Hlavní navigace

S požadavky výrobních firem na provoz ERP v cloudu se setkáváme velmi zřídka...

18. 11. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...říká Alena Pribišová, marketingová manažerka ve společnosti Minerva Česká republika.

CIO Business World: Zdá se, že špatná ekonomická nálada stále přetrvává. Týká se to i investic podniků do systémů ERP? Dívají se firmy na investice ERP jako na náklady, nebo jako na investice do nástroje, který jim přinese vyšší tržby? Jaká jsou očekávání zákazníků na návratnost investice do nového ERP a jaká je realita?

Alena Pribišová: V roce 2013 i koncem roku 2012 jsme v Minervě zaregistrovali vyšší nárůst nových projektů oproti předchozímu období a doufejme, že je to náznak trendu obnovení investic do pořízení ERP systémů a jejich optimalizace. Zákazníci museli čelit např. situaci, kdy jejich stávající dodavatel ukončil podporu, ať již to byl globální dodavatel nebo lokální. Přístupy k investicím do ERP jsou různé, záleží na mnoha faktorech a řízení konkrétní firmy. Setkáváme se tedy s přístupem, kdy je investice chápána jako náklad, ale i s postojem investice s výhledem konkrétních přínosů do budoucnosti. Ve srovnání ERP hodnotí zákazníci i reálnou návratnost investice. Ne vždy se totiž počáteční nízká pořizovací cena ERP v průběhu času potvrdí jako levnější varianta.

Jaké jsou aktuálně nejčastější požadavky na funkce ERP? Setkáváte se v poslední době s nerealistickými očekáváními klientů, jež není možné splnit, nebo uživatelé vědí, co od ERP systémů očekávat?

Naši zákazníci z řad výrobního segmentu požadují širokou funkcionalitu ERP, která se nově vztahuje například na podporu rozhodování, nástroje na procesní modelování a pokročilé plánování. V případě holdingu se zákazník zajímá také o řízení pobočkových firem, které v QAD může sledovat a řídit pomocí doménového uspořádání. Management zajímá sledování a vyhodnocování procesů pomocí metrik. Firmy požadují efektivitu v dodavatelském řetězci, optimalizaci skladů – redukci zásob, snížení objemu v rozpracované výrobě a v neposlední řadě stabilitu systému. Setkáváme se i s nereálnými očekáváními, kdy firmy očekávají, že ERP systém vyřeší problémy vyplývající z organizace firmy a nejsou ovlivnitelné podnikovým informačním systémem. ERP systém je nástroj k řízení a plánování zdrojů a procesů ve firmě, který pomáhá dosáhnout firmám úspěchu při jejich podnikání, ale sám podnikat za lidi nebude.

Nové statistiky ukazují, že řada podniků uvažuje o transformaci svých interních procesů tak, aby s nimi bylo možno pracovat z mobilních zařízení. Projevuje se to již dnes i v konkrétních požadavcích na mobilitu uživatelů? Objevují se požadavky na "zmobilnění" stávajících systémů, resp. je podmínka podpory mobility běžně obsažena v požadavcích na nové systémy?

V každém projektu jsou dnes obsaženy určité procesy a pozice, které vyžadují mobilní přístup k ERP. Týká se to především reportů, přehledů metrik pro vedení, podpory rozhodování a alertů o tom, co se děje v celé firmě. U IT pracovníků využívá mobilní přístup k aplikaci téměř 100% podniků. V případě mobilního přístupu běžných uživatelů pak do značné míry záleží na postoji majitelů firmy či jejího vrcholového vedení a podnikové kultuře. Pokud firma striktně neomezuje mobilní přístup pro standardní uživatele ERP systému, pak ho z uživatelů, u kterých to má opodstatnění, obvykle mají nejčastěji klíčoví pracovníci a manažeři. Odhadujeme, že mobilní přístup pro standardní uživatele ERP využívá kolem poloviny našich zákazníků.
Můžu potvrdit, že se zvyšuje zájem managementu o mobilní aplikace pro podporu rozhodování, kde Minerva nabízí i nativní klienty mobilních zařízení. V ERP QAD je využití mobilního přístupu usnadněno tím, že díky existenci nativního tenkého klienta s malými nároky na komunikaci nejsou potřeba pro mobilní přístup žádné další technologie (jako například licence pro terminálové služby).

Objevují se realizace ERP pro velké a střední firmy formou cloudové služby? Pokud ano, mají zákazníci požadavky na umístění do veřejného nebo privátního cloudu? Mají požadavky na teritoriální umístění datacentra (ČR/EU/nezáleží jim na tom)?

S požadavky výrobních firem na provoz ERP v cloudu se setkáváme velmi zřídka. Nedávné prognózy, které predikovaly, že 15% z celkového počtu projektů ERP budou formou cloudového řešení se obecně nepotvrdily. Minerva řešila ve společných projektech s QAD cloudové řešení v rámci regionu pouze jednotky zahraničních roll-out projektů. V případě „roll outu“ pobočky neřeší, kde je datacentrum umístěné. Avšak některé aplikace v podnikových procesech jsou v cloudu využívány více než celkové ERP, jako příklad mohu uvést produkt QAD Supply Visualization využívaný dodavateli automobilového průmyslu v dodavatelském řetězci.

Na začátku roku 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ). Museli jste v této souvislosti nějak výrazně zasahovat do Vámi vyvíjených (či prodávaných systémů)? Lze úpravy související s NOZ přirovnat ke změnám spojeným s úpravou legislativy někdy v minulosti? Jakých funkcionalit a jakých oborů se změny v ERP systémech, v souvislosti s novým občanským zákoníkem, dotkly nejvíce?

Mám, za to, že rekodifikace občanského práva jako taková se jednotlivých oblastí řízení podniku v zásadě nedotkne. Podnikové informační systémy, resp. jejich dodavatelé, musí především reagovat na změny právních předpisů z oblasti daňové a účetní. Zde mohu konstatovat, že k zásadním posunům a změnám v nastavení informačních systému našich zákazníků nedošlo. Respektive rozsah provedených úprav je souměřitelný s jinými změnami, jež běžně v našich informačních systémech zohledňujeme.

Čtěte také:
→ Efektivní dodavatel ERP pro výrobní podniky
S výrazem „efektivní“ se každý z nás setkává takřka dennodenně. Stačí si do Googlu zadat toto slovo a vidíme nadpisy efektivní web, efektivní rodičovství, efektivní stát, efektivní porada a mnoho dalších „efektivních“ oblastí našeho života.
→ Business process management jako součást ERP
Klíčovým prvkem podnikového informačního systému je ERP systém. Jak se ERP systémy neustále vyvíjejí, zahrnují v sobě i funkcionalitu dříve samostatných specializovaných software řešení.

soutez_casestudy

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+

Byl pro vás článek přínosný?