Hlavní navigace

Abyste dosáhli cílů nulových uhlíkových emisí

29. 8. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Aby firmy splnily plány neutrálních emisí, musejí zdvojnásobit tempo jejich snižování. To staví vedoucí pracovníky, zejména CIO, do složité situace.

V průzkumu společnosti Accenture 48 % oslovených firem tvrdilo, že snahy o udržitelnost s využitím technologií vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti produktů a zlepšení služeb zákazníkům a přispívají k přilákání špičkových talentů – a to vše pomáhá zvyšovat výnosy. 

Nejnovější a největší společná studie iniciativy OSN Global Compact a společnosti Accenture však odhalila, že 91 % generálních ředitelů uvádí nedostatečná technická řešení jako překážku využití příležitostí při přechodu na nulové čisté emise, budování odolnosti podniku a překonání současné volatility v podnikatelském prostředí.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Generální ředitelé spoléhají na CIO, že odpovídající technologická řešení identifikují a zavedou, čímž zároveň posílí svoji roli, kterou hrají z hlediska inovací, agility a obchodního růstu.

V některých případech CIO budují udržitelnější podnikání tím, že využívají to, co již existuje. Pomocí současných technologií se snaží dosáhnout vyšší efektivity a zavádět nové způsoby práce, které povedou ke snížení emisí, spotřeby energie a materiálů. V jiných případech inovují a vytvářejí lepší řešení tím, že dostupné technologie aplikují, rozvíjejí a škálují, tak aby byly udržitelnější.

Bez ohledu na zvolený přístup – stavění na tom, co je k dispozici, nebo budování nového – by CIO měli zvážit tři klíčová opatření ke splnění svých cílů v oblasti udržitelnosti i obecnějších obchodních cílů. Tato opatření povedou k dekarbonizaci v celém hodnotovém řetězci a poskytnou CIO příležitost využít svoji odbornost a posílit odolnost v celém podniku.

Optimalizace interních technologií

Dnes mohou CIO ovlivňovat vše od nákupu hardwaru a způsobu, jakým vývojáři píší kód, až po to, jak IT shromažďuje, zpracovává, distribuuje a ukládá data – to vše má dopad na uhlíkovou stopu podniku. CIO ve spolupráci s dalšími klíčovými manažery musejí využívat nejnovější inovace v oblasti datové analýzy, umělé inteligence a vizualizačních technologií, aby efektivně interpretovali uhlíková data a podle toho řídili celý životní cyklus digitálních technologií s cílem zlepšit jejich udržitelnost.

Letní číslo CIO BW je právě v prodeji. Co se v něm dočtete? Přečtěte si také:

Letní číslo CIO BW je právě v prodeji. Co se v něm dočtete?

Jedním z bezprostředních kroků, které mohou CIO podniknout k urychlení cílů udržitelnosti, je výběr energeticky úsporného softwaru, jenž může mít zásadní dopad na spotřebu elektřiny.

Sladění techniky a udržitelnosti

Oslovené firmy v průzkumu uvedly, že používají různé přístupy ke zohlednění udržitelnosti v celém životním cyklu vývoje softwaru. Jde o strategické stanovení cílů udržitelnosti na počátku životního cyklu softwaru (34 %), nastavení metrik, které měří kvocient udržitelnosti technologie nebo softwaru (32 %), stanovení cílů a klíčových ukazatelů udržitelnosti u technologií a softwaru pro softwarové inženýry a vývojáře (39 %) a zajištění udržitelnosti testování díky inovativním přístupům k úspoře energie (33 %).

Inteligentní řízení emisí

Přechod organizace na čistou nulu vyžaduje dobře promyšlenou komplexní strategii, která zahrnuje snižování emisí uhlíku, odstraňování uhlíku, pobídky a správnou řídicí praxi, zelené financování, pravidla, zapojení celého odvětví a spolupráci s celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Jedním ze způsobů, jak mohou CIO pomoci tento přechod urychlit, je zavedení architektur, digitálních řešení a technologií, které pomáhají získávat a předávat data o uhlíkové stopě do klíčových rozhodovacích procesů v celém podniku i mimo něj.

