Hlavní navigace

Tajemství úspěšných cloudových strategií

4. 7. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: kras99 @ Fotolia.com
Přechod na nativně cloudová řešení: maximální využití cloudu vyžaduje významný posun v přístupu k vývoji, v organizačním myšlení i v celkovém mixu dovedností.

Dnešní cloudové strategie bývají založené na jednom ze dvou odlišných přístupů: buď tzv. „lift and shift“, kde jsou aplikace v současné podobě a související data přesunuty do cloudu, nebo „cloud-first“, kde jsou aplikace vyvíjeny nebo přepracovány speciálně pro cloud.

Zdaleka nejrychlejší je vzít celé současné prostředí a přesunout jej do cloudu, říká Matthew Hon, technický ředitel pro veřejný sektor ve společnosti Fujitsu, protože přepsání aplikací pro cloud může trvat i déle než dva roky.

Pokud však podniky chtějí získat nové funkce a schopnosti, jako je orientace na zákazníka, nebo plně využít toho, co cloud nabízí, pak se vyplatí přístup „cloudu na prvním místě“ – označovaný také jako „nativně cloudový“, vysvětluje Hon. „Podniky si musejí skutečně sednout a podívat se na aplikace a infrastrukturu a na základě toho vyhodnotit, jaká by měla být celková strategie, a především pochopit, proč vůbec chtějí primárně cloudové IT.

Mnoho podniků samozřejmě ve výsledku obě metody kombinuje,“ říká Nicholas Merizzi, ředitel společnosti Deloitte Consulting. „Někteří klienti považují za schůdný přístup ‚vzít a přesunout a následně optimalizovat‘. Tím rychle dostanou své vývojáře a prostředí do cloudu a teprve poté se věnují dalším změnám.“

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video? 

Aby podniky díky disruptivním technologiím, jako je cloud, dokázaly získat konkurenční výhodu, obvykle to vyžaduje více než pouhý přesun existujících systémů, upozorňuje Merizzi. „Požadavky na vysokou agilitu a co nejkratší dobu nutnou k uvedení na trh jsou přesvědčivé důvody pro transformaci kritických částí IT portfolia do nativně cloudové podoby.“

Bez ohledu na to, zda váš podnik přechází plně na nativně cloudové prostředí nebo sází na kombinovaný přístup, jsou pro úspěch cloudové strategie nezbytné zásadní změny včetně níže uvedených.

Co se dozvíte v článku
  1. Přijetí nativně cloudových principů
  2. Změna způsobu myšlení
  3. Zavedení cloudového centra excelence
  4. Sestavte realistický plán – a plán nezbytných dovedností
  5. Zjistěte, jaká struktura nákladů bude fungovat
  6. Žádné kompromisy v zabezpečení

Přijetí nativně cloudových principů

Při přesunu velkých částí aplikačních portfolií do primárně cloudového modelu by podniky měly zajistit, aby si jejich vývojáři osvojili dobře definované principy nativně cloudových řešení včetně využití rozhraní API, mikroslužeb a moderní datové architektury, říká Brian Campbell, vedoucí konzultant společnosti Deloitte. „To jsou jen některé z principů, kterými se vývojáři na této cestě musejí řídit.“

Přechod do cloudu také znamená vytváření vysoce odolných aplikací, říká Campbell. „Řešení viditelnosti v cloudu, zajištění spolehlivosti a řádné testování integrity a odolnosti jsou rozhodující pro to, aby systémy splňovaly očekávání koncových uživatelů z hlediska dostupnosti.“

A samozřejmě významnou součástí přechodu na nativně cloudový princip je otázka lidských zdrojů. „Vytváření, nasazování a údržba aplikací v cloudu pomocí nativně cloudových technologií vyžaduje jiný soubor dovedností než dělat analogické činnosti v datovém centru,“ říká Campbell. „V současné době v této oblasti panuje značný nedostatek na trhu práce, takže je nutné mít současně plán zvyšování kvalifikace, rekvalifikace a náboru nových zaměstnanců.“

Změna způsobu myšlení

Pokud podnik plánuje přejít na primárně cloudový model a chce využít jeho plný potenciál, měl by tímto směrem rozvíjet i podnikovou kulturu, říká Alfredo Rubina, viceprezident pro finance ve společnosti SoftServe, která se zabývá digitálními konzultačními a poradenskými službami.

„Přechod na nativně cloudové systémy znamená mnohem více než změnu technologií,“ říká Rubina. V podniku musí dojít k zásadnímu posunu v myšlení od tradičního kaskádového vývoje k agilnějším principům, jako je model DevOps, a k automatizaci.

„Nativní cloud musí být strategickým přístupem, který podporuje vrcholové vedení, protože je reakcí na širokou škálu obchodních potřeb,“ říká Rubina. „A ty musí vedení dobře definovat a komunikovat. Je to otázka změn v obchodním modelu, vstupu na nové trhy, schopnosti rychle se přizpůsobit a dokázat přicházet s inovativními produkty a službami a zásadně zkrátit dobu nutnou k uvedení na trh.“

Zavedení cloudového centra excelence

V současné době už mnoho podniků vytvořilo cloudové centrum excelence (CoE), které vyzdvihuje, co funguje, a pomáhá vyhnout se tomu, co nefunguje. A ty, jež k tomu ještě nepřistoupily, by neměly otálet. Cloudové CoE má na starosti úkoly, jako je vývoj rámce pro cloudové aktivity podniku.

