Hlavní navigace

Polovina českých firem se bojí budoucnosti. Především dopadů umělé inteligence

15. 5. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Téměř polovina (46 %) českých firem si není jistá, jak bude jejich odvětví vypadat v příštích třech až pěti letech, 71 % však potvrzuje, že na jejich budoucnost bude mít velký vliv umělá inteligence (AI) a generativní umělá inteligence (GenAI). Zjistil to průzkum Innovation Catalyst Research společnosti Dell Technologies.

I když panuje všeobecný optimismus ohledně AI a GenAI, ne všechny firmy jsou na tento trend připraveny. V českém prostředí 86 % respondentů vnímá dobré postavení své firmy vůči konkurenci a kvalitní strategii, zároveň má ale 83 % respondentů pocit, že se jim nedaří držet krok. 

Je pro váš podnik umělá inteligence vhodným řešením některých požadavků?

Jako výzvy, kterým čelí při prosazování inovací, uvádějí nedostatek potřebných nástrojů a technologií (38 %), strach ze změny (35 %) a nedostatek znalostí (35 %).

GenAI se přesouvá od nápadů k implementaci

Respondenti z českých firem uvádějí, že GenAI má významný potenciál z hlediska posilování kybernetické bezpečnosti (42 %), zvýšení produktivity (36 %) a zlepšení konkurenceschopnosti (35 %). Jsou si také vědomi výzev, které je potřeba překonat: 64 % dotázaných se obává, že GenAI přinese nové problémy s bezpečností a ochranou soukromí, a 74 % souhlasilo s tím, že jejich data a duševní vlastnictví jsou příliš cenné na to, aby byly vloženy do nástroje GenAI, kde k nim může mít přístup třetí strana.

Obecněji řečeno, odpovědi naznačují, že podniky při postupu od nápadu k reálnému využití GenAI řeší praktické problémy, přičemž 64 % z nich uvedlo, že ji již začaly implementovat. 

Jak optimalizovat IT, aby bylo připraveno na turbulentní změny pracovního trhu Přečtěte si také:

Jak optimalizovat IT, aby bylo připraveno na turbulentní změny pracovního trhu

Spolu se zaváděním GenAI vzrůstá zájem o pochopení souvisejících rizik a toho, kdo je za ně odpovědný. 78 % respondentů souhlasí s tvrzením, že za jakoukoli poruchu nebo nežádoucí chování umělé inteligence by měla nést zodpovědnost organizace, nikoli stroj, uživatel nebo veřejnost.

„Umělá inteligence je vhodná pro automatizaci rutinních činností, jejím cílem není nahradit lidskou činnost, ale ulehčit práci na stereotypních úkolech. Pomůže nám věnovat se tomu, co nás skutečně naplňuje a udělat více práce za kratší čas. 

I české firmy to pomalu začínají chápat a využívat AI i GenAI na svých datech a s pomocí vlastních modelů. Klíčové jsou pro ně ale i technologie a zařízení s dostatečným výkonem,“ říká Petr Zajíček, Client Solution Field Product Manager ze společnosti Dell Technologies.

Podniky se vyrovnávají s dnešní realitou bezpečnostních hrozeb 

V širším měřítku zůstává pro firmy problémem kybernetická bezpečnost. Obavy jsou opodstatněné – 91 % českých respondentů uvedlo, že jejich firma v posledních 12 měsících zaznamenala kybernetický útok. Většina (93 %) uplatňuje strategii Zero Trust a 79 % uvádí, že má připravený plán reakce na incidenty pro zotavení z kybernetického útoku nebo úniku dat.

Vyšlo druhé letošní vydání magazínu CIO Business World Přečtěte si také:

Vyšlo druhé letošní vydání magazínu CIO Business World

Mezi tři nejčastěji uváděné problémy patřily podvodné e-maily (phishing), malware a úniky dat. Problémy s phishingem svědčí o širším problému, a tím je role, kterou v bezpečnosti hrají zaměstnanci. 68 % respondentů se domnívá, že někteří zaměstnanci obcházejí pokyny a oficiální postupy v oblasti bezpečnosti IT, protože snižují jejich efektivitu a produktivitu, a 70 % označuje vnitřní hrozby za velký problém. 

To naznačuje, že je zapotřebí se zaměřit na školení, protože zaměstnanci představují první obrannou linii.

Správná infrastruktura povede firmy k úspěchu

Výzkum také odhaluje důležitost moderní datové infrastruktury v souvislosti s rozmachem technologií jako GenAI a růstem objemů dat. Investice do moderní škálovatelné infrastruktury byly uváděny jako nejdůležitější oblast, kde podniky potřebují zlepšení pro urychlení inovací. 

Většina osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT (74 %) uvádí, že s ohledem na předpokládané problémy při implementaci GenAI preferuje lokální nebo hybridní model.

soutez_casestudy

Zákazníci VMwaru po akcizici Broadcomem uprostřed změn a zmatků Přečtěte si také:

Zákazníci VMwaru po akcizici Broadcomem uprostřed změn a zmatků

Klíčovým aspektem inovací je také schopnost sdílet data v rámci celého podniku, přičemž pouze třetina respondentů uvádí, že dnes dokáže získávat z dat poznatky v reálném čase a podporovat tak inovační úsilí.

Odpovědi však naznačují, že podniky tyto otázky řeší – 83 % dotázaných uvedlo, že data jsou tím, co je odlišuje od konkurence, a že strategie GenAI musí zahrnovat jejich využití a ochranu. Více než třetina respondentů (39 %) také očekává, že většina jejich dat bude v příštích pěti letech pocházet z edge prostředí.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?