Hlavní navigace

Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií

25. 3. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: HP
Desítky let nezasáhla pracovní prostory taková revoluční změna, kterou prochází od covidové epidemie. Po úprku do bezpečí domova mnozí zaměstnavatelé tlačí na své týmy, aby se vrátily zpět do kanceláří. Zaměstnanci na to ale připraveni nejsou. Jak překlenout tuto zdánlivě nepřekonatelnou propast?

Pro manažery v podnicích a u malých a středních firem představuje zvládnutí této specifické výzvy nutnost strategicky chápat související myšlení, zejména trend směřování k hybridní práci. Je důležité, aby aktivně vyhledávali řešení, která umožní zaměstnancům podávat co nejlepší výkony, zatímco firma dosahuje více s menším množstvím zdrojů – musí zvládat omezené rozpočty, omezené zdroje a současný boj o talenty.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Při přechodu k digitální éře a snaze o zvýšení výkonnosti pracovníků dochází k zásadní změně, která vyžaduje komplexní přijetí digitální transformace. Tento proces zahrnuje důkladné přehodnocení, jak organizace přistupují k technologiím, pracovním postupům a jak integrují digitální nástroje do svých operativních plánů.

Adoptace digitálních technologií znamená posun od tradičních pracovních paradigmat a nutí organizace opustit staré pořádky a přijmout předvídavý, technologiemi řízený přístup, který prostupuje všemi aspekty jejich podnikání.

Co se dozvíte v článku
 1. Zaměření na digitální technologie pro zaměstnance
 2. Navigace mezi dynamikou práce z domova a v kanceláři
 3. Neodvratná změna: Nepopiratelná nutnost
 4. Hranice mezi prací a životem se stírají
 5. Jak udržet zaměstnance pomocí technologií
 6. Úloha technologií při navrhování pracoviště
 7. Proč je při transformaci pracoviště důležitá naléhavost
 8. HP je lídrem v pomoci pracovníkům dosahovat vynikající výsledků

Zaměření na digitální technologie pro zaměstnance

V době rychlé restrukturalizace firem techničtí ředitelé často podcení, jak významné je postavit zaměstnance do středu jejich technologické strategie. Nedávný Index HP Work Relationship odhalil mnoho problémů, včetně nespokojenosti zaměstnanců s jejich prací, vedením firmy a používanými technologiemi.

Zjištění HP Work Relationship Index zdůrazňují, že přístup ke správným technologiím nejen umožňuje zaměstnancům podávat špičkové výkony, ale také zvyšuje jejich motivaci a angažovanost.

Na 64 % zaměstnanců považuje za důležité pracovat pro společnost, která poskytuje technologie a nástroje odpovídající jejich potřebám a zpětné vazbě. 

Je tedy jasné, že je potřebný transformační přístup, který postaví zaměstnance do centra dění, uzná jejich rozvíjející se potřeby, podpoří přizpůsobivost a vytvoří ekosystém s hladce integrovanými, špičkovými digitálními řešeními.

Navigace mezi dynamikou práce z domova a v kanceláři

S pokračujícím rozvojem digitální éry se organizace musí vyrovnat s obrovskou změnou z kancelářské práce na práci z libovolného místa. Podle výzkumu společnosti Deloitte zhruba pětina firem strategicky implementuje technologie pro úspěch v hybridním pracovním prostředí a ohromujících 93 % si je vědomo důležitosti přeformulování tradičního pracovního prostoru.

Přechod na hybridní pracovní model představuje víc než jen výběr mezi fyzickým a virtuálním pracovištěm. Manažeři musí přistupovat k novým pracovním modelům s novým pohledem na prostor a čas. Miliony pracovníků po celém světě opustily limitované kanceláře ve prospěch svobody práce z jakéhokoli místa a také času, nepracují od 9 do 5, ale podle toho jak se jim hodí a jak to vyžadují jejich pracovní úkoly.

Pro firmy a vedoucí pracovníky je proto klíčové rozlišovat, kdy je pro spolupráci nutná fyzická přítomnost podřízených a kdy postačuje jejich vzdálené připojení. Tento rozdílný přístup zajišťuje, že zaměstnancům daří v prostředí odpovídajícím jejich preferencím.

Neodvratná změna: Nepopiratelná nutnost

V dnešní době pracovníci vyžadují radikální flexibilitu a pro organizace není možné toto očekávání ignorovat. Na konkurenčním trhu je pro manažery prioritou přilákat a udržet si top talenty.

Adopce hybridních pracovních modelů je bez debaty strategický krok k oslovení širšího spektra talentů, včetně těch, kteří preferují flexibilní práci na dálku.

Společnosti však zatím většinou přišly pouze na část rovnice. Jen velmi málo organizací se detailně zabývá škálou možností, které by jim pomohly vytvořit bezkonkurenčně nejlepší pracovní prostředí. Několik omezení, která vedoucím pracovníkům a manažerům brání v úspěšném přechodu na model práce kdekoli a kdykoli, jsou:

 • Technologická integrace: Zajištění bezproblémové integrace technologií pro funkční spolupráci napříč týmy.
 • Komunikační mezery: Překonání možných nedorozumění a informačních sil napříč nastaveními, kde pracovní skupiny pracují podle různých harmonogramů a platforem.
 • Zajištění kybernetické bezpečnosti: Zavedení důkladných opatření kybernetické bezpečnosti na ochranu citlivých dat, protože zaměstnanci pracují na různých místech a zařízeních.
 • Správa zdrojů: Efektivní řízení kancelářských, technických a podpůrných služeb pro hybridní práci – zejména při využívání napjatých IT zdrojů k uspokojování požadavků.
 • Optimální výběr dodavatele: Špatný výběr dodavatele nebo špatná správa řešení vzdáleného pracoviště vede ke zpoždění a neefektivitě a také ke zvýšení nákladů.

