Hlavní navigace

Samoobslužné IT a budoucnost používání firemních aplikací

1. 2. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

IT v samostatné správě a virtualizace desktopů nabízejí řešení pro neustálý růst nákladů a složitosti správy firemního IT, která oslabuje kreativitu a produktivitu. Volker Schmeisser ze společnosti Citrix vysvětluje, jak si mohou zaměstnanci začít vybírat IT prostředky sami přesně podle svých potřeb.

Firemní uživatelé preferují takový přístup k IT, na který jsou zvyklí z osobního života. Rozpor mezi enterprise a consumer přístupem k IT je zjevný, například consumer nachází efektivnější cesty k využívání služeb typu Amazon, Facebook apod. Cestou uspokojení potřeb obou přístupů pak může být samostatná správa IT, kdy firemní IT oddělení centrálně nastaví sadu aplikací uživateli k výběru a ten pak volí jednotlivé aplikace dle své vlastní potřeby a zvyklostí.

Souboj s firemním IT oddělením může být pro usilovně pracující zaměstnance opravdu frustrující a jejich produktivita bývá často první obětí příliš restriktivní bezpečnostní politiky centralizované správy. Stále více počítačově vzdělanější pracovníci žádají nejmodernější nástroje, aby mohli provádět svoje pracovní úkoly tak rychle a efektivně, jak je to jen možné, a nárůst požadavků na instalaci nového softwaru může být pro IT oddělení obtížně zvládnutelný.

Teď si představte, že by byla správa softwaru ve firmě stejně jednoduchá, jako stahování hudby a aplikací z iTunes nebo sledování filmů z on-line videopůjčovny. Centrálně spravované aplikace by mohly být „vysílány“ jednotlivým zaměstnancům na vyžádání, a ti by se mohli rozhodnout „konzumovat“ požadovanou službu přes stolní PC v kanceláři nebo notebook, iPhone či jiné mobilní zařízení na cestách. Toto vše umožňuje technologie virtualizace desktopů.

Firemní nebo outsourcované IT týmy věděly dosud (téměř) vše o každé aplikaci, používané ve firmě. Stále častější pracovní využívání instant messagingu a dalších webových aplikací však dnes nabourává dřívější silné hradby IT. Nástup Facebooku, Twitteru a Gmailu vyvolává požadavky zaměstnanců na rychlý a flexibilní přístup k novým moderním službám. IT manažeři mohou sice s tímto novým trendem bojovat, ale tuto bitvu pravděpodobně prohrají.

Z hlediska zaměstnanců je tato „konzumerizace“ IT služeb podobná jejich bohatým zkušenostem se samoobslužnými službami, které získávají při svém každodenním pobytu na webu. Nepotřebují žádná časově náročná a nákladná školení a mohou být snadno vyzbrojeni pro výběr nástrojů, které potřebují pro produktivní plnění svých úkolů.

Oboroví experti odhadují, že v roce 2009 utratí firemní IT oddělení přes 6 miliard dolarů za systémy určené na podporu tradiční správy desktopů, kde o poskytování aplikací rozhoduje IT oddělení (push-oriented). Ze všech stran však narůstá tlak na samoobslužné poskytování aplikací podle požadavků uživatelů (pull-oriented) a IT organizace, kterým se nepodaří najít vhodný způsob, jak si tento nový model osvojit, zjistí, že je stále obtížnější udržet se nad hladinou. Firemní oddělení mohou být také sledována a „fakturována“ podle používání aplikací, což umožní vedoucím pracovníkům omezit zbytečné plýtvání a posoudit rentabilitu projektů a oblastí podnikání.

Se samoobslužným systémem je IT oddělení zbaveno každodenní dřiny se správou softwarových aplikací na jednotlivých desktopech. Ve většině firem jsou aplikace, desktopy a další služby předurčeny IT oddělením a vloženy „natvrdo“ do obrazů desktopů, které jsou pak „vnucovány“ uživatelům podle jejich role, fyzické polohy nebo statusu zaměstnance.

Tradiční obrazy firemních desktopů se málokdy aktualizují kvůli něčemu jinému než údržbě nebo bezpečnostním záplatám. Pokud chtějí zaměstnanci používat něco nového, musí buď čekat, než IT oddělení zareaguje na jejich požadavek, nebo prostě IT úplně obejdou, aby si našli sami něco vhodného na webu. Tento přístup nejenže snižuje produktivitu zaměstnanců, ale představuje dodatečná bezpečnostní rizika, jejich zvládnutí může být mimořádně nákladné.

