Hlavní navigace

Mzdy, platy a kariéra v českém IT v roce 2021

9. 4. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Přestože v roce 2020 došlo k oslabení v celé ekonomice (včetně ICT segmentu) a trh se zcela nevzpamatoval, poptávka pro informatických profesích se oživila. IT firmy hledají ale také řadu dalších profesí, které by jim měly pomoci v růstu, třeba zdatné obchodníky a projektové manažery. V technologické oblasti také nedošlo v podstatné míře k tak obávanému snižování mezd a krácení benefitů.

Hned na úvod si řekněme dobrou zprávu (dobrou především pro ty, kdo práci v IT mají nebo se o ní ucházejí), že vysoká mzdová úroveň pro informatiky zůstane, ale asi již nebudeme svědky tak výrazného nárůstu, ke kterém došlo v letech 2015–2020.

Potvrzuje to i Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment: „I když se v souvislosti s koronavirovou krizí často hovořilo o snižování mezd, odměn i benefitů, ve skutečnosti v loňském roce většina zaměstnavatelů k žádným změnám nepřistoupila. Ke snížení mzdy přistoupili zaměstnavatelé jen výjimečně, 12 % snižovalo mzdy v době jarní vlny pandemie a 5 % v průběhu podzimní vlny. Z našeho průzkumu však vyplývá, že ve valné většině případů šlo o snižování dočasné a mzdy se u těchto zaměstnavatelů už opět pohybují na úrovni před vypuknutím pandemie.“ Z uvedeného průzkumu vyplývá, že dokonce 15 % firem očekává v nejbližších měsících dokonce zvýšení mezd.

Oživení na trhu IT pozic potvrzuje Filip Mikschik, zakladatel společnosti StartupJobs: „Poptávka po kvalitních lidech z technologií neustále roste. Byl jen jeden moment, kdy počet nabídek z IT klesal a to bylo na jaře 2020, ale to přičítám hlavně úvodnímu šoku z nastalé situace. Propad trval jen pár měsíců, aktuálně evidujeme největší počet vystavených pozic v historii.“

Podobnou zkušenost má i Jindřich Klimíček, Head of Experis Czech Republic: „Covidová pandemie výrazně ovlivnila ekonomickou situaci na celém světě. Podle posledního průzkumu společnosti ManpowerGroup uvedlo 57% českých firem, že pandemie negativně ovlivnila jejich business. ICT trh v České republice nebyl výjimkou. Společnosti byli nuceny propouštět, rušit investiční projekty a pozastavit, případně posunout, nábor nových zaměstnanců. Poptávka zatím nedosáhla úrovně počátku roku 2020, ale trh začíná postupně opět růst a zaznamenali jsme zvýšení poptávky, a to jak v oblasti služeb, tak i lidských zdrojů.“

Pohyb pracovních sil stojí patrně i za nárůstem zájemců o práci v IT (především programátorů), který zaznamenal Lukáš Cirkva, Partner a CEO společnosti BCV solutions. Podle něj ale opět došlo k poklesu zájmu, který si vysvětluje rozvojem digitalizačních projektů. „Některé pozice se nám obsazují náročněji. Dlouhodobě například hledáme kvalitní obchodníky, kterých je trhu stále málo,“ doplnil Cirkva.

Další podstatnou změnou je nárůst vzdálené práce, který otevřel trh dalším zájemcům. „Nyní všichni pracují z domova, remote a to firmám otevírá pracovní trh nejen mimo region působení firmy, ale i mimo stát případně kontinent. Nyní tak není problém pracovat pro technologickou firmu z druhého konce republiky bez fyzické přítomnosti. A je to něco, co tady jako trend zůstane i když pandemie odezní,“ komentuje to Filip Mikschik.

Nejvyšší mzdy najdeme pravidelně v Praze a údaje, které uvádí přiložená tabulka 1, ukazují na skutečně dobré mzdové ohodnocení.

Tab. 1: Nejlépe honorované IT pozice v Praze
Nejlépe honorované IT pozice v Praze (2021)
(Údaje představují rozpětí hrubé měsíční mzdy včetně všech prémií a bonusů)
Zdroj: Grafton Recruitment, duben 2021

Lepší příležitost pro kontraktory

I přes dlouhodobý nedostatek IT specialistů zaměstnavatelé dosud preferovali interní zaměstnance před kontraktory, tedy externisty pracujícími na smlouvu. „Loňský rok však postoj firem proměnil“, říká Ilya Pavlov, ředitel společnosti Acamar, a dodává: „kvůli nejistotě panující napříč celým trhem a ekonomikou jsou více otevřené externistům, kteří jim v oblasti lidských zdrojů umožňují vyšší míru flexibility.“

Situace u nás tak kopíruje globální trendy. Podle průzkumu americké společnosti Upwork plánují zvyšovat nebo udržovat stávající podíl nezávislých odborníků tři čtvrtiny HR manažerů. Tři z pěti náborových manažerů dávají přednost spolupráci s nezávislými profesionály, aby mohli rychleji pracovat a počítají s tím, že v budoucnu bude jejich pracovní síla „vzdálenější“ než před pandemií. Polovina HR manažerů také uvedla, že jim přímá spolupráce s nezávislými profesionály umožnila přístup k místně nedostupným dovednostem.

Kdo je tu senior?

