Hlavní navigace

TOP jedenáct nejžádanějších pracovních míst v oblasti umělé inteligence v podnicích

5. 12. 2023
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Organizace jsou ohledně generativní AI na pracovišti optimistické, ale rychlé přijetí vyvolalo potřebu nových zaměstnanců, kteří by pomohli navrhnout, vyvinout, implementovat a udržovat nástroje a služby generativní AI.

Generativní umělá inteligence rychle mění prostředí obchodního světa s rychlým osvojením v téměř každém odvětví. Firmy se obracejí na gen AI, aby zefektivnily obchodní procesy, vyvinuly vlastní technologii AI a snížily manuální úsilí, aby zaměstnancům umožnily přebírat intenzivnější úkoly. Nedávný průzkum společnosti Foundry mezi zkušenými IT profesionály zjistil, že 57 % IT organizací identifikovalo několik oblastí pro případy použití gen AI, 25 % zahájilo pilotní programy a 41 % se zabývá školením a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců v oblasti gen AI.

Je pro vás digitalizace obchodu jasnou volbou?

V příštích šesti až 12 měsících patří mezi nejoblíbenější očekávaná použití gen AI tvorba obsahu (42 %), analýza dat (53 %), vývoj softwaru (41 %), obchodní náhled (51 %), interní zákaznická podpora. (45 %), vývoj produktů (40 %), bezpečnost (42 %) a automatizace procesů (51 %). Organizace jsou také optimistické v tom, že gen AI zvýší produktivitu a zlepší obchodní výsledky, přičemž 58 % uvedlo, že věří, že díky generativní AI budou zaměstnanci produktivnější, 55 % uvedlo, že produkty s generovanou AI vedou k lepším obchodním výsledkům, a 55 % uvedlo, že gen AI umožňuje zaměstnancům soustředit se více na úkoly s přidanou hodnotou.

Jak se tato technologie stává populárnější, zvyšuje se poptávka po relevantních rolích, které pomáhají navrhovat, vyvíjet, implementovat a udržovat technologii gen AI v podniku. Průzkum AI společnosti Foundry také odhalil několik rolí, které společnosti chtějí přibírat, aby pomohly s integrací gen AI na pracovišti. Zde je 11 hlavních rolí, které společnosti v současné době najímají nebo mají v plánu najmout, aby přímo řešily své nově vznikající strategie AI.

1. Datový vědec

Protože společnosti využívají generativní AI, potřebují datové vědce, kteří jim pomohou získat lepší poznatky ze zákaznických a obchodních dat pomocí analytiky a umělé inteligence. U většiny společností se systémy umělé inteligence spoléhají na velké datové sady, které k navigaci vyžadují odborné znalosti datových vědců. 

Kvíz: Hodíte se na CIO? Přečtěte si také:

Kvíz: Hodíte se na CIO?

Zodpovědnost zahrnuje vytváření řešení prediktivního modelování, která řeší potřeby klientů i podniků, implementaci analytických modelů spolu s dalšími relevantními týmy a pomoc organizaci při přechodu od tradičního softwaru k softwaru s umělou inteligencí. Je to role, která vyžaduje zkušenosti se zpracováním přirozeného jazyka, kódovacími jazyky, statistickými modely a velkými jazykovými a generativními modely umělé inteligence. Podle průzkumu 28 % respondentů uvedlo, že najali datové vědce na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 30 % uvedlo, že najmout kandidáty plánují.

2. Inženýr strojového učení

Inženýři strojového učení mají za úkol transformovat obchodní potřeby do jasně vymezených projektů strojového učení spolu s vedením návrhu a implementace řešení strojového učení. Tato role je zodpovědná za školení, vývoj, nasazení, plánování, monitorování a zlepšování škálovatelných řešení strojového učení v podniku. 

