Hlavní navigace

Trendy v ECM pro rok 2012 - připravte se na regulaci

31. 1. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Enterprise Content Management patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti informačních technologií. Jaké nové trendy se podle společnosti CCA budou prosazovat v letošním roce, co mohou uživatelé očekávat a na co by se měli připravit?

1. Životní cyklus informací

Information Lifecycle Management (ILM) neboli správa životního cyklu informací se prolíná jak s Enterprise Content Managementem (ECM), tak s Records Managementem (RM). Cílem všech je splnit potřeby organizace či legislativní nařízení z hlediska managementu informací ve vztahu k lidem, procesům a technologiím. Nové ECM platformy umožňují přistupovat k ILM komplexněji, čehož organizace začnou masivněji využívat.

2. Koncept Enterprise 2.0

V loňském roce dospěl koncept Enterprise 2.0, čili koncept moderní organizace s důrazem na efektivní využívání moderních technologií, do bodu, kdy byl schopen integrace s klíčovými procesy, jako jsou produktový vývoj, HR či zákaznické služby. Letošní rok bude koncept Enterprise 2.0 ještě představovat konkurenční výhodu, i když ne tak významnou jako vloni. A v příštím roce již bude ignorování E2.0 pro konkurenceschopnost handicapem. Významnou a nezastupitelnou roli v E2.0 přitom hraje Enterprise Content Management.

3. Plnění regulatorních nařízení

Regulatorní nařízení pro správu a uchovávání informací jsou již několik let v USA a v západní Evropě velkým IT tématem. Letos lze očekávat jejich další rozšiřování i u nás, ať už prostřednictvím českých regulačních orgánů či u poboček zahraničních firem.

Regulatorní požadavky přitom mohou sloužit jako vhodný spouštěcí mechanismus pro zvyšování efektivity a využívání možností, které IT nabízí. ECM je středobodem těchto aktivit, neboť bez něj je značná část regulatorních nařízení jen obtížně realizovatelná.

4. Mobilní přístup

Můžeme očekávat další pronikání ECM do mobilních platforem Android, Apple, RIM a Windows Mobile, popřípadě dostupnost prostřednictvím mobilních webových prohlížečů. Nejprve se mobilní přístup začne prosazovat u malých a středních organizací, které nejsou tolik svázané procesy a obecně jsou při adopci nových trendů pohotovější než velké organizace.

5. Specializovaná zařízení

CS24

Objevují se první zařízení kombinující hardware a ECM, podobně jak se to stalo v oblasti databází (například Oracle Exadata), middlewaru (např. Oracle Exalogic) či Business Intelligence (např. Oracle Exalytics). Předpoklady pro to mohou mít výrobci, kteří mají ve svém portfoliu vhodný hardware i software, v oblasti SMB existuje i prostor pro účelové aliance výrobců zaměřených tímto směrem.

Foto: Fotolia.com, VRD

Byl pro vás článek přínosný?