Dobré mzdové podmínky lákají nové zájemce o práci v IT. Kromě studia informatiky přicházejí v úvahu i rekvalifikační kurzy – zvýšený zájem o ně potvrzuje i Jindřich Klimíček: „Největší zájem je o rekvalifikační kurzy v oblasti software developmentu. Vzhledem k pandemii koronaviru však došlo k podstatnému snížení dostupnosti těchto kurzů. Hlavními důvody tohoto poklesu jsou nejen vládní restrikce, ale také obava zájemců o vlastní zdraví.“

Ne všichni zaměstnavatelé mají ovšem k absolventům rekvalifikačních kurzů důvěru nebo je schopna je efektivně využít. „Trochu složitější je to s prvním uplatněním absolventů, ne každá firma má nějaký systém pro práci se začínajícími programátory, ale i toto se zlepšuje. Určitě je teď ideální čas se začít rekvalifikovat, pokud v budoucnu technologickou práci zvažujete,“ komentuje to Filip Mikschik.

Nejblíže mají k přechodu na IT profesi absolventi jiných technických oborů. „Do IT přicházejí absolventi nejrůznějších oborů – technických škol, lidé se znalostí statistiky, matematiky. S takto zaměřením vzděláním se chytí v IT oboru nyní poměrně rychle,“ potvrzuje to llya Pavlov a dodává, že existuje řada firem, které nabízejí různá školení a vzdělávání, které umožní přechod do IT sféry, například do role testerů.

Někdy ale uchazeči jen zkoušejí štěstí a hlásí se na nerelevantní pozice, na které nemají potřebnou kvalifikaci. Je to hlavně ve velkých městech, kde se o práci ucházejí propuštění zaměstnanci z turistického ruchu nebo gastronomie a dále absolventi vysokých škol, kteří zatím nejsou oborově vyhranění. Bohužel ale toto zvýšení počtu uchazečů situaci s nedostatkem IT specialistů nevyřeší, jen zkomplikuje jejich nábor.

Jak se mění náhled na dobu praxe, připomíná Jitka Součková: „Mnohé technologie jsou nové, a proto i 2leté zkušenosti jsou považované a také ohodnocené jako seniorní. Pro zaměstnavatele je taky velmi důležité vědět, na jakých projektech uchazeč o práci v minulosti pracoval.“ Na výši nabízené mzdy tak mají vliv zejména dovednosti a znalosti technologií, délka předchozí praxe hraje roli jen u pozic, které snoubí IT a manažerské dovednosti.

Plat není všechno

Pravověrní „ajťáci“ svou práci milují a vybírají si i to, na čem budou pracovat. „Z pohledu uchazečů o práci stále platí, že není ani tak podstatné, kolik si vydělají, ale na jakém projektu a s jakými technologiemi budou pracovat," potvrzuje to Jitka Součková.

Dalším důležitým faktorem jsou benefity. Ty zajímavým způsobem sleduje agentura Grafton Recruitment, když nejžádanější benefity (tab. 2) roztřiďuje podle kategorií pracovníků: bílé límečky (administrativa, specialisté a management), modré límečky (dělnické profese a manuálně pracující) a IT (to jsou sice také bílé límečky, nicméně mají svá specifika).

Tab.2: Nejžádanější benefity
Top 5 Nejžádanějších benefitů
Zdroj: Grafton Recruitment, duben 2021

Navíc sleduje i benefity, které jsou nenaplněné – tedy zaměstnanci je sice požadují, ale jejich zaměstnavatelé je ve velké většině neposkytují, takže tam existuje velký „převis poptávky“. Firmy, které trpí nedostatkem zaměstnanců by požadavkům na tyto benefity měly věnovat pozornost, možná jejich zavedení by jim mohlo pomoci při hledání nových pracovníků.

Tab. 3: Nejžádanější nenaplněné benefity
Top 5 Nejžádanějších nenaplněných benefitů
Zdroj: Grafton Recruitment, duben 2021

soutez_casestudy

Příležitosti mimo IT firmy

Poptávka po IT expertech dlouhodobě a setrvale roste po celém světě, překvapivě rychleji mimo samotný obor informačních technologií. Podle americké studie Burning Glass vzrostl počet inzerovaných IT pozic mezi lety 2013 a 2018 o dvě třetiny, zatímco v samotném IT „jen“ o 40 %. Netechnologické firmy tak možná pod větším tlakem při hledání potřebných odborníků. „Efektivním řešením tohoto nedostatku z pohledu dostupnosti, rychlosti i financí je využívání externistů; ti firmám poskytují také potřebnou flexibilitu v oblasti HR. Koronavirová krize přinesla do mnoha firem nejistotu, dlouhodobé plánování nahrazuje operativní řešení situací, které s sebou může nést například i nutnost redukce týmů. A to je v případě spolupráce s externisty snazší,“ komentuje to Ilya Pavlov.

Zájem o externí posilu vývojových týmů přitom roste nejen u nás, ale po celém světě. Globální průzkum Oxford Economics a SAP Fieldglass ukázal, že více než dvě třetiny podniků považují externí pracovníky za důležité pro vývoj a zlepšování produktů a služeb. Hlavním hnacím motorem najímání externí pracovní síly přitom již dávno nejsou náklady, ale spíš schopnost zlepšit produkty a služby a zrychlit jejich uvádění na trh.

Zajímají vás informační technologie a chcete získat nadhled?

Odebírejte náš Newsletter, který posíláme zpravidla dvakrát do měsíce a který obsahuje výběr unikátních článků nejen našich autorů, ale také ze sítě mezinárodního vydavatelství IDG.

» Přihlaste se zdarma! [Odběr můžete kdykoli zrušit]

Byl pro vás článek přínosný?