Hlavní navigace

Přesná hranice mezi ERP a MIS je nejasná ­a je třeba ji vymezit individuálně v každém projektu

9. 5. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Gordic
... sledujeme však trend, že ERP přebírá úlohy MIS, říka Michal Polák, metodik-analytik ze společnosti Gordic.

Jaká jsou největší úskalí zavádění velkých ERP systémů? Jak se vyhnout překročení rozpočtu či zpoždění a případným následným sporům?

V našem segmentu veřejné správy jimi může být nekompetentnost nebo nezkušenost dodavatele se silně legislativně závislým prostředím. Pokud konzultanti a analytici nerozumějí procesům veřejné správy a zejména metodice, brzy narazí a nesplní nutné nastavení softwaru v podmínkách poměrně komplikované legislativy.
Překročení rozpočtu, zpoždění a případným následujícím sporům se lze vyhnout pouze precizní přípravou nabídky. Případné nejasnosti zadávací dokumentace, ať už technického nebo smluvního charakteru, je třeba si včas vyjasnit.

Jak nejlépe mohou podniky zjistit, že potřebují cloudový ERP systém? Jakým způsobem mají vyhodnocovat své potřeby, aby to zjistily?

Například tak, že nemají zabezpečené dostatečné zázemí hardwaru a systémového softwaru (tzn. bezpečnost, rychlost, výkon atp.) V takových případech má zcela jistě smysl uvažovat o cloudových řešeních. Cloud je výhodný i v případech ad hoc potřeb, kdy lze použít cloudovou službu jednorázově, a přitom ušetřit za pořízení plnohodnotných licencí.

S jakými dalšími manažerskými informačními systémy budou ERP systémy podle vás v nejbližší budoucnosti nejspíše konvergovat? Co tato konvergence podnikům přinese a jaká jsou její největší úskalí?

Konvergovat budou především podle zadání zákazníka (úsměv).
Obecně však na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět. Přesná hranice mezi ERP a MIS je nejasná ­a je třeba ji vymezit individuálně v každém projektu. Sledujeme však trend, že ERP přebírá úlohy MIS. MIS má však nezastupitelnou roli v tom, že může obsahovat další datové zdroje.

Jaké jsou nejnovější trendy v designu řídicích obrazovek (dashboardů) ERP systémů pro desktopové a mobilní prostředí? Co je podle vás podmínkou ergonomického návrhu těchto obrazovek?

Dashboardy jsou sice důležité, ale jsou pouze doplňkem, úvodní stránkou. Upozorňují sice na problém, ale nepřinášejí pochopení problému – to přinášejí až konkrétní reporty. Proto dashboard musí obsahovat pouze podstatné informace a ty, které jsou aktuální. Dashboard musí být plně personalizovaný a uživatel si jej musí být schopen přizpůsobit sám.

DT24

Jak nejlépe zapojit do využívání ERP systémů mladou generaci mileniálů?

Chtějí-li být zaměstnáni v organizaci, která má ERP, pak to musejí vzít jako fakt (úsměv). S větší chutí budou zcela jistě pracovat se systémy, které jim nabídnou moderní uživatelské rozhraní webových aplikací, s intuitivním a ergonomickým uspořádáním a s prvky a parametry, které znají z každodenního pobytu na internetu: responzivní design, funkce drag and drop, pokročilá personalizace, předvyplňování polí, automatická kontrola správnosti a úplnosti zadaných údajů atd.

Byl pro vás článek přínosný?