Hlavní navigace

Podíl rozvíjejících se ekonomik na světovém HDP do roku 2014 zřejmě překročí 50 %

14. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rozvíjející se ekonomiky zaznamenají v roce 2009 velké zpomalení hospodářského růstu. Do roku 2014 však stále ještě mohou předhonit rozvinuté ekonomiky v podílu na světovém hrubém produktu.

Rozvíjející se ekonomiky zaznamenají v roce 2009 velké zpomalení hospodářského růstu, ale stále ještě mohou do roku 2014 předhonit rozvinuté ekonomiky v podílu na světovém hrubém domácím produktu (HDP). Tuto předpověď publikovala na základě kalkulací svých ekonomů společnost PricewaterhouseCoopers (PwC).

Zatímco všechny rozvinuté ekonomiky světa v roce 2009 patrně zaznamenají pokles a v následujících letech se budou jen pomalu zotavovat, očekává se, že velké rozvíjející se ekonomiky (zejména Čínu a Indii) postihne letos pouze zpomalení růstu, nikoliv pokles, a celkově budou mít ve střednědobém horizontu mnohem lepší vyhlídky než rozvinuté ekonomiky.

PwC předpovídá, že do roku 2014 se podíl tzv. rozvíjejících se ekonomik (podle definice Mezinárodního měnového fondu zahrnující rozvojové země) na světovém HDP při přepočtu na kupní sílu zvýší nad polovinu (50,5 %), zatímco v roce 2007 to bylo 43,7 %. Výpočty PwC vycházejí z analýzy dat Mezinárodního měnového fondu (IMF) týkajících se současných světových podílů HDP a z nejnovějších střednědobých odhadů ekonomického růstu provedených PwC.

John Hawksworth, vedoucí makroekonom, PricewaterhouseCoopers Velká Británie, řekl:

„Je pozoruhodné, že tak zásadní posun podílu na světovém HDP směrem od rozvinutých k rozvíjejícím se ekonomikám by mohl nastat během pouhých šesti let a že do roku 2014 by mohla více než polovina světového HDP pocházet právě z těchto rychle rostoucích zemí.“

Alec Jones, vedoucí partner pro rozvíjející se trhy, PricewaterhouseCoopers Velká Británie, dodal:
„Tato analýza nám poskytuje zajímavý pohled na to, jak se změní příležitosti pro investory z vyspělých zemí v souvislosti s růstem spotřebitelských trhů v rozvíjejících se ekonomikách. Místo toho, aby byly tyto země vnímány převážně jako výrobní základny s nízkými náklady a offshore centra pro společnosti z vyspělých ekonomik, ukazuje naše předpověď, že se rychle samy stávají cílovými spotřebitelskými trhy.“

Další zajímavá zjištění:

- Přestože USA zůstanou největší ekonomikou světa, jejich podíl na světovém HDP při přepočtu na kupní sílu může klesnout z 21,3 % v roce 2007 na 19 % v roce 2014.
- Čína by mohla předhonit Eurozónu a posunout se na druhé místo.
- Indie by mohla překonat Japonsko.

John Hawksworth, vedoucí makroekonomiky v PricewaterhouseCoopers, řekl:

soutez_casestudy

„V letošním roce očekáváme zásadní zpomalení růstu rozvíjejících se trhů, zejména v Rusku a v Brazílii. Růst v Číně a Indii by se v roce 2009 mohl zpomalit přibližně na 5–6 %, což je ovšem stále slušný výsledek v porovnání s očekávaným propadem HDP o jedno i více procent v USA, Japonsku a Eurozóně.

Všechny předpovědi jsou samozřejmě vždy nejisté, zvláště vzhledem k tomu, že většina hlavních ekonomik je z krátkodobého hlediska stále zatížena značnými riziky. Věříme však, že rozvíjející se státy v příštích pěti až šesti letech zásadně zvýší svůj podíl na světovém HDP, i když ani tyto země nejsou zcela imunní vůči celosvětovému hospodářskému poklesu.“

Byl pro vás článek přínosný?