Hlavní navigace

Petr Koptík, Minerva: Dotace programu ICT v podnicích měly především negativní dopad

26. 2. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Petr Kptík, Minerva Autor: archiv redakce CIO
Na naše otázky týkající se oblasti ERP systémů odpovídal Petr Koptík, předseda představenstva a obchodní ředitel společnosti Minerva Česká republika.

CIO Business World: Výše firemních investic (včetně oblasti podnikových informačních systémů) je úzce spjata s vývojem ekonomiky v České republice, potažmo celé EU. Jaká je Vaše predikce hospodářského vývoje ve střednědobém horizontu, tedy v následujících cca pěti letech?

Petr Koptík: Z interních zdrojů, které sdílíme s celosvětovou partnerskou sítí QAD, máme určitá srovnání investic v EU. Česká republika na tom ekonomicky není celkově zvláště dobře, přesto jsou (dle našich interních analýz) investice zde ve výrobní sféře vyšší než v okolních státech. Například porovnání se sousedním Slovenskem, kde je očekávaný růst HDP +2,0% a u nás -1,0% jsou investice v ČR v našem oboru vyšší.

Analýzy trhu ukazují, že firmy, i organizace z veřejné sféry, jsou v současnosti - s ohledem na stagnaci ekonomiky - v otázce investic do ERP spíše opatrné. Jaké argumenty je mohou přesvědčit, aby aktuální situaci pojímaly jako příležitost a nikoliv hrozbu?

Opět se budu vyjadřovat k výrobní sféře, na kterou se orientujeme. I přes víceméně obecnou stagnaci ekonomiky, podle našich zjištění investice v průmyslu mírně rostou.

Do jaké míry je český trh ERP ovlivněn dotacemi EU? Došlo v minulých letech skutečně k masivnímu „přeinvestování“ kvůli možnosti čerpání evropských peněz?

Český trh ERP ovlivněn dotacemi zajisté byl. V dotačním programu „ICT v podnicích“ (pro zpracovatelský průmysl) převažovala negativa nad pozitivy. Jako pozitivum mohu uvést fakt, že i malé firmy se rozhodly ke strategickému kroku a pořídily si plnohodnotný ERP systém v základním balíku, který mohou v závislosti na růstu snadno rozšiřovat. Mezi negativa se začlenila snaha získat co nejvíce peněz z fondu a to na úkor funkcionality systému a reálnému přínosu pro firmu. Následovala neprůhledná výběrová řízení a poradci všeho druhu. Co se týká druhé otázky, ve výrobní sféře nemáme tu zkušenost, že by došlo k masivnímu přeinvestování.

Jak by podle Vašeho názoru měla probíhat volba dodavatele ERP v ideálním případě?

Zákazník by si předem měl stanovit cíle, které má nasazení nového systému firmě přinést. Oslovit by pak měl ty dodavatele, kteří se zaměřují na dodávky oborového ERP systému. Volba vhodného systému je prvním krokem, který vyústí ve výběr dodavatele.

Hlavní kritéria volby dodavatele se pokusím shrnout do tří oblastí:

Zkušenost a odbornost - dodavatel musí být zkušený v oboru, ve kterém působí a dokonale znát podnikové procesy v daných odvětvích

Znalost systému – dodavatel musí znát dobře systém, který implementuje. Zdá se to samozřejmé, ale víme, že v praxi to není vždy samozřejmostí.

Reference – dlouhodobá podpora zákazníků, kvalita a rychlost implementace, počet zákazníků, které sám dodavatel implementoval.

Zákaznická podpora je pro nás velmi důležitá a pro zákazníka jsme v případě řešení problému rychle k dispozici. Také se nemusí bát, že bychom mu vypověděli podporu, pokud nebude do určité doby upgradovat.

Pokud zákazníci pořádají výběrová řízení na výběr nového (nebo udržení stávajícího) dodavatele ERP, jaké jsou jejich nejčastější požadavky?

Zákazníci požadují širokou funkcionalitu ERP, která se vztahuje například na podporu rozhodování, nástroje na procesní modelování, pokročilé plánování. Pokud se jedná o holding, zajímá se také o řízení pobočkových firem, které v QAD může sledovat a řídit pomocí doménového uspořádání. Top management a v poslední době i střední management zajímá sledování a vyhodnocování procesů pomocí metrik. Požadují efektivitu v dodavatelském řetězci, optimalizaci skladů – redukci zásob, snížení objemu v rozpracované výrobě a v neposlední řadě stabilitu systému.

Kolik procent výběrových řízení, kterých se Vaše firma zúčastnila v roce 2012, poptávalo ERP na bázi SaaS, nebo PaaS?

Oproti obecným předpokladům minimální. Setkali jsme se vloni s tímto požadavkem v jednom případě. U tohoto zákazníka se bude realizovat on-demand řešení QAD.

Lze odhadnout, jak velké procento zákazníků vyžaduje mobilní přístup k ERP, ať již na základě webového rozhraní nebo specifické mobilní aplikace?

Můžu říct, že dnes v každém projektu jsou určité procesy a pozice, které vyžadují mobilní přístup k ERP. Týká se to především reportů, přehled metrik pro vedení, podpora rozhodování a alerty o tom, co se děje v celé firmě.

O co se podle vás připravují organizace, které pracují s letitým podnikovým informačním systémem a obávají se jakékoliv změny (která by mohla být ještě k horšímu)?

Ne všechny změny jsou k horšímu. Především se připravují o využívání možností, které nabízejí novější technologie. Ty mohou přispět k rychlejším odezvám, vyššímu výkonu systému celkově a větší bezpečnosti. V oblasti funkcionality je to velmi znát. Nové verze a moderní IS poskytují funkcionalitu, kterou musí firmy využívající zastaralý systém či jeho verzi, řešit například customizací nebo nákupem dalších systémů. Což se ve výsledku prodraží a získají nekonzistentní IS. Nemohou využívat některá komfortnější uživatelská rozhraní. Nehledě na nutně zastaralé podnikové procesy, které komplikují a brzdí efektivitu práce. Revize procesů se uživatelé systému obecně bojí nejvíce z důvodu změny v zaběhlých zvyklostech. Ta je ale mnohdy pro podnik v efektivitě a úspoře zásadní.

soutez_casestudy

Je možné popsat pozitivní ekonomické aspekty přechodu ze zastaralého podnikového informačního systému na moderní ERP software?

Nejenže lze popsat, ale i v konkrétních případech vyčíslit v úspoře. Zavedením nového systému, jak jsem zmínil výše, mohou podniky uspořit v zásobách (a většinou také výrazně uspoří), v rozpracované výrobě, v efektivním dodavatelském řetězci, aktuálním stavu zakázek a pružném plánovaní výroby. Zaznamenají vyšší produktivitu práce – sledováním pracovních výkonů či zrevidováním procesů. Získají jednodušší strukturu informačního systému postavenou na komplexním ERP systému. Ušetří za podporu starého systému (pokud podpora ještě existuje) a nákup dalších podpůrných systémů třetích stran.

Byl pro vás článek přínosný?