Hlavní navigace

Radek Bělina, Devoteam: Úspěšné poradenství musí končit nasazenou změnou

5. 4. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na téma externích konzultací jsme se dotazovali Radka Běliny, IT Service Excellence Managera společnosti Devoteam.

CIO Business World: Jaké mohou být ekonomické přínosy externího poradenství a konzultací v oblasti IT?

Radek Bělina: Osobně se mi osvědčil pragmatický způsob zavádění změn a kombinace strategického a taktického přístupu. Jsou rychle vidět výsledky a současně existuje koncepce na několik let. Myslím si, že úspěšné poradenství musí končit nasazenou změnou (organizace, procesy, nástroje). Pouze teoretické poradenství má v IT omezenou přidanou hodnotu.

Dokážete se přizpůsobit i méně standardním požadavkům klientů? Jakou nejméně standardní analýzu jste v poslední době prováděli?

Přizpůsobovat se nestandardním požadavkům klientů je přirozenou součástí naší práce. Pokud bych měl uvést projekt, který vybočuje z oblasti IT, pak je třeba zmínit naší práci na testování Metodiky přípravy veřejných strategií. V rámci tohoto projektu jsme měli možnost, spolu s kolegy z Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj, pracovat na zlepšení tvorby a implementace strategií ve veřejné správě. Bylo velmi inspirující sledovat, jak má toto na první pohled abstraktní téma konkrétní dopady do každodenního života občanů i podniků.  

Co mohou klienti z ekonomického pohledu očekávat od procesní analýzy? Jaká je obvykle návratnost takové investice?

Pohybujeme se v rámci řízení IT (IT Service Management, ITIL, Cobit, Security), IT transformací, projektového řízení i přípravy strategií v rámci eGovernmentu. V rámci ITSM i IT transformace je možné dosáhnout zvýšení produktivity u většího IT oddělení v rozsahu 15-20% a zejména minimalizovat dopad výpadků na provoz společnosti. Nejsnadněji lze dosáhnout úspor zejména na rozhraní vývoje a provozu, při práci Service Desku a týmů specialistů a v neposlední řadě při řízení IT projektů.

Jak vůbec procesní analýza ve vašem podání probíhá a jaké zdroje ve firmě ve svém průběhu vytíží?

Osvědčil se jednoduchý a pragmatický postup, kdy na začátku v rámci několika dnů provedeme zhodnocení stavu (Assessment vyspělosti), nejčastěji na oblasti řízení IT nebo projektového managementu. Společně se zákazníkem vytvoříme „Plán zlepšování“ také zvaný „Roadmapa“ a stanovíme kroky pro realizaci v nejbližších měsíce. Po odsouhlasení ve většině případů u zákazníka provádíme transformací, přičemž některé aktivity řešíme přímo. Důležité je pravidelné vyhodnocování a měření přínosů. Vytížení je typicky rozloženo mezi procesní a technické specialisty pod vedením projektového manažera a seniorního experta. Tím je zajištěna silná koordinace mezi technickou a procesní částí analýzy i realizace.

Jakým způsobem jsou na jednotlivé projekty vybíráni konzultanti? Má možnost si klient vyžádat konkrétní osoby, s nimiž se mu bude dobře spolupracovat?

Při realizaci využíváme snadný způsob sdílení zdrojů v rámci skupiny, která má v regionu EMEA cca 5000 lidí. Na projektech v ČR pravidelně pracuje několik expertů ze zahraničí a naopak lidé z ČR na projektech v zahraničí. Umožňuje to dostat nejen informace, ale hlavně praktické zkušenosti ze zahraničí, kde zejména v severských zemí je IT trh několik let napřed. Sdílení expertů ze zahraničí se osvědčilo i na oceněném projektu konfigurační databáze v Komerční bance. Pokud je to možné, snažíme se výběrem osob nebo celého týmu klientovi vyjít vstříc.

Pokud provádíte audity licencí a HW – v jakém stavu jsou tyto položky u vašich klientů? V čem dělají nejčastěji chybu?

Na audity licencí narážíme v rámci svých projektů. Nejčastější problémy u klientů způsobuje nejednoznačný zdroj informací, co vlastně ve firmě je. Chybějící konfigurační databáze a proces porovnávání reálného stavu s plánem na pravidelné operativní bázi tak znamená další náklady na dokoupení licencí nebo problémy při auditech dodavatelů software.

Cloud24

Jak často se na vás klienti obracejí s požadavky na „předpověď budoucnosti“, tedy při stanovování strategických plánů dalšího rozvoje IT v delším časovém horizontu?

V rámci přípravy transformace IT jsme u velkých klientů často zapojeni do příprav plánů na další 2-5 let. Umožňuje to sladit operativní požadavky s dlouhodobým horizontem a využít výhody současných trendů. S využitím zkušeností ze zahraničí i minimalizovat slepé uličky a provést zákazníka transformací rychleji a hladčeji s důrazem na business benefity definované na počátku projektu.

Byl pro vás článek přínosný?