Konec pohádky. Nejvyšší platy už nerostou. Nejvíc si vydělá IT ředitel v Praze Přečtěte si také:

Konec pohádky. Nejvyšší platy už nerostou. Nejvíc si vydělá IT ředitel v Praze

Je to role, která vyžaduje širokou škálu dovedností, včetně architektury modelu, vytváření datových a ML kanálů, dovedností v oblasti vývoje softwaru, zkušeností s oblíbenými nástroji MLOps a zkušeností s nástroji, jako jsou mimo jiné BERT, GPT a RoBERTa. 

Cílem inženýra strojového učení je v konečném důsledku zpřístupnit strojové učení v celé organizaci, aby z technologie mohl těžit každý. Podle průzkumu 22 % respondentů uvedlo, že již najali inženýry strojového učení na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 28 % uvedlo, že mají v plánu do této role najímat.

3. Výzkumník AI

Umělá inteligence je pro podniky novým územím a o této technologii je stále co objevovat, a proto se snaží najímat výzkumníky AI, aby pomohli identifikovat nejlepší možné aplikace umělé inteligence pro podnikání. Výzkumníci AI pomáhají vyvíjet nové modely a algoritmy, které zlepší efektivitu generativních nástrojů a systémů AI, zdokonalí současné nástroje AI a identifikují příležitosti, jak lze AI využít ke zlepšení procesů nebo dosažení obchodních potřeb. 

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Výzkumníci umělé inteligence potřebují porozumět datové a automatizační infrastruktuře, modelům strojového učení, nástrojům a algoritmům umělé inteligence, datové vědě, programování a tomu, jak vytvářet modely umělé inteligence od začátku. Podle průzkumu 31 % respondentů uvedlo, že již najali výzkumníky umělé inteligence na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 19 % uvedlo, že mají v plánu pro tuto roli najímat.

4. Algoritmický inženýr

Algoritmičtí inženýři, někdy označovaní jako vývojáři algoritmů, mají za úkol budovat, vytvářet a implementovat algoritmy pro software a počítačové systémy za účelem dosažení specifických úkolů a obchodních potřeb. Role algoritmického inženýra vyžaduje znalost programovacích jazyků, testování a ladění, dokumentaci a samozřejmě návrh algoritmu. 

Tucet největších problémů, před kterými stojí dnešní IT Přečtěte si také:

Tucet největších problémů, před kterými stojí dnešní IT

Tito inženýři jsou zodpovědní za řešení složitých výpočetních problémů v organizaci, přičemž často pracují s velkými datovými sadami při navrhování složitých algoritmů, které reagují na obchodní potřeby a řeší je. Podniky spoléhají na algoritmické inženýry, kteří jim pomohou s navigací v technologii gen AI, spoléhají na tyto odborníky při škálování a nasazení řešení gen AI, zvažují všechny etické důsledky a důsledky ohledně zaujatosti a zajišťují, že jsou v souladu se všemi požadavky na shodu a regulačními požadavky. 

Podle průzkumu 16 % respondentů uvedlo, že již najali algoritmické inženýry na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 31 % uvedlo, že mají v plánu pro tuto roli najímat.

5. Inženýr hlubokého učení

Inženýři hlubokého učení jsou zodpovědní za vedení výzkumu, vývoje a údržby algoritmů, které informují o systémech, nástrojích a aplikacích umělé inteligence a strojového učení. Hluboké učení je podmnožinou AI a je životně důležité pro vývoj nástrojů a zdrojů gen AI v podniku. 

Čtyři otázky, které CIO pokládají ohledně cloud computingu Přečtěte si také:

Čtyři otázky, které CIO pokládají ohledně cloud computingu

Tato role je zodpovědná za vytváření a údržbu výkonných algoritmů umělé inteligence, identifikaci požadavků na data a hledání lepších způsobů automatizace procesů v podniku za účelem zvýšení výkonu. Technologie, jako jsou chatboti, virtuální asistenti, rozpoznávání obličejů, lékařská zařízení a automatizovaná auta, se při vytváření účinných produktů spoléhají na hluboké učení. Vzhledem k tomu, že společnosti pokračují v přijímání generativní umělé inteligence, jsou inženýři hlubokého učení klíčoví pro podniky, které chtějí využít umělou inteligenci a integrovat ji do obchodních procesů, služeb a produktů. 

