být využity k doporučování produktů, vytváření personalizovaných marketingových kampaní a poskytování špičkového zákaznického servisu.

Autor: Věra Popovičová s pomocí umělé inteligence

Kde se dá použít?

Výše zmíněné metody lze použít pro různé účely v mnoha odděleních. Marketingu pomáhá s analýzou kampaní, segmentací trhu a personalizací obsahu. Obchodu umožňuje lépe porozumět potřebám zákazníků a předvídat jejich chování. Vývoji usnadní analyzovat zpětnou vazbu, a identifikovat tak příležitosti pro inovace. Zákaznický servis ocení automatizaci procesů a personalizaci.

Není jen pro velké firmy!

Využití umělé inteligence v BI nemusí být pouze doménou velkých společností. I menší a střední firmy mohou začít využívat tuto technologii, a získat tak konkurenční výhodu. Na trhu existuje řada produktů a řešení, které jsou cenově dostupné.

Nemusíte hned začínat s komplexními projekty. Začněte v oblasti, kde vidíte největší potenciál. Investujte do kvalitních dat a jejich přípravy. Vyberte si správné nástroje. A nezapomeňte vybudovat tým s potřebnými dovednostmi.

soutez_casestudy

Firmy, jež se naučí efektivně využívat sílu AI k analýze nestrukturovaných dat, získají oproti konkurenci významnou výhodu. Využití AI je technologickým skokem, který by žádná moderní firma neměla ignorovat.

Bořivoj Kostka, CEO TOVEK

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku