Hlavní navigace

Ohlédnutí za IBM Pulse 2011: Inteligentní, nikoliv modrá planeta

24. 6. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Chytřejší planeta znamená především efektivnější infrastrukturu pro utility a veřejné služby.

Na konferenci Pulse 2011 v Las Vegas představila společnost IBM nová řešení, která jsou součástí širšího konceptu Smarter Planet: software a technologie pro efektivnější a úspornější energetiku, komunální služby, zdravotnictví a další oblasti infrastruktury, ale také řadu novinek pro správu virtuální infrastruktury a hybridní cloud, integraci podnikových aplikací, řízení a správu IT.

„Nebudeme-li aplikovat automatizaci na provoz podniků a organizací, které zajišťují základní infrastrukturu naší společnosti, nemůžeme dosáhnout dalšího růstu. Příležitosti pro využití technologií a informací originálním a inovativním způsobem jsou obrovské a znamenají nejen úspory v oblasti IT, ale také vyšší hodnotu a přínosy pro provoz energetiky, vodohospodářství, zdravotnictví a mnoha dalších odvětví a infrastruktur,“ prohlásil na tiskové konferenci navazující na plenární shromáždění během prvního dne konference Pulse 2011 Steve Mills, viceprezident a výkonný ředitel divize Software and Systems ve společnosti IBM.

IBM se na letošní konferenci zaměřilo nejen na řešení pro automatizaci a zvyšování efektivity IT infrastruktury, ale především na možné přínosy, které může mít nasazení softwarových řešení pro monitorování a analýzu dat z reálného světa. Nová softwarová řešení využívají stále rostoucí počet senzorů, RFID štítků a bezdrátových datových sítí, v nichž jsou provozovány chytré telefony, tablety a další zařízení – tato infrastruktura vytváří zcela nové zdroje informací a dat, které mohou podniky a organizace využít pro rozhodování a transformaci svých provozních a obchodních modelů. Nově je tak možné skutečně propojovat reálný a digitální svět a vytvářet inteligentní infrastrukturu nezbytnou pro efektivnější provoz podniků a veřejné správy.

Podle Steva Millse se „odvětví, která tradičně procházela jen velmi malými změnami s pomocí nových technologií, dokážou pohybovat mnohem rychleji. Vliv těchto technologií na provozní i kapitálové náklady je tak zásadní a návratnost investic tak rychlá, že dokonce i organizace, které jsou v současném ekonomickém klimatu nuceny šetřit, nebudou s investicemi do analytických řešení váhat.“

Čtyřikrát Smarter Planet

Analytický software pro monitoring sítí (IBM Tivoli, Netcool/ /Omnibus), ať už se jedná o site telekomunikační, dopravní či jiné typy sítě distribuující data, jako jsou například infrastruktura MHD, bankomaty či mrazicí pulty maloobchodních řetězců. Software dokáže nejen ohlídat servisní intervaly, ale díky pokročilé vizualizaci umožní také rychlejší řešení případných závad a v konečném důsledku tak zvýší dostupnost sítí a sníží provozní náklady.

Inteligentní správa a měření sítí – tedy software určený pro monitorování a správu energetických rozvodných sítí, ale také rozvodů zemního plynu či vodovodů. Podle IBM bude v nejbližších několika letech na světě nainstalováno kolem 300 milionů inteligentních měřidel spotřeby – ty budou vyžadovat sběrné datové sítě s vysokou spolehlivostí, škálovatelností a bezpečností. Softwarové řešení IBM má za cíl nabídnout lepší přehled, kontrolu a automatizaci této infrastruktury, automaticky vyhodnocovat nestandardní chování měřidel či celé sítě a proaktivně tak předcházet výpadkům. Řešení je postaveno na průmyslovém standardu IBM Solution Architecture for Energy and Utilities a bude integrováno s produkty Trilliant a dalšími obchodními partnery v segmentu inteligentních rozvodných sítí.

Geolokátor pro zdravotnictví pracující v reálném čase je řešením, které umožní zdravotnickým zařízením lokalizovat a monitorovat klinické a biomedické vybavení v reálném čase, aby byla zajištěna jejich okamžitá dostupnost odbornému personálu a pacientům. Podle odborných analýz mohou nemocnice a zdravotnická zařízení výrazně uspořit, pokud dokážou lépe vytížit nakoupené vybavení – podle průzkumů se například v USA ztrácí zhruba 10 až 20 procent medicínského vybavení ročně a nemocnice nedokáží podobné procento svých zařízení lokalizovat.

Software pro chytré budovy, který umožní podnikům optimalizovat spotřebu energie a využití infrastruktury v budovách, byl uvolněn v rámci betatestování pro volné využití u zákazníků. Řešení kombinuje monitorování a analýzu v reálném čase, jeho úkolem má být napomoci při snižování nákladů na provoz a energie (35–40 %) a zlepšit správu aktiv.

