Hlavní navigace

Státní miliardy na informační technologie (krajské úřady)

11. 3. 2024
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Dalším dílem pokračujeme v přehledu investic státních organizací do informačních technologií.

minulém článku jsme přinesli přehled výdajů a investic do IT některých českých ministerstev. Tedy těch, která odpověděla na naše dotazy.

Dnes je čas na přehled investic krajských úřadů.

Na dotazy z krajských úřadů nereagovaly tyto: Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj.

Článek vyšel v magazínu CIO BW 1/24. Který si můžete objednat zde.

Kraj Vysočina

Podíl výdajů na ICT technologie z celkového rozpočtu úřadu byl v roce 2023 pouze 0,32 % a předpokládá se jeho mírné zvýšení na 0,35 % v roce 2024. Tento relativně nízký podíl podle vedoucího odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina Petra Pavlince reflektuje široký rozsah činností a rozpočtových priorit krajského úřadu.

V posledních dvou letech Krajský úřad Kraje Vysočina uskutečnil několik klíčových projektů v oblasti IT a komunikačních technologií. Mezi významné projekty patří digitální technická mapa Kraje Vysočina s celkovým rozpočtem 230 milionů, zavedení přeshraničních služeb eHealth v rámci projektu NIX-ZD.CZ II. s rozpočtem devět milionů, portál územního plánování obcí s rozpočtem deset milionů a rozvoj krajské optické sítě s investicí šest milionů.

Vyšlo první CIO BW v letošním roce. Co v něm najdete? Přečtěte si také:

Vyšlo první CIO BW v letošním roce. Co v něm najdete?

Pro roky 2024 a 2025 krajský úřad plánuje výběrová řízení na rozvoj nových sdílených a elektronických služeb s předpokládanými náklady padesát milionů, zajištění kybernetické bezpečnosti s rozpočtem padesát milionů a rozvoj služeb sítě Rowanet s náklady 126 milionů. Další plánované projekty zahrnují rozvoj digitální technické mapy a pokračování v projektu NIX-ZD.CZ.

Úřad čelí pravidelným kybernetickým automatickým útokům, ale zásadní kybernetický útok v posledních letech nezaznamenal. Přesto se situace v oblasti kybernetické bezpečnosti zhoršuje, a úřad proto zvyšuje své úsilí o ochranu svých systémů.

Přes poměrně malé výdaje na IT krajský úřad pravidelně využívá umělou inteligenci v každodenních činnostech úřadu, především pro podporu rozhodování a zabezpečení.

Webová prezentace úřadu nebude přesunuta na doménu Gov.cz, protože Krajský úřad Kraje Vysočina je samosprávný orgán a neplánuje provozovat krajské samosprávné služby pod vládní doménou. Nicméně některé systémy provozované pro stát by mohly být integrovány do domény Gov.cz.

Plzeňský kraj

Krajský úřad Plzeňského kraje zvyšuje výdaje na IT z loňských 0,407 % na letošních plánovaných 0,818 % podílu z celkového rozpočtu. 

V posledních dvou letech byly v Plzeňském kraji uskutečněny klíčové IT projekty včetně zvýšení kybernetické bezpečnosti, rozšíření a rozvoje krajské neveřejné datové sítě CamelNET a digitalizace technické a dopravní infrastruktury v kraji. Tato iniciativa je podpořena finančními prostředky z EU, což umožňuje rozsáhlé rozvojové aktivity včetně zabezpečení informačních systémů a infrastruktury kraje.

CTO Petr Chlumský: V Sazce se řídíme daty Přečtěte si také:

CTO Petr Chlumský: V Sazce se řídíme daty

Pro roky 2024 a 2025 jsou plánována významná výběrová řízení v oblasti ICT, zaměřená na další zvýšení kybernetické bezpečnosti, rozvoj datových trezorů a pokračování ve vývoji a rozšiřování digitální technické mapy kraje. Předpokládané náklady na tyto projekty dosahují stovek milionů korun.

Kybernetická bezpečnost zůstává klíčovým tématem, přičemž úřad čelí pravidelným automatickým útokům, ale zatím se úspěšně vyhýbá větším cíleným útokům díky proaktivním opatřením a kontinuálnímu vzdělávání zaměstnanců.

AI je již využívána pro automatizaci procesů, což napomáhá zefektivnění práce úřadu. Přesun webové prezentace úřadu na doménu Gov.cz není v nejbližší době plánován z důvodu komplexnosti integrace a zabezpečení širokého spektra aplikací a služeb poskytovaných úřadem.

Středočeský kraj

Krajský úřad Středočeského kraje utrácí kolem procenta ročního rozpočtu na ICT. V posledních dvou letech kraj investoval do rozvoje platformy GINIS, pořízení produktů Microsoftu a nezbytného IT hardwaru. Zvláštní pozornost je věnována kybernetické bezpečnosti a rozvoji infrastruktury, s velkým projektem zaměřeným na zajištění kybernetické bezpečnosti pro příspěvkové organizace s rozpočtem 58,9 milionu Kč, z čehož 42,5 milionu Kč je financováno z dotací.