Výzkumná společnost Gartner uvedla, že cloudové centrum excelence „představuje nejlepší přístup k realizaci transformace založené na využití cloudu“. Cloudové CoE vystupuje v poradenské roli pro centrální IT, IT obchodních jednotek a uživatele cloudových služeb a asistuje při aktivitách, jako jsou stanovení pravidel pro využití cloudu, výběr poskytovatele služeb nebo hledání vhodné cloudové architektury a umísťování pracovních zátěží.


Šestero způsobů, jak posunout kariéru vedoucího IT
Přečtěte si také:

Šestero způsobů, jak posunout kariéru vedoucího IT

S CoE budete mít přehled o svém IT prostředí a o tom, jaké schopnosti a dovednosti máte v podniku k dispozici, říká Hon. „Pokud potom dokážete sestavit správné agilní týmy, kde budou zastoupené bezpečnost, podpora infrastruktury, vývoj, vlastníci produktů atd., budete mít komplexní přehled o tom, co je potřeba k řízení IT v nové realitě.“

Podniky mohou využívat CoE k tomu, aby pomáhalo různým jednotkám užívat funkce, jež jsou součástí cloudových služeb a které třeba ostatní v podniku již používají, například zálohování a zotavení po havárii.

Sestavte realistický plán – a plán nezbytných dovedností

Od počátku pandemie se zdálo, jako by všechny podniky spěchaly do cloudu – a v mnoha případech tomu tak skutečně bylo. To je pravděpodobně recept na neúspěch, protože to znamená příliš velké sousto najednou bez dlouhodobého plánu podpořeného správným souborem dovedností nutných ke zdárnému dosažení cíle.

„Definujte svůj přístup – multicloud, hybridní cloud, kontejnerizace atd. – a v každém případě postupujte po malých krocích,“ říká Hon. „Tímto způsobem můžete vybudovat příslušné soubory dovedností a sestavit správné týmy. Vyberte si vždy jen jednu platformu a získejte související dovednosti.“

Pracovníci musejí své dovednosti rozvíjet, aby dokázali podporovat aplikace v cloudu, říká Hon. „Nemusejí například znát všechny funkce, které ta která cloudová platforma nabízí, nebo se cítí jistější se svými existujícími nástroji a u nových mohou váhat.“


Lžete sami sobě? Pojďte se ujistit, že nikoliv
Přečtěte si také:

Lžete sami sobě? Pojďte se ujistit, že nikoliv

Není možné jednoduše přesadit dosavadní IT tým do nového cloudového světa, dodává Rubina. „Další nové dovednosti a nápady je potřeba získat zvenčí. Klíčem k úspěchu je najít správný mix znalostí.“

Zjistěte, jaká struktura nákladů bude fungovat

Obecný konsenzus na trhu, živený z velké části poskytovateli cloudových služeb, je, že cloud může podnikům ušetřit nemalé prostředky. A bezpochyby lze dosáhnout řady úspor díky snížení kapitálových výdajů, nákladů na údržbu a tak dále.

To však neznamená, že by podnikové IT nemuselo přemýšlet o tom, kolik jaké cloudové služby stojí a jaké druhy smluvních podmínek dávají největší smysl, aby udrželo náklady v rámci podniku pod kontrolou.

„Stanovte si, jestli budete u cloudu flexibilně využívat strukturu s pevnými náklady. A zda budete byznysu náklady pouze vykazovat, nebo je zpětně vyúčtovávat.“ A nezapomínejte na sezónní výkyvy. Potřebujete mít představu o tom, jak často a do jaké míry nároky stoupají a klesají. Tvorba nákladových modelů je klíčem k sestavení adekvátního rozpočtu.“

Pište pro CIO Business World

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

U tradičních datových center podniky nakupují a instalují hardware s ohledem na špičky pracovní zátěže, říká Hon. „U cloudu to však není nutné – můžete nastavit parametry pro průměrnou pracovní zátěž s vědomím, že budete kapacity ve špičkách podle potřeby navyšovat a poté opět snižovat. Pokud byste kapacity v cloudu dimenzovali stejným způsobem jako v datovém centru, nakonec byste zaplatili více.“

Žádné kompromisy v zabezpečení

Součástí jakéhokoli přesunu do cloudu – ať jde o přemístění systémů nebo nativně cloudovou transformaci – musí být plán zajištění kybernetické bezpečnosti. Je to proto, že mnoho hrozeb, kterým dnes podniky čelí, souvisí právě s cloudem a přístupem ke cloudovým prostředkům.

Podniky musejí zvážit řešení, jako je správa stavu zabezpečení cloudu (CSPM), která automatizuje identifikaci a nápravu rizik v různých cloudových prostředích včetně softwaru ve formě služby (SaaS), platformy ve formě služby (PaaS) a infrastruktury ve formě služby (IaaS).

Mohou využívat nástroje CSPM k reakci na bezpečnostní incidenty, hodnocení a řízení rizik, monitorování dodržování předpisů a další funkce cloudové bezpečnosti.

Cloud24

„Nezbytný je přechod na cloudově orientovaný přístup k zabezpečení,“ říká Rubina. „Podniky musejí zajistit, aby měly pokryté všechny aspekty bezpečnosti od identifikace, autorizace a autentizace uživatelů přes šifrování dat po zabezpečení sítí.

A samozřejmě je nutné před přechodem do cloudu identifikovat veškerá související rizika,“ zdůrazňuje Rubina.

Článek vyšel v magazínu CIO BW 03, který si můžete zakoupit zde. 

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?