Hlavní navigace

Tomáš Brouček z Huawei: Máme technologie prověřené operátory

12. 1. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor:
Huawei je jedním z nenápadných gigantů. Coby dodavatel infrastruktury pro mobilní, pevné i transportní telekomunikační sítě je obří firmou, jejíž technologii používáme prostřednictvím operátorů doslova každý den.

Huawei je jedním z nenápadných gigantů. Coby dodavatel infrastruktury pro mobilní, pevné i transportní telekomunikační sítě je obří firmou, jejíž technologii používáme prostřednictvím operátorů doslova každý den. Přesto nebylo její jméno donedávna mimo svět telekomunikací příliš známé. To se ale v poslední době rychle mění  – Huawei vstoupila na evropské trhy nejen s mobilními telefony či modemy, ale i s rozšířenou nabídkou IT infrastruktury a řešení.

CIO BusinessWorld: Myslím, že v Čechách mají lidé v IT vaši společnost zařazenu především coby dodavatele pevné a bezdrátové telekomunikační infrastruktury operátorům, případně jako dodavatele širokopásmových modemů ADSL, GSM a 3G, jaké ambice má vaše „enterprise“ divize?

Huawei splnila na globální i lokální úrovni svůj desetiletý plán, kterým bylo stát se dodavatelem infrastruktury pro 45 z 50 největších mobilních operátorů. Přišla tedy otázka, jaké nové cíle si stanovit, a jedna z voleb padla na segment, který označujeme jako „enterprise“, což jsou obecně podnikoví zákazníci bez ohledu na velikost a veřejná správa. Druhou oblastí, které jsme se začali věnovat, jsou koncová zařízení, tedy mobilní telefony, tablety a různé druhy modemů pro pevná i mobilní připojení.

CIO BusinessWorld: Jaké portfolio produktů a služeb můžete podnikovým a institucionálním zákazníkům nabídnout?

Naše produktové portfolio pochopitelně vychází z toho, co jsme v minulosti vyvíjeli a nabízeli telekomunikačním operátorům  – tedy síťové prvky a infrastrukturu, infrastrukturu pro datová centra, která zahrnuje servery a úložiště či transportní technologie pro větší zákazníky, jako jsou optické sítě, mikrovlnné spoje a pochopitelně datová a hlasová řešení či bezpečnost pro tyto druhy infrastruktury.

CIO BusinessWorld: Je nějaký segment či druh zákazníků, na nějž se chcete primárně zaměřovat?

Ze strategického hlediska je pro nás zajímavá státní a veřejná správa, jednak s ohledem na velikost projektů  – máme zkušenosti s budováním rozsáhlých řešení  – a pak také čistě pragmaticky, neboť veřejné zakázky jsou přece jen méně ovlivňovány vývojem ekonomiky.

CIO BusinessWorld: S telekomunikačními operátory jste, pokud vím, pracovali takříkajíc napřímo, v případě enterprise zákazníků využíváte partnerský model?

Využíváme model distributora, který zajišťuje logistiku a obchodní procesy, nad ním je pak klasická síť partnerů či integrátorů. Mezi naše hlavní partnery v ČR patří například IBM.

CIO BusinessWorld: Někteří výrobci, jmenovitě HP či Cisco, se v poslední době snaží rozšiřovat své produktové portfolio, například formou akvizic, tak aby pokryli kompletní škálu ICT infrastruktury  – buď datových center, nebo IT jako celku. Bude vaše strategie podobná, nebo se budete zaměřovat na partnery, jako je například zmíněné IBM, kde lze dobře uplatnit vaše telekomunikační know-how?

Podobně jako HP či Cisco máme také kompletní portfolio zahrnující telekomunikační infrastrukturu, servery, úložiště a bezpečnost. Při výběru partnera jsou pro nás klíčové jeho kvalita a spolehlivost či loajalita. V současné době máme řádově jednotky partnerů  – naším cílem je dostat se na deset až patnáct pečlivě vybraných a silných, kterým poskytneme maximální podporu. A samozřejmě široké spektrum menších obchodních partnerů, kteří budou komunikovat především s distributorem. I když se v současné době soustředíme primárně na oblast síťové infrastruktury, připravujeme se intenzivně na vstup do segmentu datových úložišť.