Jak psát kód s pomocí velkých jazykových modelů Přečtěte si také:

Jak psát kód s pomocí velkých jazykových modelů

V rámci digitalizačních iniciativ testuje úřad AI technologie pro automatizaci právních procesů, což napomáhá efektivnější práci úřadu. Přesun webové prezentace úřadu na doménu Gov.cz není plánován s ohledem na to, že Středočeský kraj funguje jako samospráva, a ne jako součást státní správy. Nicméně krajský úřad se věnuje rozvoji digitálních služeb a projektů, jako je středočeský platební portál a portál pro participativní rozpočty, které usnadňují interakci s občany a podporují zapojení veřejnosti do správy kraje.

Pardubický kraj

Krajský úřad Pardubického kraje má na ICT vyhrazeno zhruba procento rozpočtu, za které uskutečnil rozsáhlé iniciativy, jako je modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi (projekt RDS) s celkovými náklady projektu přesahujícími 149 milionů Kč, a vývoj Digitální technické mapy kraje (DTM) s celkovými náklady přibližně 229 milionů Kč.

Potřebujete AI jako službu? Přečtěte si také:

Potřebujete AI jako službu?

Plánované projekty pro roky 2024 a 2025 zahrnují další rozvoj digitální technické mapy (DTM2) a modernizaci firewallů s cílem zvýšit kybernetickou bezpečnost infrastruktury a technologií úřadu. Tyto iniciativy reflektují pokračující investice do rozvoje ICT infrastruktury a služeb, přičemž kraj očekává další finanční podporu prostřednictvím evropských dotačních prostředků.

Kybernetická bezpečnost je pro úřad prioritou v reakci na narůstající počet sofistikovanějších kybernetických útoků. Pardubický kraj implementuje technická a procesní opatření k minimalizaci dopadů těchto útoků, přičemž útoky mají kontinuální podobu a vyžadují neustálou pozornost.

Úřad také možnosti využití umělé inteligence (AI) prozkoumává pro zlepšení interních služeb a procesů, přesun webové prezentace úřadu na doménu Gov.cz zatím neplánuje s ohledem na specifika a potřeby krajské samosprávy a centrální orgány státní správy.

Ústecký kraj

Podíl výdajů na ICT z celkového rozpočtu Ústeckého kraje včetně krajského úřadu a přidružených organizací se mírně snížil z 0,31 % v roce 2023 na 0,30 % v roce 2024.

Mezi klíčové ICT projekty v posledních dvou letech patří integrace elektronické spisové služby s ekonomickým systémem, digitalizace účetních dokladů, elektronizace cestovních příkazů, zavedení elektronických formulářů pro příjem žádostí o dotace a implementace systému digitální technické mapy. 

Čtvero důvodů neúspěchu genAI Přečtěte si také:

Čtvero důvodů neúspěchu genAI

V roce 2024 Ústecký kraj plánuje další významné ICT projekty, jako je digitalizace pečovatelských služeb, s cílem snížit administrativní zátěž pečovatelů a zefektivnit poskytování sociální péče zejména o seniory. Projekt bude částečně financován z evropských fondů, přičemž přesná částka dotace je ve schvalovacím procesu.

V oblasti kybernetické bezpečnosti Ústecký kraj pokračuje ve vývoji „bezpečnostního deštníku“ pro kraj a jeho organizace, aby čelil rostoucímu počtu kybernetických útoků s vyšší sofistikovaností. Podrobnosti nechce kraj z bezpečnostních důvodů prozradit.

Kraj neplánuje přesun své webové prezentace na platformu Gov.cz.

Liberecký kraj

Meziročně pro rok 2024 Liberecký kraj zdvojnásobil výdaje na ICT. Mezi klíčové projekty v posledních dvou letech patří obnova technologického centra s náklady 10,224 milionu korun a projekt digitální technická mapa Libereckého kraje s celkovými náklady 30,737 milionu korun. Další významný projekt, pořízení důležitého agendového informačního systému veřejné správy, má celkové náklady 176,951 milionu korun.

Osmička naléhavých potřeb pro CIO v roce 2024 Přečtěte si také:

Osmička naléhavých potřeb pro CIO v roce 2024

V roce 2024 a 2025 se očekává realizace projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti a rozvoj digitální technické mapy s předpokládanými náklady 55 milionů korun, respektive
88,5 milionu korun. Celkově Liberecký kraj čerpal na ICT projekty v posledních letech cca 150 milionů korun z evropských dotačních prostředků.

Liberecký kraj prioritizuje kybernetickou bezpečnost a věnuje značné prostředky na její zajištění. Rozvoj ICT a využití eGovernmentu je podporováno a úřad průběžně digitalizuje své procesy. AI se v současnosti nevyužívá, ale úřad je otevřen jejímu budoucímu využití, pokud to bude vhodné. Webová prezentace úřadu se v dohledné době na Gov.cz nepřesouvá kvůli plánovanému spuštění nového portálu kraje.

