Hlavní navigace

Poptávka po CRM formou SaaS/cloudu sice roste...

9. 12. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Navertica
... ale když má dojít k rozhodnutí, většina zákazníků preferuje koupi licence, říká Stanislav Matýšek, generální ředitel společnosti Navertica.

CIO Business World: O jakou formu využití CRM je v poslední době největší zájem? Jak roste poptávka po on-line řešeních formou SaaS (cloudové CRM)?

Stanislav Matýšek: U nás pozorujeme ještě stále poptávku po standardním řešení. Poptávka po SaaS nebo cloudu sice roste, ale jakmile má dojít k rozhodnutí, tak se většinou vrátí ke koupi licence.

Jaký je vztah vašeho CRM řešení k ERP systémům? Dodáváte CRM jako součást komplexnějšího ERP systému, popř. podporujete spolupráci vašeho CRM s ERP systémy třetích dodavatelů?

Jak ERP, tak i CRM považujeme za nezbytné pro zákazníka. Proto také považujeme integraci CRM / ERP, která ve skutečnosti není nikterak jednoduchá, za přirozenou součást našich dodávek. Preferujeme propojení CRM na námi dodávané ERP (Microsoft Dynamics), ale nebráníme se ani propojení na ERP systémy třetích stran.

CRM systémy mohou pracovat s daty, která jsou vnímána jako citlivá. Přináší vám legislativní vývoj v ČR a v EU v otázkách kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů nějaké komplikace? Jak se s nimi vyrovnáváte?

Myslím, že vývoj v této oblasti nám zásadní komplikace nepřináší.

Nabízíte také open source systémy, nebo se tomuto byznysu nevěnujete? Vidíte v nich nějakou výhodu pro zákazníky?

Open source systémy na trhu registrujeme, ale nemáme v úmyslu je zákazníkům dodávat. Jsme přesvědčení, že zákazník, jenž chce pracovat profesionálně, se nemůže spoléhat na provoz open source systému.

Dokážete popsat, jaký je zájem o CRM řešení ze státní a veřejná správy? Nebo je CRM doména vyhrazena jen pro komerční zákazníky?

Podle našich zkušeností státní a veřejná správa v zásadě o CRM nemá zájem. A pokud výjimečně ano, tak spíše jen o využití CRM platformy k vytvoření potřebné aplikace.

Lze odhadnout nejběžnější dobu návratnosti investice do CRM řešení? Jaká jsou očekávání zákazníků a jaká je běžná realita?

Odhadujeme, že běžná návratnost je do dvou let. Ale velmi záleží na konkrétním zákazníkovi, zda je připraven, ochoten a schopen přizpůsobit své procesy dobře fungujícímu CRM.

soutez_casestudy

Hodně zákazníků si jistě přesvědčeno, že jejich podnikání je jedinečné a má také svá jedinečná specifika. Nevede to k tomu, že se snaží o své vlastní CRM řešení? Jak se snažíte takovým zákazníkům pomoci?

Ano, stává se, že se zákazníci snaží o svá vlastní CRM řešení. Ale ukazujeme jim naše oborové aplikace a oni zjišťují, pokud jsou rozumní, že cesta nevede jejich vlastním vývojem.

Byl pro vás článek přínosný?