Hlavní navigace

Pavel Brabenec z GTS: Zaměřujeme se na IT služby

28. 3. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor:
Jako telekomunikační operátor se soustředila vždy výhradně na firemní zákazníky, patřila mezi první poskytovatele hostingových služeb a od minulého roku provozuje jeden z prvních veřejných „cloudů“ v ČR.O společnosti GTS Czech a českém infrastrukturním cloudu jsme se bavili s ředitelem divize marketingu Pavlem Brabencem.

CIO BusinessWorld: Většina zákazníků zná GTS jako telekomunikačního operátora, který v uplynulých letech hodně rostl akvizicemi a slučováním, jak široký je ale vlastně dnes váš záběr?

Pavel Brabenec: Podobně jako řada dalších operátorů čelíme změnám na trhu, zejména tomu, že výnosy z tradičních telekomunikačních služeb na většině trhů včetně českého dlouhodobě klesají. Věnujeme se proto rozvoji certifikovaných vysokokapacitních přenosových služeb s nízkým zpožděním, kterými pokrýváme země střední a východní Evropy, nebo službě GTS Media Line vhodné pro přenos SD i HD videosignálu s propracovaným řízením kvality přenosu, jehož prostřednictvím nedávno probíhal přímý přenos TV Prima a JOJ při soutěži Česko-Slovensko má talent. Především se ale stále výrazněji zaměřujeme na oblast IT služeb.

O jaké typy IT služeb se jedná a jak velké procento vašeho obratu představují nebo by do budoucna představovat měly?

Investujeme do budování a rozšiřování datových center, z nichž poskytujeme služby zejména cloudového typu s měsíčními poplatky za jejich využívání. Vzhledem k tomu, že jsme poskytování těchto služeb spustili koncem roku 2010, představují prozatím poměrně malou část našeho obratu v řádu jednotek procent.

Jaká je vlastně s ohledem na tento vývoj budoucnost trhu telekomunikačních služeb a operátorů? Které služby jsou perspektivní nebo mohou alespoň přežít například díky integraci?

Každý operátor si volí vlastní cestu, jak uspět. V GTS jsme se zaměřili výhradně na firemní zákazníky a neposkytujeme služby rezidenčním klientům. Od toho se odvíjí celková strategie – ať už se jedná o volbu technologií, investice do lidí a jejich profesionálního růstu. My se tedy chceme odlišit ve třech klíčových oblastech: kvalitě služeb, kvalitě zákaznické péče a ve schopnosti konzultovat s klientem jeho potřeby, společně vybrat optimální řešení. Velká část našich výnosů tak nevyplývá ze standardních produktů, ale z řešení, která jsou zákazníkům takříkajíc ušita na míru.

Telekomunikační služby jsou stále častěji integrovány do různých aplikačních řešení či platforem pro spolupráci. Je i toto oblast, které se věnujete?

Rozhodně ano. Trend integrace telekomunikační a informační infrastruktury je jednoznačný a dává dokonce větší smysl než tradičně diskutovaná integrace fixních a mobilních komunikačních řešení. Možnost pokrýt jedním SLA nejen samotnou IT službu, ale i přístup k ní je pro firemní zákazníky klíčová.

Většina klientů je ale ohledně přechodu z vlastní infrastruktury na hostované IT služby velmi opatrná. Nebo je tomu u zákazníků, kteří již u vás mají umístěné například své servery, jinak?

Když si vzpomenu na dobu před osmi lety, tak první datová centra, která tehdy v České republice fungovala, byla víceméně prázdná. Zákazníci ale postupně odhalovali výhody datových center a zvykli si umísťovat svou infrastrukturu u operátora. A od toho už je jen malý krok ke zjištění, že vlastně žádnou vlastní výpočetní infrastrukturu nepotřebuji a mohu si ji pronajmout ve formě služby zahrnující výpočetní výkon, úložiště dat i bezpečnostní řešení – tedy kompletní řízené IT služby. 

Ve které fázi je většina vašich zákazníků? Jsou ve stavu hostingu, prozření, nebo již používání IT služeb?

Těch, kteří plně přešli na managed services, je prozatím menšina, většina využívá umístění vlastního IT u nás, nicméně zákazníci využívající řízené IT služby jsou spokojeni a jejich počty rostou.

Lze typické uživatele onoho infrastrukturního cloudu nějak profilovat – například oborově, velikostí nebo typem služeb?