Samoobslužné poskytování aplikací
Mnoho velkých firem má stovky různých softwarových aplikací roztroušených napříč jejich IT vybavením, přestože některé balíky může používat jen hrstka uživatelů. Uživatelé v modelu samoobslužného poskytování aplikací by měli mít možnost se jednoduše přihlásit na firemní portál a vybrat si ze seznamu dostupných aplikací jen ty, které chtějí používat.

IT oddělení zpracovává povolování přístupu a licencování jako činnost na pozadí a musí se zabývat jen případy, kdy použití aplikace podléhá schválení z „vyšších míst“. Tento přístup významně snižuje množství prostředků utracených za technickou podporu (helpdesk) a dovoluje IT týmům neztrácet čas s individuálními požadavky a soustředit se na celofiremní IT problémy. Čím méně aplikací bude na každém desktopu, tím méně bude mít IT starostí s jejich zabezpečením a záplatováním.

Tento přístup také umožňuje IT oddělení, aby změnilo svoji „image“ v rámci organizace a bylo vnímáno jako poskytovatel služeb a ne jako brzda pokroku.

Nyní jsme všichni konzumenty
IT analytická firma Gartner počátkem tohoto roku oznámila, že považuje konzumerizaci IT za nejsilnější trend, který ovlivní technologický sektor v příštím desetiletí. Lidé narození v „digitálním věku“ jsou často nespokojeni s notebooky, které jim firma přidělí, a s různými zákazy a nařízeními. Proto většina uživatelů obvykle střídá svoje „pracovní“ a „osobní“ zařízení. Tím může být třeba výkonnější notebook nebo oblíbený MacBook. I když dnes některé firmy zakazují používání jiných než firemních zařízení, budou se časem muset začít přizpůsobovat těmto měnícím se návykům a očekáváním uživatelů.

K notebookům a netbookům se nyní ve zvýšené míře přidávají jako další pracovní nástroje také smartphony, obzvláště fenomenální iPhone. Tyto technologie se dostávají do konfliktu mezi tradičním firmou vlastněným hardwarem a stále silnějšími přáními jednotlivých zaměstnanců používat jimi upřednostňovanou technologii.

Virtuální desktopy
Zvýšit míru konzumerizace IT je nyní možné díky pokrokům v technologii virtualizace desktopů, která umožňuje jednodušší a bezpečnější přístup k desktopům a aplikacím, ať už se zaměstnanci nacházejí kdekoli. Po nainstalování softwaru nazývaného „hypervisor“ se mohou zaměstnanci „naladit“ na příjem svého firemního desktopu všude, kam je osud zavede. Tento desktop a jeho aplikace jsou přitom umístěny a provozovány v bezpečném datovém centru, takže pokud je zařízení uživatele zničeno, ztraceno nebo odcizeno, citlivá data (firemní nebo státní správy) jsou v bezpečí.

Odhaduje se, že výdaje na pořizování desktopového hardwaru a softwaru tvoří typicky pouze 20–30 % celkové ceny zařízení, přičemž zbývajících 70–80 % tvoří průběžná IT údržba. Virtualizace desktopů odstraňuje nutnost opakovat tyto četné manuální úkony, které jsou tradičně prováděny, aby byl zajištěn neustále aktuální stav všech firemních desktopů s nejnovějšími záplatami, aktualizacemi a vylepšeními.

Zaměstnanci by měli pocítit také zlepšení fungování desktopu, protože virtualizovaný desktop se během času nezpomaluje a „nekazí“, což je problém, který postihuje Windows, protože jejich systémový registr se neustále „zanáší“ novými instalace softwaru. Nároční uživatelé mohou také využívat pro zvýšení výkonu aplikací hardware na straně serveru a nemusí upgradovat lokální hardware.

Svět se ubírá směrem ke konzumnímu stylu a samoobslužnému modelu a IT oddělení stojí na rozcestí. Propast, která narostla mezi webově orientovanými spotřebitelskými službami a tradičním používáním výpočetní techniky ve firmách, se stala jednoduše příliš velká na to, aby ji bylo možné ignorovat, a to jak z hlediska pracovních podmínek uživatele, tak z hlediska ceny poskytování aplikací. Zaměstnanci budou v budoucnu přebírat stále více kontrolu nad utvářením svého pracovního prostředí a firemní IT se tomu musí přizpůsobit a zavést přístup, který je více zaměřený na potřeby uživatelů, aby byla naplněna jejich rostoucí očekávání. Samoobslužné IT služby a virtualizace desktopů mohou společně přinést mír na bitevním poli firemního IT.

soutez_casestudy

 

Autor: Volker Schmeisser, Country Manager pro oblast východní Evropy ve společnosti Citrix Systems, dodavateli infrastruktury pro poskytování aplikací

Byl pro vás článek přínosný?