Klíčem k rozvoji je správa služeb

V úvodu letošní konference Pulse představil Daniel Sabbah, generální ředitel divize IBM Tivoli Software, trendy, které budou letos dominovat „velkému“ podnikovému IT.

„Věnujeme příliš mnoho času, peněz a energie na věci, které mají velmi malý dopad,“ řekl Sabbah v úvodu svého vystoupení. „IT by se mělo zaměřit na analytickou oblast, hledat příležitosti, zachycovat trendy, optimalizovat operace, plánovat a rozvrhovat či řídit a minimalizovat rizika.“ Podniky podle něj nedokážou často správně rozlišit, které oblasti jsou klíčové pro spokojenost zákazníků či nárůst výnosů a které naopak mají menší dopad a měla by jim být dána nižší priorita. IT by se navíc mělo vyvarovat investic do řešení v „silech“ – tomu by měla zabránit právě integrovaná správa služeb, která pokryje široké spektrum oblastí od cloudu přes optimalizaci systémových zátěží až po sdružování dat a informací. Třemi hlavními slogany pro řetězec IT služeb by podle Sabbaha měly být viditelnost, kontrola a automatizace.
Několik zajímavých postřehů nabídli během plenární přednášky zákazníci, jako byl Madge Mayer ze State Street Corporation: „V IT nás zajímají výhradně projekty s návratností pod 12 měsíců,“ prohlásil Mayer a dodal: „Dnes už nemůžeme čekat na byznys, aby nám řekli, co nového potřebují, ve chvíli, kdy to na to přijdou, je už (v současném konkurenčním prostředí – pozn. red.) vlastně pozdě.“

Tři pilíře pro zvýšení hodnoty IT

Steve Mills, viceprezident a výkonný ředitel IBM Software and Systems, během svého projevu definoval tři hlavní pilíře, na nichž by podle IBM mělo v letošním roce stát zvyšování hodnoty, kterou IT podnikům poskytuje.

Prvním je pokračující konsolidace HW infrastruktury (například formou integrace v systémech s vysokou výpočetní hustotou, jako jsou zEnterprise či Power795), které nabízejí podle IBM vysokou konsolidaci výpočetní zátěže a výsledně nižší náklady na transakci či výrazné úspory z hlediska propojení, což znamená ve výsledku i lepší poměr ceny a výkonu než veřejné cloudy či konkurenční infrastrukturní řešení. IBM chce přesvědčit zákazníky využívající konkurenční platformy, jako je Oracle, zejména lepšími hodnotami „Cost per workload“.

Druhým pilířem by měla být eliminace (deduplikace) redundantních dat a aplikací. Zatímco deduplikace dat není novým pojmem, deduplikace aplikací je podle Millse v mnoha IT odděleních výrazně opomíjeným problémem – to přináší jak zvýšené prime náklady (licence a servisní poplatky), tak výdaje nepřímé v podobě generování duplicitních dat a neschopnosti dosáhnout „jedné verze pravdy“. Nicméně zatímco deduplikace dat je záležitost do značné míry technická, vyřazení duplicitních aplikací představuje výrazně složitější problém, který lze jen velmi problematicky automatizovat či určit celkové náklady a jejich návratnost. Zda IBM plánuje zásadní novinky, které by mohly zákazníkům lépe pomoci právě v této oblasti, jsme se bohužel během úvodního plenárního projevu ani následné tiskové konference nedozvěděli.

Konečně třetím pilířem by mělo být zlepšování doručování IT služeb. To bude klíčové zejména proto, že řada velkých společností musí změnit způsob, jakým funguje, a reagovat mnohem pružněji na změny na trhu.Novinky pro cloud a bezpečnost koncových bodů

 

Cloud24

Nové softwarové nástroje pro správu a automatizaci virtualizovaných prostředí a hybridního cloudu, které IBM na Pulse 2011 představilo, pochopitelně vycházejí z dosavadních technologií a infrastruktury. Novinkou je zejména vylepšená správa obrazů virtuálních strojů, možnost takřka okamžitého provisioningu (zprovoznění nových virtuálních strojů) a jejich migrace mezi fyzickými stroji za provozu. Nová verze Tivoli Provisioning Manager 7.2 umožňuje lepší automatizaci správy a provisioningu a do budoucna nabídne řadu těchto funkcí i v prostředí hybridního cloudu. Pro lepší ochranu virtualizovaných dat pak IBM oznámilo Tivoli Storage Manager for Virtual Environments.

Společně s Trend Micro pak IBM oznámilo integraci bezpečnostních řešení na ochranu proti malware do Tivoli Endpoint Management platformy. Právě ochrana koncových bodů bude podle zprávy IBM X-Force Trend & Risk klíčovou bezpečnostní oblastí pro rok 2011.

Byl pro vás článek přínosný?