Hlavní navigace

Prakticky jsem nezažil ERP projekt, kde by neprobíhalo žádné změnové řízení

23. 12. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Asseco Solutions
Při definování rozsahu projektu nikdy nejsou obě strany schopny domyslet všechny detaily, a to je právě důsledek změnových řízení. Důležité je, aby všechny důvody změnových řízení byly vždy zavčas podchyceny a měly transparentní a jednoznačnou argumentaci, říká Lukáš Ontl, vedoucí oddělení inovací a rozvoje produktů, Asseco Solutions.

Procesní a diskrétní výroba vyžadují každá odlišný přístup k implementaci a provozu ERP systémů. V čem se oba typy výroby z hlediska ERP nejvíce liší a jaké mají požadavky na ERP systém?

Pro diskrétní výrobu je charakteristické to, že se vyrábí přesný počet kusů ve výrobní dávce podle přesně definovaného kusovníku.  Též se jí dá říci výroba nespojitá, jelikož mezi jednotlivými fázemi (operacemi) přetváření vstupních materiálů na výrobek mohou nastávat prodlevy. Typickým zástupcem diskrétní výroby je například strojírenství nebo elektrotechnický průmysl.

To je hlavní rozdíl od procesní (kontinuální) výroby. Zde je pohyb – proces přetváření vstupních surovin na výrobek kontinuální, bez přerušení nebo sadou kontinuálních procesů. Zástupcem procesní výroby je např. potravinářství nebo chemický průmysl.

V obou případech jsou určitá specifika, která je třeba zohlednit při implementaci ERP systémů. Pro procesní výrobu je nutná podpora proměnných receptur, pro konkrétní výrobní dávku. Například pro různé koncentrace vstupních surovin. Velmi významnou je i podpora dohledatelnosti vazeb šarží vstupních surovin a šarží hotových produktů.

Pro diskrétní výrobu je specifické plánování jednotlivých výrobních operací na jednotlivých pracovištích. Zásadní je optimální využití disponibilních kapacit při současném dodržení výrobního postup a minimalizování prostojů a potřeby přenastavení strojů. Klíčové ji i plánování nákupu vstupních materiálů tak, aby byli k dispozici v potřebný čas, avšak s nutností min. skladové zásoby.

Jakou roli hraje podle vašeho názoru správa změn (change management) při implementaci ERP systému?

Změnové řízení hraje při implementaci ERP zásadní roli. Prakticky jsem nezažil projekt, kde by žádné změnové řízení neprobíhalo. Při definování rozsahu projektu nikdy nejsou obě strany schopny domyslet všechny detaily a to je právě důsledek změnových řízení. Důležité je, aby všechny důvody změnových řízení byly vždy zavčas podchyceny a měly transparentní a jednoznačnou argumentaci.

soutez_casestudy

Jaká jsou dnes z hlediska zákaznické firmy největší rizika plynoucí ze zrušení projektu implementace ERP systému?

ERP systém je pro zákazníky nástroj, který jim pomáhá řídit a rozvíjet jejich business. Hlavní riziko plynoucí ze zrušení projektu implementace ERP systému spočívá především v nedosažení benefitů, které má ERP systém přinést. Těmito benefity jsou zvýšení efektivity práce, podpora obchodu, optimalizace procesů, sjednocení systémů, atd.. Samozřejmě všechny tyto benefity lze převést i do ekonomických ukazatelů. Kromě toho zrušení projektu představuje i vícenáklady spojené s případným restartem projektu v budoucnu.

Byl pro vás článek přínosný?