Hlavní navigace

ProPoint - platforma pro získání základních pracovních zkušeností

20. 11. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © lassedesignen - Fotolia.com
Existují problémy, které existují již tak dlouho, že je začínáme považovat za běžnou součást našeho života a možná právě proto zůstávají neřešeny.

Problém, kterým se služba ProPoint zabývá, reflektuje stinnou stránku moderní společnosti, která se snaží protlačit vysokoškolské vzdělaní do hlav co největšího počtu lidí. Akademický titul se stal téměř samozřejmou podmínkou pro uplatnění na trhu práce a jen v České Republice vysokou školou momentálně prochází okolo 400.000 lidí. Samotné absolvování vysoké školy se tak stává poněkud zkresleným ukazatelem a vede k jednoduché otázce:

„Je konkrétně tento bakalář/magistr/inženýr schopný samostatné práce na úkolech z praxe?“

Tuto otázku si dříve nebo později musí položit všichni. Student, který hledá na trhu práce uplatnění. Vysoké školy, které usilují o efektivní přípravu studentů na práci v daném oboru. A samozřejmě firmy, které hledají schopné zaměstnance, kteří co nejlépe splňují dnes tak důležitý poměr cena/výkon.

Téměř samozřejmou podmínkou pro získání práce s odborným zaměřením bez ohledu na úroveň dosaženého vzdělání (která se sama o sobě stejně nedá nějak měřit, natož porovnávat) je a bude praxe. Zaměstnavatelé ji vyžadují. Studenti ji nemají a potřebují ji nejdříve získat. A vysoké školy jim v rámci současně nastaveného systému mohou pomoci jen v omezené míře.

Služba ProPoint má podle svých autorů přinést řešení tohoto problému realizací jednoduchého nápadu: Podněcuje a zprostředkovává smysluplnou komunikaci mezi firmou a vysokoškolským studentem. Tato komunikace funguje následovně:

•    Firma potřebuje vyřešit specifický úkol, přičemž není optimální ponechat jeho řešení běžným zaměstnancům (z důvodu časového, finančního, nedostatku kreativity nebo jiného). Firma tedy nabídne úkol k řešení vysokoškolským studentům.
•    Zájemci o řešení dané problematiky se přihlásí k úkolu.
•    Ze zájemců je firmou vybrána vhodná skupina studentů a to dle jejich odborného zaměření či výsledků práce na jiných úkolech.
•    Vybraní studenti zrealizují daný úkol a výstupy předají firmě.
•    Firma tedy může vybírat z více výstupů čímž je značně eliminováno riziko nedodání vhodného produktu.
•    Na závěr firma ohodnotí kvalitu studentů.

Služba ProPoint nabízí rozhraní ve formě online portálu (www.propoint.cz), které komunikaci na této úrovni umožňuje. V podstatě je to databáze firemních úkolů, studentů a informací o kvalitách studentem realizovaných zadání. Služba ProPoint je postavena na principech veřejné soutěže definované občanským zákoníkem, pro firmu tedy nevzniká povinnost podepisovat se studentem smlouvy či dohody na základě kterých by student práci vykonával. Firmy tak mohou získat během krátké doby konkrétní pracovní výstupy a studenti získají praxi při řešení problémů ze skutečného světa a již během studia si vybudují odborný životopis.

Tento princip ovšem nekončí na úrovni nového způsobu inzerce studentských brigád, ale jde mnohem dál. Klade si za cíl vybudovat velkou základnu uživatelů na obou stranách, kteří budou se službou ProPoint počítat ne jako s možností, ale samozřejmou součástí každodenního fungování.

DT24

Firmy by tak měly získat neustálý přístup k nadaným pomocníkům, kteří dokáží dodat požadované výstupy rychle a především levněji, a díky zaznamenávanému hodnocení přehled o lidech, ze kterých mohou s větší jistotou vybírat nejvhodnější adepty na budoucí zaměstnance.

Studenti pak získají přehledný seznam možností krátkodobé praxe s možným výdělkem, a to vždy v ten moment, kdy nebudou vytíženi studiem nebo jinými okolnostmi. Tímto je jim umožněno uplatnit co nejdříve jejich teoretické znalosti a zajistit si profesionální rozvoj. K Informacím, které jsou v rámci práce studentů na úkolech portálem sbírány, navíc mohou přistupovat vysoké školy. Ty pak mohou upravit své metody výuky tak, aby skutečně naplňovaly svůj účel – přípravu odborníků pro skutečný svět.

V tuto chvíli je služba ProPoint otevřena pro úkoly z oboru IT a pro studenty Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Rozšíření na další obory a vysoké školy je plánováno v následujících měsících.

Byl pro vás článek přínosný?