Hlavní navigace

Provozování ERP v cloudu reálně přináší vyšší bezpečnost a dostupnost řešení...

21. 5. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Kvados
... než provozování na lokálním hardwaru zákazníka, říká Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti KVADOS.

Jaká jsou největší úskalí zavádění velkých ERP systémů? Jak se vyhnout překročení rozpočtu či zpoždění a případným následným sporům?

Největším úskalím je neurčité zadání ze strany zadavatelů a mnohdy tlak na fixní cenu bez detailnější znalosti rozsahu prací. Tomu se lze vyhnout co nejpodrobnější analýzou současného stavu a požadavku na budoucí stav. Snaha tuto část projektu zrychlit a zlevnit, má většinou fatální důsledky na samotnou etapu realizace.
Častým problémem je malá kompetentnost pracovníků zákazníka i v rámci studie definovat požadavky nebo popsat stav využívaných specifik. Mnohdy je ani nejsou schopni identifikovat jako specifika. Samozřejmě, že problém může způsobit i podcenění na straně dodavatele, kvalita analýzy je prostě společné dílo a nelze odpovědnost přenést pouze na jednu nebo druhou stranu. Analýza má pak přímý dopad na rozpočet, harmonogram a související spory.

Jak nejlépe mohou podniky zjistit, že potřebují cloudový ERP systém? Jakým způsobem mají vyhodnocovat své potřeby, aby to zjistily?

Podle našeho názoru zásadní rozdíl mezi cloudovým nebo tradičně hostovaným ERP systémem není. Většinou lze jakýkoliv ERP systém provozovat v cloudu a jen architektura systému definuje, zda je provoz možný v prohlížeči a webovém rozhraní nebo je nutné využít vrstvu nějakého „tlustého“ klienta jako například terminálových služeb apod.
Provozování v cloudu reálně přináší vyšší bezpečnost a dostupnost řešení než provozování na lokálním hardwaru zákazníka. Mnohdy je rozdíl dán pouze neznalostí rizik, které přináší současný stav, nebo tehdy, pokud nejsou u cloudu poptávány shodné parametry jako má interní serverová infrastruktura – především garance dostupnosti, ztráty dat apod.

S jakými dalšími manažerskými informačními systémy budou ERP systémy podle vás v nejbližší budoucnosti nejspíše konvergovat? Co tato konvergence podnikům přinese a jaká jsou její největší úskalí?

Pomineme-li klasické a již obecně využívané řešení BI, které konzumují data z ERP, půjde o řešení jako například specializovaný CRM systém nebo WMS systémy pro řízení skladů, optimalizační systémy pro řízení a optimalizaci dopravy. V posledním období roste význam systému pro DMS a procesní řízení. Ve většině ERP systémů jsou uvedené oblasti řešeny buď ne dostatečně komplexně, nebo specializovaná a především oborová řešení jsou výrazně dál ve funkcionalitě a rozsahu dat a procesů, které řeší.
Konvergence systémů je podmíněna kvalitou jejich integrace. Zde je většinou problém na straně ERP řešení, které nejsou připraveny na bezpečnou a kvalitní integraci pomocí například jasně definovaných konektorů využívajících webové služby. Dnes je to největší problém konvergence, ale zároveň jde o jedinou rozumnou cestu.

Jaké jsou nejnovější trendy v designu řídicích obrazovek (dashboardů) ERP systémů pro desktopové a mobilní prostředí? Co je podle vás podmínkou ergonomického návrhu těchto obrazovek?

Někdy lze pozorovat urputnou snahu ERP systému o komplexní modernizaci všech uživatelských rozhraní do moderního vzhledu webových aplikací, která však u rozhraní pro pořizování dat může přinést menší komfort než tradiční a ověřené rozhraní.
Naopak pro aplikace využívané v terénu a na mobilních zařízeních zase nelze rozumně dosáhnout ergonomie a komfortu s využitím rozhraní, které je vhodné pro práci na PC s monitorem a myší. Zde velký efekt nepřinášejí ani webové aplikace s responzivním designem.
Důležité při návrhu designu je rozhodnutí, pro koho je tvořen, dále odvaha a soudnost toho, kdo k řešení přistupuje. Dalším rizikem je koncepčnost celé aplikace, kdy jedině jednotné řízení GUI komplexního rozhraní garantuje jednotné ovládání v rámci celého řešení. Do týmu by měl být přizván jak grafik s citem pro design, tak GUI designér s citem pro ovládání.

Jak nejlépe zapojit do využívání ERP systémů mladou generaci mileniálů?

DT24

Jedině rozumnou integrací do jednotlivých týmů a podle oblasti. Segment ERP řešení je dlouhodobě spíše konzervativní v designu a ovládání, a proto nelze očekávat, že vše lze a má smysl předělat pro práci na mobilu nebo tabletu. Na druhou stranu je potřeba v řadě oblastí přistoupit k modernizaci provozovaných informačních systémů tak, aby byly atraktivní i pro nastupující generaci.
Nejhorším scénářem jsou paralelní a neintegrované systémy, kdy na jedné straně stojí manažeři a mladí uživatelé z řad mileniálů, kteří používají jen zařízení Apple, mobilní telefony a řešení, jež je podporují, ale která neobsahují data z produkčních a procesních systémů, jež na nich neběží.

 

Byl pro vás článek přínosný?