Hlavní navigace

Státní miliardy na informační technologie (municipality)

18. 3. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Dalším dílem pokračujeme v přehledu investic státních organizací do informačních technologií.

V minulých dvou článcích jsme přinesli přehled výdajů a investic do IT některých českých ministerstev a také krajských úřadů. Tedy těch, která odpověděla na naše dotazy.

Dnes je čas na přehled investic vybraných municipalit. Kromě těch, která najdete níže uvedená, jsme oslovili i další města. Ta však nereagovala. A těmito hříšníky jsou: Praha, Brno, Plzeň, Jablonec nad Nisou, České Budějovice, Olomouc, Ústí nad Labem.

Článek vyšel v magazínu CIO BW 1/24. Který si můžete objednat zde.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Liberec

Hlavní investice do ICT v Liberci uskutečňují prostřednictvím akciové společnosti Liberecká IS, která spravuje ICT pro město a jeho organizace. Mezi klíčové projekty posledních dvou let patří portál občana, systém měření rychlosti, evidence hrobových míst, bezpečnost informačního systému, vybudování metropolitní sítě optických tras a elektronizace materiálů pro porady vedení.

Osmička naléhavých potřeb pro CIO v roce 2024 Přečtěte si také:

Osmička naléhavých potřeb pro CIO v roce 2024

V nadcházejících letech se očekávají výběrová řízení na rozšíření portálu občana, systém parkování, další rozvoj bezpečnosti informačního systému, optimalizace systému elektronické řídicí kontroly a digitalizaci procesů spisové služby. Přestože v roce 2023 město nezískalo žádnou dotaci na ICT projekty, podáno bylo několik žádostí v oblasti bezpečnosti IS. 

Město se intenzivně věnuje kybernetické bezpečnosti a plánuje se věnovat problematice umělé inteligence.

Co se týče eGovernmentu, město vnímá rozvoj ICT ve veřejném sektoru rozpačitě, zejména kvůli nedostatečné koordinaci projektů a problémům s projektem „portál stavebníka“.

„Aktuálně obce nemají žádné konkrétní informace, metodiky, dodanou techniku, proškolené úředníky, možnost testování aplikace týkající se této problematiky. Vše má být spuštěno do produktivního provozu od 1. 7. 2024. Tento postup ministerstva pro místní rozvoj je ze strany dotčených obcí vnímán jako naprosté selhání a reálně je třeba očekávat značné problémy při uvedení do produktivního provozu, zvýšené finanční náklady ze strany obcí a zvýšené nároky na dotčené úředníky,“ říká vedoucí odboru vnitřních věcí Zbyněk Vavřina.

Webová prezentace města bude nadále využívat portál Gov.cz pro prezentaci svého Portálu občana.

Pardubice

V roce 2023 tvořily výdaje na ICT v Pardubicích necelá dvě procenta celkových plánovaných výdajů města, zatímco pro rok 2024 se očekává, že podíl ICT výdajů na celkových výdajích města vzroste přibližně na 2,5 procenta.

V posledních dvou letech město uskutečnilo klíčové projekty v oblasti IT a komunikačních technologií, mezi něž patří rozšíření kamerového systému a chytré
parkování. V roce 2024 se plánuje významné výběrové řízení v oblasti ICT, které se bude týkat prvků kybernetické bezpečnosti s předpokládanými náklady cca devíti milionů korun.

CTO Petr Chlumský: V Sazce se řídíme daty Přečtěte si také:

CTO Petr Chlumský: V Sazce se řídíme daty

Město sleduje možnosti využití služeb umělé inteligence (AI), ale zatím je nevyužívá pro podporu odborných agend. Co se týče přesunu webové prezentace města na doménu Gov.cz, město to v současné době neplánuje, ale sleduje vývoj a možné výhody jednotné domény pro veřejnou správu.

Ostrava


V roce 2023 tvořily výdaje na ICT v Ostravě 1,5 % celkových výdajů města, pro letošní rok se očekává nárůst na 1,6 %.

Devatero otázek cloudové strategie, na které si musí odpovědět každý IT lídr Přečtěte si také:

Devatero otázek cloudové strategie, na které si musí odpovědět každý IT lídr

Mezi klíčové projekty patří nasazení datového portálu města, rozhraní elektronické spisové služby s ekonomickým systémem a nový IDM systém. V letech 2024 a 2025 se plánuje rozšíření datových úložišť a serverových kapacit.

Ostrava sleduje vývoj kolem AI se záměrem zjednodušit práci úředníků a zvažuje umístění odkazu webové prezentace města na stránky Gov.cz v roce 2024.

Hradec Králové

Podíl výdajů na ICT na celkových výdajích Hradce Králové byl v roce 2023 1,8 % a očekává se snížení na 1,35 % v roce 2024.

Mezi klíčové projekty v posledních dvou letech patří pořízení nové VoIP ústředny, dronu s termovizní kamerou, nové aplikace pro správu usnesení volených orgánů, kamerového systému pro serverovny a mobilní aplikace pro občany města.

Třináctero IT předsevzetí pro letošní rok Přečtěte si také:

Třináctero IT předsevzetí pro letošní rok

V oblasti kybernetické bezpečnosti a eGovernmentu se chystají významná výběrová řízení s celkovými způsobilými výdaji ve výši cca 52 milionů, financované z IROP výzev. Je to i proto, že město pravidelně čelí kybernetickým útokům, ale díky bezpečnostním nástrojům jsou tyto útoky odraženy. 

Využití AI město plánuje do budoucna a aktuálně sleduje možnosti využití Microsoft 365 Copilot. Přesun webové prezentace úřadu na Gov.cz zatím není v plánu, město si počká na příklady dobré praxe.

Byl pro vás článek přínosný?