Jedná se o firmy z rozličných oborů. Máme například zákazníka z odvětví logistiky, který naše IT služby používá pro vlastní logistický systém pracující v reálném čase i pro účetnictví. Jiný klient provozuje na naší infrastruktuře videoportál, což je velmi odlišný typ zátěže s menšími výpočetními nároky a větší potřebou úložného prostoru a přenášeného objemu dat. Ve virtualizovaném prostředí provozujeme například i aplikaci pro bezpečnou výměnu velkých souborů v průmyslu – například projektové dokumentace mezi zadavatelem a dodavateli. A pak je tu samozřejmě řada webových portálů a dalších internetových projektů.

To jsou skutečně velmi odlišné typy zátěží. Máte takříkajíc standardní ceník, nebo vždy služby, SLA a cenu upravujete zákazníkovi na míru?

Standardní ceník máme. Naše základní nabídka produktů zahrnuje například i tři volitelné úrovně SLA – nicméně zkušenost je taková, že téměř každé řešení je unikátní, někteří zákazníci chtějí jen služby infrastrukturní, další požadují též poskytnutí operačních systémů, databází či terminálových služeb – standardní ceník nemůže všechny podobné varianty postihnout.

Ve světě se objevují první příklady tzv. cloudburst, služeb, kdy zákazníci mohou k poskytovateli IT služeb dynamicky přesunout například dočasně část výpočetní zátěže z vlastního datového centra. Realizujete již podobné služby s vašimi klienty, nebo to výhledově plánujete?

V současné době nemáme takový produkt, ale pracujeme na něm. Nicméně máme řešení do značné míry podobná – například jeden z našich zákazníků má v našem datovém centru záložní výpočetní středisko. To funguje tak, že se z jeho vlastního datového centra data aplikací replikují do našeho výpočetního centra. Pokud by bylo třeba aktivovat scénář obnovení po havárii, dojde během kontraktačně sjednané doby k potřebnému navýšení výkonu na virtualizované platformě v našem datovém centru, tak aby zákazník mohl najet na plný provoz.

Je to tedy výrazně levnější varianta než budování druhého „redundantního“ datového centra s prakticky identickou funkčností?

Přesně tak. Na to je pak navázána nabídka plně vybavených „záložních“ kancelářských prostor, kam je možné přesunout dočasně i zaměstnance, a zachovat tak prakticky plný provoz firmy.

Kromě legislativy hraje ale často roli i psychologie – nakolik klienti vyžadují fyzickou blízkost datového centra, kde provozují svou infrastrukturu či aplikace? Liší se to opět nějak podle oboru činnosti?

U klasického hostingu je důležitá geografická vzdálenost, i když běžně poskytujeme služby typu „vzdálených rukou“, většina zákazníků preferuje datové centrum v „dojezdové“ vzdálenosti svých zaměstnanců. Jiná situace je pochopitelně u řízených IT služeb – jejich fyzické umístění pro zákazníka prakticky nehraje roli, podstatné je pouze, zda jsou umístěny na území ČR.

Jak daleko vlastně chcete v oblasti cloudových služeb zajít? Jasná je oblast IaaS, co služby platformní či aplikační?

Platformní služby dnes již poskytujeme, neboť součástí našich řízených IT služeb mohou být zmíněné operační systémy či databáze. Důležitou částí našeho portfolia je, jak jsem již zmínil, poradenství a právě v této oblasti bychom chtěli nabídnout například poradenství v souvislosti s migrací z privátního prostředí do veřejného cloudu, integrací těchto dvou prostředí či kalkulací a srovnáním celkových nákladů na vlastnictví a možných úspor při využívání infrastrukturních služeb.
Pavel Brabenec

Na ČVÚT v Praze vystudoval Elektrotechnickou fakultu se specializací na telekomunikační systémy a na University of Pittsburgh ve Spojených státech získal titul MBA. Během své více než osmnáctileté praxe pracoval v různých telekomunikačních a IT společnostech.

Do GTS Novera (od 1. 10. 2010 GTS Czech) přišel na začátku roku 2008 ze společnosti IBM Global Business Services, kde pracoval čtyři roky ve funkci manažera zákaznických řešení pro telekomunikační operátory v rámci regionu střední a východní Evropy, Afriky a Blízkého východu.

Byl pro vás článek přínosný?