Podle průzkumu 16 % respondentů uvedlo, že již najali inženýry hlubokého učení na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 28 % uvedlo, že mají v plánu pro tuto roli najímat.

6. NLP inženýr

Inženýr zpracování přirozeného jazyka (NLP) je zásadní rolí pro začlenění generativní umělé inteligence do jakékoli organizace. Gen AI silně spoléhá na NLP při zlepšování komunikace a vytváření chatbotů a dalších služeb AI, které potřebují efektivně komunikovat s uživateli bez ohledu na dotaz. Tato role je zodpovědná za školení systémů NLP, vývoj modelů, provádění experimentů, identifikaci správných nástrojů a algoritmů a provádění pravidelné údržby a analýzy modelů. 

Vyšel magazín CIO Business World 6/2023 Přečtěte si také:

Vyšel magazín CIO Business World 6/2023

Kandidáti mají obvykle zkušenosti s velkými daty, kódováním, výběrem a přizpůsobením modelu, jazykovým modelováním, překladem jazyků a sumarizací textu pomocí nástrojů NLP. NLP hraje velkou roli v technologiích, jako je převod textu na řeč (TTS) a převod řeči na text (STT), chatboti a virtuální asistenti a další nástroje umělé inteligence, které jsou navrženy pro interakci s uživateli v reálném čase. Podle průzkumu 15 % respondentů uvedlo, že již najali inženýry NLP na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 27 % uvedlo, že mají v plánu pro tuto roli najímat.

7. Vývojář AI chatbotů

Chatboti jsou jedním z prvních a nejběžnějších případů použití generativní AI v obchodním prostředí – je velmi pravděpodobné, že jste někdy v posledních několika letech komunikovali s chatbotem AI. Pomáhají nasměrovat zákazníky ke správným spolupracovníkům, propojit uživatele s důležitou dokumentací a mohou částečně snížit zátěž zástupců zákaznických služeb. 

Vítězové soutěže Případová studie 2023 Přečtěte si také:

Vítězové soutěže Případová studie 2023

S generativní AI se chatboti stávají ještě sofistikovanějšími, se vzestupem služeb jako ChatGPT, Bard, Replika, Cleverbot a dalších, které se ukázaly jako mocné nástroje užitečné pro podniky. Technologie chatbotů je žádaná ve všech odvětvích a podniky touží vyvinout své vlastní nástroje chatbotů, které pomohou zefektivnit služby zákazníkům, plánování schůzek, zapojení do sociálních sítí, uživatelskou podporu a dokonce i marketing a propagaci. 

Podle průzkumu 15 % respondentů uvedlo, že již najali vývojáře AI chatbotů na podporu generativní AI, zatímco 27 % uvedlo, že mají v plánu pro tuto roli najímat.

8. Inženýři výzev (prompt engineers)

Inženýři výzev jsou zodpovědní za zajištění toho, že nástroje využívající generatvní AI, zejména modely umělé inteligence text-to-text a text-to-image, mohou přesně vyhodnocovat uživatelské výzvy (prompts) a poskytovat správné informace. 

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video? 

Je to role, která vyžaduje rozsáhlé znalosti v oblasti zpracování přirozeného jazyka, kódování, dotazů v přirozeném jazyce a umělých neuronových sítí. Příklady inženýrství výzev lze vidět v nástrojích, jako je ChatGPT, který bere uživatelské dotazy a generuje jedinečnou odpověď, a v nástrojích pro obrázky AI, jako je Midjourney, který vytváří jedinečné umění a snímky na základě požadavků uživatelů. 