Úspěšná rovnováha mezi prací v kanceláří a na remote umožňuje při souboji na trhu práci organizacím vyniknout jako preferované pracoviště, přilákat a udržet si zaměstnance, kteří mají díky flexibilním pracovním řešením možnost být co nejproduktivnější.

Hranice mezi prací a životem se stírají

Vzhledem k tomu, že tradiční hranice mezi pracovním a osobním životem jsou stále méně zřetelné, jsou pro úspěch klíčové promyšlené strategie pro zachování pohody zaměstnanců, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a celkové spokojenosti. Například e-maily, telefonní hovory a rychlé zprávy často přicházejí mimo tradiční pracovní dobu, což může být pro jejich příjemce pochopitelně stresující.

Průzkum společnosti HP (PDF ke stažení z webu cio.cz)odhaluje střízlivou realitu – pouze čtvrtina (27 %) znalostních pracovníků na světě uvádí, že má zdravý vztah k práci. Tato statistika podtrhuje zásadní problém: nezdravý vztah k práci má nejen osobní dopad na jednotlivce, ale také se negativně podepisuje na produktivitě podniku a morálce zaměstnanců a narušuje pocit spojení a angažovanosti, který je nezbytný pro dlouhodobé udržení zaměstnanců.

Jak udržet zaměstnance pomocí technologií

Společnosti chtějí nepřetržitou dostupnost, a pokud toho lze dosáhnout prostřednictvím automatizované a digitalizované správy koncových bodů, pak je práce „hybridních pracovníků“ mnohem snazší a pomáhá udržet zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že 41 % podniků vyjadřuje záměr najímat nové talenty, zvyšuje se nutnost podporovat takovou kulturu na pracovišti, která přitahuje a rozvíjí různé dovednosti a perspektivy. 

Vedoucí pracovníci musí kromě řízení hybridních pracovních postupů pěstovat prostředí, v němž technologie na pracovišti zaujímají ústřední místo při podpoře loajality zaměstnanců, čímž minimalizují problémy, jako je snížená produktivita a klesající morálka.

Úloha technologií při navrhování pracoviště

Složitý vztah mezi technologiemi a pracovní silou prochází v posledních letech výrazným vývojem, který změnil samotnou strukturu naší práce. Kromě rutinní integrace digitálních nástrojů nyní technologie přebírají stále více klíčovou roli v designu a funkčnosti moderního pracoviště.

Generace Z a mileniálové jsou v čele nových požadavků na práci a pracoviště. Od automatizace a umělé inteligence, které zefektivňují rutinní úkoly, až po nástup nejmodernějších řešení na pracovišti – pracovní síla prochází vývojem, který nejen mění povahu pracovních míst, ale také zajišťuje, aby zaměstnanci pracovali v prostředí, které podporuje inovace, konektivitu a bezproblémové propojení fyzické a digitální sféry.

Proč je při transformaci pracoviště důležitá naléhavost

Generální ředitelé a jejich vedoucí týmy na celém světě se nacházejí v období nebývalé nestability, kdy se nejprve potýkají s problémy způsobenými pandemií covidu-19 a poté s následným zpomalením ekonomiky, prudce rostoucí inflací a geopolitickým rozvratem. V tomto turbulentním období pochopitelně dominuje v agendě mnoha společností důraz na posílení odolnosti.

Organizace proto musí při zvládání těchto výzev jít nad rámec svého přežití. Musí být připraveny reagovat na budoucí otřesy a rychle se odrazit ode dna – a zároveň zajistit špičkový výkon pracovníků, aby si i nadále udržely náskok před svou konkurencí.

HP je lídrem v pomoci pracovníkům dosahovat vynikající výsledků

Vzhledem k tomu, že většina společností stojí na prahu transformační éry na pracovišti, společnost HP si uvědomuje klíčovou roli technologií při podpoře zaměstnanců a nabízí řešení pro bezproblémovou digitální transformaci pracoviště.

soutez_casestudy

HP si uvědomuje, že zaměstnanci dnes pracují v různých prostředích – od kaváren až po velmi vzdálená místa – a prosazuje flexibilní řešení, která podporují zaměstnance v kanceláři, doma i na cestách.

V době, kdy jsou na vzestupu automatizace a modely as-a-service, spolu s předpokládaným 5,4% růstem investic do IT služeb, přináší HP inovativní řešení, která umožňují podnikům dosáhnout více s omezenými rozpočty a zdroji. Od umožnění hybridních pracovních modelů až po nabídku řešení s kompletními službami, která ulehčí IT týmům, je společnost HP vaším partnerem při uvolňování plného potenciálu, který vám umožní prosperovat v moderní sféře práce.

Byl pro vás článek přínosný?