CIO BusinessWorld: S portfoliem pokrývajícím kompletně datová centra se nabízí otázka, zda plánujete nabízet infrastrukturní služby, případně je kombinovat i se službami telekomunikačními, například konektivitou?

Máte pravdu, předpoklady pro něco podobného máme, v naší nabídce je dokonce i infrastruktura pro datové centrum v kontejneru, nicméně v současné době je nabízení služeb s využitím infrastruktury Huawei doménou našich partnerů. Společně s nimi jsme na poskytování služeb a obchodní model cloudu plně připraveni a první projekty jsou v běhu.

CIO BusinessWorld: V dohledné době bude v Česku zahájeno budování sítí LTE, na němž se Huawei, byť pochopitelně jiná divize, bude patrně podílet. Předpokládáte v souvislosti s tím nějaké nové navazující produkty či služby pro podnikové zákazníky?

Pro podnikové zákazníky máme k dispozici kompletní portfolio produktů, takže určitě budeme schopni v případě požadavku budovat vnitrofiremní řešení na technologii LTE, to je ale asi pravděpodobné spíše u veřejné či státní správy.

CIO BusinessWorld: Zmiňovali jste oblast podnikových úložišť, co vše budete v této oblasti nabízet?

Zvládneme pokrýt prakticky všechny technologie a velikosti řešení, jediné, co ve vlastním portfoliu nemáme, jsou fyzické páskové systémy, můžeme je ale nahradit systémy s virtuálními páskami VTL.

CIO BusinessWorld: Co virtuální páskové systémy formou služby? Je to opět úkol pro partnery?

Ano, momentálně to není naše priorita. Nicméně je pravda, že pro velké operátory Huawei řeší kompletně budování datových center na klíč včetně našich služeb. To jsou ale zákazníci, které takříkajíc „děláme napřímo“ a nespadají do enterprise divize. Díky tomu jsme ale velmi silní v oblasti podpory a schopnosti reagovat například i na specifické požadavky na vývoj či úpravu.

CIO BusinessWorld: Co si pod tím máme představit?

Huawei má v Česku více než 250 zaměstnanců a bezmála 200 z nich jsou technici  – jejich primárním úkolem je pochopitelně podpora operátorů, nicméně je v případě potřeby můžeme využít i pro enterprise segment. Celosvětově pak máme ve výzkumu a vývoji více než 50 000 lidí, takže není problém u strategických zakázek produkty upravit či dovyvinout podle zadání. Naše infrastruktura je navíc navržena pro nejnáročnější podmínky provozu u telekomunikačních operátorů  – z hlediska enterprise segmentu je tak vlastně do značné míry naddimenzována při velmi příznivé ceně. Vždycky zkrátka nabídneme lepší hodnotu.

CIO BusinessWorld: To je poměrně odvážné tvrzení.

Myslím, že se zkušenostmi, které máme ze světa telekomunikací, si je můžeme dovolit. Řešení dodávaná v odvětví telekomunikací jsou vždy hodnocena v horizontu několika let a zahrnují nejen samotnou infrastrukturu, ale i podporu a provozní náklady, tedy celkové náklady vlastnictví. Naší devizou jsou technologie a znalosti prověřené operátory a cílem je zopakovat v oblasti podnikové IT infrastruktury úspěch, kterého jsme dosáhli v telekomunikacích.

soutez_casestudy
Tomáš Brouček

— Kdo? Director, Enterprise BU, Huawei Technologies (Czech)
— Kdy? Po dokončení studií na ČVUT působil v odvětví telekomunikací, kde se věnoval stavbě sítí jak pro telekomunikační operátory, tak i podnikové a státní zákazníky v Čechách i zahraničí. Před třemi lety nastoupil do české pobočky Huawei, kde pracoval na projektech pro všechny tuzemské mobilní operátory.

Byl pro vás článek přínosný?