Pro podniky se zájmem o využití umělé inteligence, zejména s chatboty, automatickými asistenty a generátory obrázků, je inženýrství výzev zásadní úlohou, aby bylo zajištěno, že tyto nástroje budou účinné a užitečné. Podle průzkumu 11 % respondentů uvedlo, že již najali inženýry výzev na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 26 % uvedlo, že mají v plánu pro tuto roli najímat.

9. Chief AI Officer

Chief AI Officer je relativně nová vedoucí pozice, která pomáhá organizacím řešit rychlý pokrok a poptávku po AI na pracovišti. 

Drtivá většina bank a pojišťoven přechází do cloudu, dvě třetiny používají AI Přečtěte si také:

Drtivá většina bank a pojišťoven přechází do cloudu, dvě třetiny používají AI

Při integraci umělé inteligence na pracovišti je třeba vzít v úvahu mnoho aspektů, zejména pokud jde o zabezpečení, zkreslení, dodržování předpisů a soukromí. Chief AI Officer je odpovědný za dohled nad vývojem strategie AI tím, že naviguje a dohlíží na vývoj a implementaci AI v podniku. Mezi další odpovědnosti patří dohled nad správou dat a řízením, spoluprací obchodních jednotek, etikou a dodržováním předpisů, řízením rizik, získáváním talentů a budováním týmu pro AI a sledováním celkového výkonu a analytických zpráv o nástrojích AI. 

Podle průzkumu 11 % respondentů uvedlo, že již najali ředitele AI na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 21 % uvedlo, že má v plánu pro tuto roli najímat.

10. AI autor textů

Stále více společností se obrací na AI při vytváření obsahu, včetně psaní blogových příspěvků, popisů produktů a dalších. 

Generativní AI a migrace do veřejného cloudu Přečtěte si také:

Generativní AI a migrace do veřejného cloudu

Výsledky ale nejsou vždy dokonalé – a často potřebují lidské oko, aby výsledky generativní umělé inteligence upravilo a přepracovalo na něco, co zní lidštěj a pro čtenáře poutavěji. Společnosti hledají zkušené autory a editory, kteří mohou pomoci rychle tvořit obsah pomocí generativní umělé inteligence a zároveň zajistit, aby byl obsah dobře napsaný a snadno srozumitelný pro zamýšlené publikum. 

Podle průzkumu 10 % respondentů uvedlo, že již najali autory umělé inteligence na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 21 % uvedlo, že mají v plánu pro tuto roli najímat.

11. AI umělec

AI umění je jednou z novějších aplikací generativní umělé inteligence, s nástroji jako Midjourney a Stable Diffusion, které přišly v uplynulém roce. 

Neváhejte s datovou analýzou a umělou inteligencí Přečtěte si také:

Neváhejte s datovou analýzou a umělou inteligencí

Tyto nástroje mohou vzít výzvu nebo obrázek a buď vytvořit zcela jedinečný obsah, nebo provést konkrétní úpravy již existujících snímků. Existuje velký potenciál pro organizace, které chtějí vytvářet marketingové materiály, obrázky produktů, ilustrativní obrázky a další obsah související s uměním. Organizace hledají zkušené umělce a grafické designéry, kteří dokážou využít těchto odborných znalostí a dovedností, aby z nástrojů pro generování obrázků vytěžili maximum. 

Umělci mají ty správné dovednosti a odborné znalosti, aby mohli vytvářet výzvy, které z generativní umělé inteligence vytáhnou lepší výsledky. Znají žargon, terminologii a nuance různých uměleckých oblastí – ať už jde o film, umělecká díla nebo vizuální grafiku – což může pomoci zajistit, aby podniky získaly z těchto služeb požadované výsledky. 

Podle průzkumu 7 % respondentů uvedlo, že již najali umělce umělé inteligence na podporu generativní umělé inteligence, zatímco 15 % uvedlo, že mají v plánu pro tuto roli najímat.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?