Hlavní navigace

Ovládněte inovace pomocí myšlení zaměřeného na design

15. 9. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: © pixel_dreams - Fotolia.com
Myšlení zaměřené na design se vyhýbá tradičním vývojovým procesům ve prospěch agilní, flexibilní metody vývoje produktů a služeb s jedinečným zaměřením na zákazníka.

Definice myšlení zaměřeného na design

Myšlení zaměřené na design (v originále Design thinking) je agilní, iterativní proces pro design a inovace, který soustřeďuje touhy a potřeby uživatelů a umožňuje vaší společnosti měnit se, protože se mění i průmysl a technologie se vyvíjí. Myšlení zaměřené na design uznává, že neexistuje jediný způsob vyřešení problému. Metodika místo toho podporuje dotazování, experimentování, pozorování a inovace v prostředí, které zahrnuje různé názory a nápady.

S myšlením zaměřeným na design se nebudete spoléhat na tradiční firemní hierarchii pro nápady a jejich schválování. Místo toho budete pěstovat kulturu, která povzbuzuje zaměstnance, aby zpochybňovali podnikové tradice a usnadňuje chytrá a záměrná rizika.

Benefity myšlení zaměřeného na design

Jedním z největších argumentů pro implementaci myšlení zaměřeného na design je, že to může podnítit inovativní nápady s tím, jak se váš tým točí ve fázích inspirace, tvorby nápadů a implementace, přičemž často se při vytváření nových nápadů a zkoumání nových řešení zasáhne do každého cyklu více než jednou. Zatímco většina rámců a ideologií je rozdělena do několika kroků, k myšlení zaměřenému na designse nemá přistupovat rigidně a uspořádaně. Můžete skákat mezi cykly a procesy, jak uznáte za vhodné, dokud není dosaženo správného řešení a návrhu.

Jak se objevují nové technologie, stává se myšlení zaměřené na design důležitým prostředkem pro přeměnu těchto technologií na uživatelsky přívětivé služby a produkty. Myšlení zaměřené na design zahrnuje rychlou změnu technologií s pozitivním výhledem, který bere v úvahu každou možnost, bez ohledu na to, jak „ulítlá“ nebo kreativní je. Tento přístup bude stále důležitější, protože společnosti nacházejí nové a vzrušující způsoby, jak využívat nově vznikající technologie.

Principy myšlení zaměřeného na design

Myšlení zaměřené na design se používá k vytváření designů beroucích v úvahu především člověka, které jsou uživatelsky přívětivé, a k poskytování technologií uživatelům způsobem, který je intuitivní a přirozený. Existuje řada základních principů, které myšlení zaměřené na design definují. Nejedná se o podrobné pokyny pro zavedení myšlení zaměřeného na design do vaší společnosti, ale jsou to principy, na kterých by měla být založena vaše strategie designového myšlení.

Zlovolné problémy (wicked problems): Fráze „zlovolné problémy“, kterou vypracovali teoretici designu Horst Rittel a Melvin Webber, znamená špatně definovaná nebo záludná témata, která mají nejasná řešení a ke svému řešení vyžadují kreativní myšlení nebo netradičních strategií.

Rámování problémů (problem framing): U myšlení zaměřeného na design existuje více než jeden způsob, jak vnímat problém. Problémy nejsou brány v nominální hodnotě. Místo toho jsou rekontextualizovány a znovu interpretovány, aby se našlo řešení.

Myšlení zaměřené na řešení: Namísto soustředění se na problémy se model myšlení zaměřeného na design nejprve zaměřuje na řešení, což může pomoci lépe porozumět problému.

Abduktivní uvažování: Tato forma logického závěru začíná pozorováním nebo sadou pozorování a poté vás požádá, abyste našli nejjednodušší a nejpravděpodobnější vysvětlení pozorovaných problémů. Je to důležitý styl uvažování, který se v myšlení zaměřeném na design používá k přeformulování problémů nebo myšlenek k nalezení několika způsobů, jak problém nebo příležitost řešit.

Společná evoluce problému a řešení: Když designérští myslitelé pracují na problému, přecházejí od přemýšlení o problému k hledání nápadů na řešení (a zpět), které jim pomůže přijít s ještě více nápady na řešení.

Reprezentace a modelování: Počítačové modely a fyzické prototypy se používají k identifikaci požadavků, které mohou být někdy abstraktní, a umožňují vašemu týmu testovat, upřesňovat a hodnotit nové nápady.

Proces myšlení zaměřeného na design

Existují čtyři hlavní fáze návrhového myšlení, které váš tým projde při vývoji řešení a produktů. Spíše než nabízet podrobný předpis, který je třeba dodržovat, poskytuje myšlení zaměřené na design volnou strukturu, kterou můžete interpretovat podle potřeby, respektive podle toho, co potřebuje vaše podnikání.

Inspirace: Toto je obvykle první fáze designového procesu, během níž se pokusíte porozumět problému nebo příležitosti. Budete chtít stanovit cíle, měřítka, klíčová kontaktní místa, požadavky, technologické potřeby a to, jak vaše řešení nebo produkt zapadne na průmyslový trh.

Empatie: Empatie je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších fází a zásad myšlení zaměřeného na design. Při navrhování řešení, produktů, služeb nebo hardwaru musíte skutečně porozumět perspektivě klienta nebo koncového uživatele.

Tvorba nápadů: Tato fáze zahrnuje rozvíjení co největšího počtu nápadů pomocí divergentního i konvergentního myšlení. Budete přepínat mezi divergentním myšlením, jež zahrnuje různorodou skupinu lidí, kteří se zabývají strukturovaným brainstormingem, a konvergentním myšlením, které se zaměřuje na nejlepší nápady, z nichž si vyberete ten, se kterým budete pokračovat.

Implementace a prototypování: Jakmile vytvoříte několik nejlepších nápadů, je čas na modelování a prototypování vytvářením skutečných produktů a služeb, které lze testovat, hodnotit a vylepšovat.

Empatie v myšlení zaměřeném na design

Empatie je důležitým aspektem myšlení zaměřeného na design. Když vezmete v úvahu přání a potřeby klientů, uživatelů a zákazníků, můžete vyvinout nejlepší možný produkt, software nebo službu. K procesu budete muset přistoupit tak, že se pokusíte pochopit, jak můžete klientovi usnadnit život nebo jak může být konečný produkt příjemnější, praktičtější, efektivnější nebo snadno použitelný. Nejde jen o zvážení estetiky rozhraní nebo fyzického produktu, ale spíše o pochopení toho, jak lidé používají technologii, co chtějí ze zkušeností získat a jak můžete pro uživatele vytvořit smysluplnější zážitek.

příloha_ovladnete_sva_data

Pracovní pozice související s myšlením zaměřeným na design

Designové myšlení může být součástí téměř každé pozice, zejména v technologickém průmyslu, ale existuje několik konkrétních rolí, které vyžadují designové myslitele, architekty a manažery. Technologické pozice, které vyžadují dovednosti v oblasti projektového myšlení, obvykle zahrnují:

  • Design thinking strategist (stratég myšlení zaměřeného na design)

  • Design thinking consultant (konzultant myšlení zaměřeného na design)

  • UX vývojář

  • UX badatelé

  • Vývojář aplikací

  • Director of service design (ředitel designu služeb)

Byl pro vás článek přínosný?