Hlavní navigace

Pro ERP je tématem dne vizualizace dat...

12. 7. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Asseco Solustions
... říká Martin Kršňák, ředitel pro business development ve společnosti Asseco Solutions.

Jak se vyvíjela reálná poptávka po manažerských informačních systémech, resp. specificky po řešeních ERP v posledním roce?

Loňský rok by se dal charakterizovat jako velmi úspěšný. Naše společnost zaznamenala výrazný růst a v obratu jsme přesáhli hranici půl miliardy. Tato situace byla dána limity, na které narazila silně rostoucí ekonomika. Zejména nedostatek lidí na trhu práce nutí firmy hledat další zefektivnění uvnitř, bez potřeby navyšování pracovních míst. Jednou z cest je investice do technologií, včetně IT, tedy i do kvalitních ERP systémů, které podpoří další automatizaci výrobních a obchodních procesů.

Jsou nějaké důležité funkce, které výrobci v poslední době rozvíjejí, popř. které posouvají funkčnost ERP systémů?

Kromě již zmíněné automatizace procesů je tématem dne vizualizace dat. Dnes není velkým problémem data mít a to v podstatě v reálném čase, nicméně informací, které můžeme mít v rámci ERP je tolik, že může být velmi složité se dostat k těm důležitým. My jsme se vydali cestou analytického centra a nativně integrované BI řešení přímo v ERP. Našim zákazníkům tak přinášíme ucelenou platformu, která umožní přímo z jednoho prostředí jak data vizualizovat, tak automaticky upozorňovat zodpovědné pracovníky na události, které například mohou mít nějaký negativní dopad. Posouváme tak hranice ERP dále směrem k podpoře rozhodování. Od analýzy toho, co bylo, k predikci toho, co bude. A v tom je obrovský přínos pro naše zákazníky.

Vyvíjejí se nějak požadavky klientů na nové funkce ERP systémů? Jakým směrem?

Vhodně to navazuje na předchozí otázky. Klienti očekávají od ERP nejen provozní systém, ale i nástroj, který jim umožní sledovat svou společnost „z výšky“. A to je přesně parketa pro moderní ERP. Klíčové však je, abychom uspokojili nároky běžného uživatele na rychlost a komfort obsluhy, stejně jako pracovníka v managementu na přehlednost a jednoduchost.

Jak se vyvíjí zájem o cloudová řešení? Které motivy pro jejich pořízení jsou pro klienty důležité? Hrají podle vašich zkušeností roli faktory jako snazší možnost poskytování takových řešení formou pronájmu, bezpečnostní aspekty nebo nabídka souladu s požadavky GDPR?

S trochou nadsázky bych zájem o cloud charakterizoval jako hledání cesty bez postavené silnice. Do cíle chtělo dojet mnoho firem, ale stále si nejsou jisti, zda zvolená cesta je ta správná a zda do cíle opravdu vede. Nicméně z neoznačené cestičky se již pomalu stává silnice a troufám si tvrdit, že brzy zde bude dálnice. Rozhodně zájem o pořízení softwaru formou pronájmu roste. Ovšem s GDPR to nijak nesouvisí. Z GDPR se stal strašák, z jeho pohledu je ale jedno, zda data máte na svém disku nebo v cloudu, důležité je, jak s nimi nakládáte.

Je nějaký sektor, ve kterém máte nejvíce zkušeností nebo pro něj máte k dispozici nějaké specifické know-how? Pokud ano, jaký to je a co je zdrojem vašeho know-how?

Jednou z našich velkých výhod je, že naše řešení pokrývají velkou škálu oborů. Je to dáno tím, že jsme za 25 let své existence dokázali vybudovat kvalitní ekosystém výrobce a více než stovky partnerských společností, z nichž každá do něj přispívá svým know-how a svými kapacitami. Umíme tak velmi dobře řešit požadavky jak výrobních, tak obchodních a servisních organizací, od malých firem, až po velké společnosti. Pro každou z firem disponujeme jedinečným know-how, které v kombinaci s kvalitním ERP a specifickými funkcionalitami poskytuje zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Důkazem jsou tisíce implementací, které máme úspěšně realizovány.

Výzvou současnosti je snaha automatizací procesů zvýšit efektivitu výroby a snížit nároky na objem pracovních sil. Zaznamenali jste v poslední době požadavky zákazníků v tomto směru? Jak na to reagujete vy sami nebo vývojáři řešení, které poskytujete? Můžete uvést příklady takových úspěšných implementací?

To mohu jednoznačně potvrdit. Je to zcela jasně jeden z fenoménů, o kterých jsem se již zmínil. Jako příklad mohu uvést implementaci v obchodně – výrobní společnosti, kde se téměř úplně automatizoval obchodní proces až do fáze výroby objednaných výrobků. Zákazník si místo zdlouhavé komunikace s obchodním zástupcem sám na webových stránkách nakonfiguruje požadovaný výrobek, který se následně automaticky zadá do výroby i s vytvořeným výrobním postupem. Je to jen jeden z mnoha případů situace, kdy lidská práce je nahrazena šikovně přizpůsobeným softwarem.

Cloud24

Které vlastnosti vašeho řešení jsou podle vás klíčové pro to, aby byznys vašich zákazníků měl šanci být úspěšný a konkurenceschopný i v budoucnosti?

ERP je dnes doslova nervovým centrem společnosti, které je schopné s vámi růst a současně být neustále aktivní a schopné obsluhovat nové části. Jako klíčový vidím na našich produktech jejich neustálý rozvoj, přizpůsobování se novým požadavkům a nabízení nových funkcionalit, které pomáhají k vyšší efektivitě firemních procesů. Myslíme si, že komplexnost nemusí nutně znamenat složitost. Proto intenzivně pracujeme i na oblasti zjednodušení a zpřehlednění uživatelského rozhraní a vizualizace dat. To vše musí jít ruku v ruce s kvalitní podporou ze strany dodavatele. O systémy Helios se dnes v ČR stará, díky naší partnerské síti, více, než 600 zkušených kolegů. Nejen proto je Helios dobrou investicí.

Byl pro vás článek přínosný?