Hlavní navigace

Pavel Srnka, ANECT: V oblasti konzultingu neexistuje standardní požadavek klienta

9. 4. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na téma strategického poradenství v oblasti IT jsme si povídali s Pavlem Srnkou, ředitelem sekce Consulting ve společnosti ANECT.

CIO Business World: Jaké mohou být ekonomické přínosy externího poradenství a konzultací v oblasti IT?

Pavel Srnka: Externí odborné konzultace mají několik výhod – čerpáte je tehdy, když je potřebujete, kupujte hotové „zboží“ a při nespokojenosti můžete snadno konzultanta vyměnit či dílo reklamovat.

Ekonomický přínos je zřejmý, neutrácíte za zaměstnance, jehož nezbytné expertní znalosti využijete pouze v případě specifické potřeby. Mimo tuto potřebu tento zaměstnanec bývá zaměstnán v lepším případě méně odbornými úkoly, v horším případě pak denní operativou.

Příkladem může být konzultant procesní bezpečnosti, kdy jeho typická práce spočívá v jednorázovém nastavení bezpečnostních politik a pravidel a jejich následné pravidelné, ale občasné revizi a kontrole dodržování. Jde přitom o vysoce expertní práci. Zaměstnávat tuto roli je nákladné, a přestože ani externí konzultace v této oblasti nebývají levné, myslím, že se výrazně vyplatí.       

Dokážete se přizpůsobit i méně standardním požadavkům klientů? Jakou nejméně standardní analýzu jste v poslední době prováděli

Musím zde z praxe své a našich konzultantů říci, že o oblasti konzultingu neexistuje standardní požadavek klienta. Pokud si zákazník vyžádá pomoc konzultanta, je zřejmé, že jeho požadavky budou vyžadovat specifický přístup. V praxi se tedy běžně přizpůsobujeme specifickým požadavkům klientů. Konzultant se však musí nejen přizpůsobit, ale musí se přizpůsobit rychle a současně musí být stále schopen poskytnout svůj inovativní pohled.

Příklady nestandardní analýzy mohou být zakázky z  trendových oblastí ICT, např. BYOD a virtualizace a z oblasti procesního a bezpečnostního řízení ICT. Prováděli jsme analýzu a studii proveditelnosti řízení bezpečného a efektivního přístupu zařízení do sítě pro zákazníka ze státní správy a z bankovního sektoru (Cisco ISE), řešili jsme problematiku virtualizace systémů call centra v sektoru pojišťovnictví, nasazovali jsme nové centrální síťové prvky (Cisco NEXUS) apod.          

Co mohou klienti z ekonomického pohledu očekávat od procesní analýzy? Jaká je obvykle návratnost takové investice?

Každá procesní analýza, resp. následná implementace má jasné cíle – s pomocí ověřených metodik najít v existujících postupech slabá místa, opravit je a zajistit, aby byla tato oprava trvalá, dále najít, popsat a účinně obsadit zainteresované role a podpořit proces pomocnými nástroji. Z obecného postupu se stane řízený proces a jeho průběh je efektivnější a tedy levnější než původní postup.

Vyjádření obecné hodnoty investice, úspory a návratnosti seriozně nelze. Business case každé procesní analýzy a implementace je velmi závislý na konkrétním zákazníkovi a dané situaci.   

Jak vůbec procesní analýza ve vašem podání probíhá a jaké zdroje ve firmě ve svém průběhu vytíží?

Při analýze spolu se zákazníkem zvážíme konkrétní procesní oblasti, kterých se týká, poskytneme konzultanta a u větších zakázek i projektového manažera. Nalezneme zainteresované osoby a formou námi řízených workshopů projdeme celým procesem. Naše zjištění sepisujeme, jejich pochopení a srozumění s nimi zákazník potvrzuje. To je důležité, protože jen odsouhlasené závěry je možné následně úspěšně napravit. Zainteresované osoby se nesmí cítit analýzou a jejími zjištěními ohroženy – vše rozumně a nekonfliktně vysvětlit a vyjasnit je také naše práce. Pracujeme se všemi úrovněmi řízení ICT, analýzy se tedy často účastní management, vlastníci aktiv a procesů a jednotlivé výkonné role.

Jakým způsobem jsou na jednotlivé projekty vybíráni konzultanti? Má možnost si klient vyžádat konkrétní osoby, s nimiž se mu bude dobře spolupracovat?

U výběru konzultanta samozřejmě posuzujeme jeho odborné zaměření a zkušenosti. Ale také další parametry, jako je znalost prostředí zákazníka, vyjednávací dovednosti a prezentační dovednosti. Protože máme výhradně špičkové specialisty s dlouholetou praxí, můžeme si dovolit přidělit vhodného konzultanta podle těchto dalších parametrů, což zákazníkovi přináší významnou výhodu. Pokud si klient přímo vyžádá konkrétní osobu, snažíme se vždy vyjít vstříc. Práce konzultanta je svázána s  osobní důvěrou zákazníka, proto také pro významné klienty máme vyhrazené konzultanty s navázanými dlouhodobými vztahy.  

Pokud provádíte audity licencí a HW – v jakém stavu jsou tyto položky u vašich klientů? V čem dělají nejčastěji chybu?

Audit licencí sami neprovádíme, spolupracujeme zde s partnerem. Pořádek v licencích a HW zákazníka však posuzujeme a udržujeme konzultacemi či přímo výkonem procesu z oblasti Configuration a Change Managementu. Lze konstatovat, že tam kde jsou reálně, nikoli papírově oba uvedené procesy implementovány a prováděny, je v těchto položkách pořádek a naopak.

DT24

Jak často se na vás klienti obracejí s požadavky na „předpověď budoucnosti“, tedy při stanovování strategických plánů dalšího rozvoje IT v delším časovém horizontu?

Pochopitelně bychom si přáli, aby se na nás obraceli častěji. Většinou však k této oblasti přistupujeme obráceně, sledujeme trendy a obecně vývoj ICT a naše poznatky prezentujeme zákazníků. Jsme-li úspěšní, najdeme dříve či později naše názory a doporučení ve strategii zákazníka.

Byl pro vás článek přínosný?