Hlavní navigace

Technologická perspektiva světa: Zelená a přelomová

20. 10. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Které technologie mohou podle OSN nejvíce a převážně pozitivně zasáhnout do současného vývoje lidstva? Odpověď se vejde do dvou přídavných jmen: zelené a přelomové.

Zpráva Technology and Innovation Report 2023, kterou letos vydala Organizace spojených národů, nese podtitul Otevírání zelených oken. Pokud by nebylo zcela zřejmé, kam obsahově cílí, přidáme i druhý podtitul, jenž zní Technologické příležitosti pro svět s nízkou uhlíkovou stopou. Nyní už musí být jasné, kudy, jak a kam se táhne hlavní linie studie.

Je pro vaši firmu udržitelné podnikání klíčovou záležitostí?

Autoři se zaměřují na environmentální udržitelnost hospodářského rozvoje a lidského soužití. Akcentují především energetické nároky obou disciplín. Neopomíjejí ale odlišovat rozdílné situace a stavy v hospodářsky rozvinutých a rozvíjejících se částech planety.

Zelená příležitost jako reakce na hrozby

Postcovidovou éru vývoje světa přílišný optimismus zatím nedoprovází. Objevují se nové problémy související s globálním nastavováním světového byznysu, politiky i společnosti. Stará paradigmata se hroutí, nová nepřesvědčují a všichni čelíme každodenní realitě, která sice nemusí být nutně krizová, ale do růžových perspektiv jí leccos chybí.

Představitelé Organizace spojených národů (OSN), resp. její Konference o obchodu a rozvoji (UNCTAD), hovoří kromě geopolitických tlaků o souvisejících nově vzniklých hrozbách, jež cílí na globální obchod, energetiku a potravinovou bezpečnost. Jde o vzájemně propojené nádoby, na které lze nahlížet i optikou udržitelnosti. Potravinovou bezpečnost může svět zvýšit za pomoci vyšší spotřeby energie, kterou zrealizuje v globální dopravě a intenzivním zemědělství. Vedlejší efekty v podobě výsledné, rovněž globální ekologické zátěže není třeba popisovat.

OSN se domnívá, že se zejména hospodářsky rozvíjející se země a regiony mohou vrátit k ekonomickému růstu a s ním souvisejícím efektům v oblasti potravinové bezpečnosti, energetiky a obchodu i bez opakování scénáře fosilními palivy poháněného hospodářského růstu. Jím si vyspělé státy prošly ve druhé polovině 20. století a s jeho environmentálními následky se potýkáme dodnes.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video? 

Jak situaci řešit? Nasnadě je pokus o efektivní využití digitálních technologií a jimi podmíněných inovací. Ani OSN nepovažuje moderní technologie za absolutní spásu nebo řešení všech problémů. Poměrně skepticky ve zprávě Technology and Innovation Report dokonce připouští možnost jejich neužitečnosti. Ta se projevuje především v rozdílné míře pozitivních a negativních efektů, jež z nasazení technologií plynou pro různé skupiny obyvatel světa.

CS24

Současně ale autoři zprávy vědecký pokrok a související inovace nijak nezatracují. Zdůrazňují ale, že musejí být podřízeny cílům udržitelného rozvoje. Platí to zejména pro oblast produkce energií a jejich využití.

Zelené inovace

Na tomto místě bude užitečné si přiblížit koncept tzv. zelených inovací. Právě na ně se zpráva soustředí. Obecně jde o nové či zdokonalené produkty a služby, které mají nízkou nebo mezigeneračně nižší uhlíkovou stopu. Touto vlastností ale jejich environmentální a společenský význam či role nekončí. Menší uhlíková stopa znamená nižší energetickou náročnost a teoreticky i nižší náklady na výrobu. Zelené inovace navíc nemusejí být nutně dostupnější či dosažitelnější v ekonomicky vyspělých zemích. Ty budou v některých ohledech volit jiné, nikoli však nutně lepší nebo efektivnější cesty.

Byl pro vás článek přínosný?