Královéhradecký kraj

Podíl výdajů na ICT z celkového rozpočtu Královéhradeckého kraje byl v roce 2023 0,0035 % a očekává se, že v roce 2024 dosáhne 0,0026 %.

Mezi klíčové projekty patří digitální technická mapa Královéhradeckého kraje (DTM KHK) s celkovými náklady na projekt 228 milionů a ročními náklady na provoz čtyři miliony korun. Dále se plánuje rozvoj této mapy a zajištění kybernetické bezpečnosti kraje s předpokládanými náklady 62 milionů, resp. 38 milionů.

Kraj získal za období 2022–2023 na ICT projekty z evropských dotačních prostředků celkem 186,3 milionu Kč. I přes očekávání nižšího objemu eurodotací v budoucích letech kraj aktivně sleduje a investuje do kybernetické bezpečnosti, ačkoli zatím nečelil žádným velkým kybernetickým útokům.

Proč opustit cloud? Přečtěte si také:

Proč opustit cloud?

V oblasti ICT a eGovernmentu kraj usiluje o zjednodušení komunikace s občany prostřednictvím elektronických služeb a digitalizace procesů. Vyzdvihuje úspěchy datového portálu Královéhradeckého kraje, který získal řadu ocenění za inovace a kvalitu ve veřejné správě.

Využití umělé inteligence (AI) je zatím omezené, ale probíhá studentský projekt s Univerzitou Hradec Králové na práci s otevřenými daty. Redesign webového portálu kraje bude v souladu se standardy Gov.cz, ale přesun na tuto
doménu momentálně neplánuje.

Zlínský kraj

Alokace na ICT z celkových výdajů úřadu Zlínského kraje byla v roce 2023 přibližně 1,57 % a v roce 2024 se očekává mírná úprava na 1,44 %. 

Mezi klíčové ICT projekty patří zejména systém DTM (digitální technická mapa), který zahrnuje nejen mapování území, ale i aplikační část, a projekt dlouhodobého elektronického archivu zdravotnické dokumentace s cílem přejít na plně elektronickou zdravotní dokumentaci. Za nové webové stránky Zlínského kraje a elektronické úřední desky bylo vynaloženo přibližně 800 tisíc korun.

V roce 2024 přicházejí velké změny na pracovištích. Jste připraveni? Přečtěte si také:

V roce 2024 přicházejí velké změny na pracovištích. Jste připraveni?

Na rok 2024 a 2025 plánuje Zlínský kraj pokračovat ve svém zaměření na kybernetickou bezpečnost pro veřejné organizace s rozpočty 49 milionů korun na novou síťovou infrastrukturu a 38 milionů korun na rozvoj bezpečnostních technologií a síťové infrastruktury.

Velká část projektů, které region zmiňuje, využívá pro své financování i evropské dotační prostředky. Mezi uskutečněné projekty a výši vyplacené dotace patří evidenční systém sbírkových předmětů, zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích a rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků. Díky úsilí investovanému do kybernetické bezpečnosti se podařilo zvládnout všechny bezpečnostní incidenty bez významnějšího dopadu na provoz.

V současné době neexistují plány na migraci webové prezentace úřadu na Gov.cz, ale při dalším redesignu bude možnost migrace znovu zvážena.

Moravskoslezský kraj

V roce 2023 činily výdaje na ICT 9,7 % celkových výdajů krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zatímco pro rok 2024 se očekává zvýšení na 10,6 %.

V posledních dvou letech Moravskoslezský kraj uskutečnil několik klíčových ICT projektů. Patří mezi ně řešení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích s investicí přibližně deset milionů, systém pro evidenci sbírkových předmětů s náklady 3,7 milionu na implementaci a 120 tisíc ročně na technickou podporu a jednotný personální a mzdový systém s rozpočtem 88 milionů korun. Další významný projekt je postupné budování vysokorychlostní datové sítě s odhadovanými celkovými náklady 98 milionů.

Problémy letošní bezpečnostní praxe Přečtěte si také:

Problémy letošní bezpečnostní praxe

Pro roky 2024 a 2025 se očekávají významná výběrová řízení v oblasti ICT včetně projektů jako „Otevřený úřad“ s rozpočtem deset milionů a řada projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti s celkovými rozpočty v řádech desítek milionů korun.

Kraj dosud získal na ICT projekty od roku 2014 dotace ve výši 261,5 milionu Kč a připravuje další projekty s odhadovanými náklady 205,5 milionu Kč s očekávanou dotací 152 milionů Kč.

V oblasti kybernetické bezpečnosti kraj intenzivně pracuje na prevenci a ochraně před hrozbami, ačkoliv se pravidelně setkává s pokusy o průnik. Kraj rovněž testuje možnosti využití služeb umělé inteligence, zejména v rámci třídění doručených datových zpráv.

Zatím neexistuje plán na přesun webové prezentace úřadu na doménu Gov.cz, ale možnost přechodu kraj zváží v rámci nové informační koncepce.

Byl pro vás článek přínosný?