Hlavní navigace

Strategie pro cloud - Co byste jako CIO měli vědět

12. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Spolu s tím, jak se cloud raketovým tempem přesouvá z roviny „zajímavého konceptu“ do hladiny masově nasazovaných řešení pro byznys, by měli CIO zvážit aplikaci jednotné strategie pro integraci a správu tohoto mixu zdánlivě nesourodých prostředí.

Sousloví „jednotná strategie pro cloud“ může znít zprvu poněkud nesmyslně – vždyť cloud si svou oblibu získává právě proto, že si dokáže poradit i s velmi komplexním prostředím při současné konsolidaci infrastruktury. Ale jak se organizace posouvají vpřed a začínají přicházet do styku s více projekty na bázi cloudu zároveň, začínají mít někteří IT manažeři plné ruce práce s tím, aby se v záplavě různorodých výpočetních mraků neutopili.

„Mnoho společností nastupuje do vlaku jménem cloud proto, že jede rychle a vypadá moderně – bez toho, aby věděli, do jaké stanice vůbec jede,“ říká Beth Cohen ze společnosti Cloud Technology Partners a dodává: „CIO proto začínají intenzivně přemýšlet nad možnou strategií pro sjednocení cloudu.“

Vedoucí jednotlivých oddělení nebo divizí, kteří se z logických důvodů snaží zkrátit dobu nutnou pro reakce na změny na trhu na minimum, dnes začínají využívat služby postavené na veřejném cloudu doslova lusknutím prstu. Mohou totiž během několika málo minut získat přístup ke komfortnímu CRM, na jehož inovaci již dlouhá léta marně čekali, nebo propracované HRM, které se v organizaci zatím nedostalo za fázi slibů. Stačí vyplnit on-line formulář, několikrát kliknout myší a připravit si korporátní kreditní kartu s dostatečným limitem. Na úrovni celopodnikového IT o těchto aktivitách zpravidla nikdo netuší – a když se o nich náhodou po čase dozví, nestačí se divit.

CIO tak ve zkratce čelí mixu cloudových prostředí, která musejí být integrována a spravována tak, aby byla ve výsledku zajištěna potřebná efektivita i bezpečnost. Právě v takovém případě má smysl začít uvažovat nad konceptem sjednocení cloudů, který dovolí unifikovat správu a používání několika různých interních i externích cloudových služeb.

Integrace veřejný cloud – privátní cloud

Jednou z klíčových výzev, kterým CIO čelí, je zjištění, s jakým množstvím cloudových aktivit má co do činění. V mnoha případech se o tom, že se uvnitř firmy nějaké externí služby na bázi cloudu používají, dozví až v situaci, kdy mu vedoucí některého z oddělení zavolá, že zaznamenal problém s určitým poskytovatelem služeb a nemůže se dostat k firemním datům, která u něj měl uložena. Jakmile se podaří identifikovat všechny dílčí cloudy, s nimiž má organizace co do činění, je možné začít pátrat po příčinách, proč vůbec vznikla spontánní potřeba využívání externích služeb a z jakého důvodu si uživatelé nevystačili s těmi, které jim podnik nabízí.

Pokud se nepodaří tuto poptávku po službách uspokojit z interních IT zdrojů, má CIO v zásadě dvě možnosti – buď uživatelům odepře přístup k externí službě, nebo začne hledat způsob, jak ji vhodně uchopit a začlenit do podnikové strategie. Jestliže se rozhodne pro druhou z možností, musí na svou zodpovědnost zajistit vytvoření mechanizmů a procesů, jež uživatelům umožní využívat služby bez expozice vůči nežádoucímu riziku a zároveň tak, aby bylo možné vše efektivně spravovat a v případě potřeby získat data uložená u externího poskytovatele služeb zpět do podniku. Organizace mohou navíc prozkoumat možnosti, které existují v souvislosti s vytvořením integračních bodů mezi aplikacemi ve veřejném cloudu a interními nástroji prostřednictvím programovacího rozhraní jednotlivých aplikací.

Integrace privátní cloud – privátní cloud

Většina organizací, které mají co do činění s projekty na bázi privátních cloudů, tak činí na úrovni jednotlivých oddělení. V mnoha případech lze říct, že cloudová řešení staví na virtualizačních základech, které konsolidují nutné investice do datového centra a optimalizují využívání zdrojů. Mezi odborníky narůstá míra souhlasu s tím, že klíč k efektivní správě interního privátního cloudu má něco společného s úrovní přijetí a disciplinovaným využíváním jednotlivých služeb.

Integrace veřejný cloud – veřejný cloud

V průběhu toho, jak CIO pracují na svých strategiích pro sjednocení přístupu ke cloudu, se snaží vyhnout situaci, kdy by se stali závislými na jednom dodavateli nebo poskytovateli služeb. V důsledku toho lze vysledovat trend hledání způsobu, jak zajistit co nejsnazší přesuny dat. CIO chtějí mít možnost bez velkých komplikací kdykoliv přesunout data své organizace od jednoho poskytovatele služeb na bázi cloudu ke druhému, pokud nejsou spokojeni. V krátké historii, kterou za sebou cloud má, zatím nedošlo k vytvoření široce uznávaných standardů. Praxe však ukazuje, že z důvodu silné vázanosti cloudových služeb na web naštěstí obvykle nebývá příliš složité vyvinout API, které by požadavky na přechod mezi jednotlivými poskytovateli umožňovalo.

Bez nástrojů pro správu do cloudů nelez

Koncept sjednoceného přístupu ke cloudovým službám je stále novinkou, i přesto se však, zejména s ohledem na dynamiku růstu celé oblasti podnikového nasazení cloudu, jedná o kriticky důležitý úkol pro CIO, kteří si chtějí vytvořit systematický přístup ke správě těchto prostředí.

Irfan Saif, který ve společnosti Deloitte vede oddělení bezpečnosti pro telekomunikační sektor, věří, že stanovení sjednocující strategie je nezbytnou podmínkou úspěšného nasazení u každého cloudu. Uživatelé musejí dostatečně pochopit míru své zodpovědnosti, zejména tehdy, pokud se pohybují v oblasti svázané právními regulacemi a správou rizik.

„Ujistěte se, že máte dostatečné nástroje pro to, abyste byli schopni prověřit, jestli poskytovatelé služeb skutečně dělají to, co tvrdí, a zda tak činí v souladu se všemi vašimi požadavky a regulacemi, kterým podléháte. Zodpovědnost je totiž stále na vašich bedrech – jsou to totiž vaše data,“ radí Irfan Saif.
Tabulka č. 1

Byl pro vás článek přínosný?