Hlavní navigace

Případová studie: Cestovní doklady s biometrickými prvky (Siemens)

25. 7. 2007
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Případová studie společnosti Siemens IT Solutions and Services popisuje architekturu řešení systému pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky a jeho zabezpečení z hlediska ochrany osobních údajů.

Společnost Siemens patří mezi klíčové dodavatele provozující systém pro pořizování cestovních dokladů s biometrickými prvky v České republice. Podle nařízení Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného dne 13. 12. 2004, byly všechny členské státy EU povinny zavést první biometrické prvky (obličej) do nově vydávaných cestovních dokladů do konce srpna 2006 a další biometrické prvky (otisky prstů) jsou povinny zavést do 28. června 2009.

„Návrh, realizace a provozování systému pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky je po všech stránkách ojedinělý a významný nejen v rámci České republiky. Evropská unie svými nařízeními definovala striktní parametry a požadavky na bezpečnost, s jejichž naplněním se potýkají všechny evropské státy. Z toho pohledu jsme rádi, že se projekt spolu s našimi partnery podařilo dovést k velmi úspěšné realizaci. Dnes tak v Evropě patříme ke státům s nejvyšší kvalitou celého řešení,“ říká Ing. František Maleč, technický ředitel, Státní tiskárna cenin, státní podnik.

Případová studie společnosti Siemens IT Solutions and Services popisuje architekturu řešení systému pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky a jeho zabezpečení z hlediska ochrany osobních údajů.

Brozura BIO_A4 cz.pdf

Byl pro vás článek přínosný?