Průmysl 5.0 znovu objevuje člověka Přečtěte si také:

Průmysl 5.0 znovu objevuje člověka

Rozhodování založené na uhlíkových stopách pomáhá podnikům a jejich klíčovým zainteresovaným stranám (například partnerům v dodavatelském řetězci, zákazníkům a zaměstnancům) nejen snižovat jejich uhlíkovou stopu, ale také identifikovat a využívat nové zdroje ekonomického užitku. 

Tyto typy řešení pomáhají podnikům zvýšit jejich schopnost sledovat uhlíkovou stopu na takové úrovni kvality, podrobnosti a frekvence údajů, že je možné je integrovat s provozními a finančními informačními systémy. Podniky, které mají k dispozici propojené environmentální a obchodní informace („carbon intelligence“ a „business intelligence“), budou při přechodu na čistou nulu lépe schopné konkurovat, růst a dosahovat zisku. 

Technologie, jako je například myNav Green Cloud Advisor, pomohly nastavit výchozí úroveň spotřeby energie datových center, výpočetních požadavků a cílů udržitelnosti, aby bylo možné kvantifikovat „zelenost“ potenciálních cloudových řešení. Tento nástroj pomohl snížit emise a množství odpadu tím, že identifikoval ekologičtější postupy v IT a zavedl příslušné změny do každodenního provozu.

Spoluprací k udržitelnosti ve velkém

CIO slaďují IT strategie se strategiemi udržitelnosti, aby dosáhli konkurenční výhody, zvýšili ekonomický užitek a zajistili trvalý pozitivní vliv na životní prostředí a společnost. Pomáhají zákazníkům mapovat a vizualizovat problémy udržitelnosti napříč hodnotovými řetězci, společně s dalšími lidmi hledají a budují řešení nebo vytvářejí integrované platformy, které slouží vícero stranám. Mohou zajistit nové udržitelné technické prostředky a využívat je k řešení problémů s emisemi uhlíku ve velkém rozsahu.

Patero kroků k podpoře inovací v IT Přečtěte si také:

Patero kroků k podpoře inovací v IT

S udržitelností souvisí i vliv CIO na to, kde a jak zaměstnanci pracují. Zavedením technických prostředků umožňujících práci na dálku může CIO podpořit rozsáhlejší přechod na distanční nebo hybridní model výkonu práce –, což je krok, který může výrazně snížit uhlíkovou stopu celé firmy. Má potenciál nejen podpořit udržitelnost ve velkém rozsahu, ale také zvýšit spokojenost zaměstnanců, což zase vede k vyšší výkonnosti a odolnosti podniku.

Jako další příklad spolupráce na zavádění a rozšiřování udržitelných řešení můžeme uvést společnost Climeworks, která spolupracovala s firmou Accenture na vývoji technologie přímého zachytávání CO2 ze vzduchu. CO2 je možné buď zachytávat a přeměňovat na surovinu, nebo trvale odstraňovat z koloběhu bezpečným uložením. Tato technologie společnosti Climeworks přilákala špičkové klienty, kteří zkoumají její potenciální využití k odstraňování uhlíku ve velkém měřítku s potenciálním globálním dopadem.

Vedení firem věří, že nové technologie jim umožní dosáhnout cílů udržitelnosti a získat odolnost, přičemž 55 % dotázaných generálních ředitelů považuje za důležité posílení schopnosti sběru dat o udržitelnosti a 48 % přechod na cloudovou infrastrukturu. Role CIO při zavádění těchto technologií bude zásadní.

podcast

Navzdory současné makroekonomické krizi budou muset manažeři firem zdvojnásobit, ne-li ztrojnásobit tempo dekarbonizace, aby dosáhli rychlého snížení emisí potřebného k odvrácení nejhorších důsledků klimatických změn. CIO musejí být připraveni reagovat a podniknout takové kroky, aby pomohli dosáhnout těchto cílů včas.

Autoři jsou technologičtí stratégové

Článek vyšel v magazínu CIO BW 4/23, který si můžete koupit zde.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?