Hlavní navigace

Ochrání nás Google před falešnými zprávami?

2. 2. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Pixabay.com
Politici nejsou jediní, koho trápí falešné zprávy (fake news). Google v nich vidí ohrožení kvality výsledků vyhledávání, proto na potlačení nepravdivých informací ve výsledcích vyhledávání zřejmě již pracuje.

Zatímco politici jdou na věc administrativně, tedy zákonnými opatřeními, úřady pro „hlídání pravdy“ a hrozbou sankcí, Google jde cestou technologickou. Fake news nejsou jen ohrožením pro veřejný život, ale mohou se negativně odrazit i na kvalitě hlavního produktu takového gigantu, jakým Google. Tímto produktem je výsledek vyhledávání. Zatím bylo primární snahou poskytnout pro dotaz relevantní výsledky. S nebývajícím nárůstem falešných zpráv budou patrně uživatelé očekávat, že vyhledávané výsledky budou navíc i pravdivé. A Google se k těmto očekáváním nějak musí postavit.

Dosud Google (a s tím i jiné vyhledávače) čelil problému relevance. Zde mezi hlavní signály patří obsah a odkazy a oba tyto faktory se potýkají již počátku snahami o manipulaci a v současné době jsou vyhledávače vůči těmto nim více-méně odolné. Požadavek na věcnou správnost ale přináší požadavek na kvalitativně novou úroveň hodnocení obsahu.

Cloud24

Google v tomto směru učinil již několik kroků. Především již dávno postoupil ve zpracování textu od sledování klíčových slov k pochopení obsahu. Dále vytvořil model obrovské znalostní databáze elementárních informací Knowledge Vault (KV). Elementárních proto, že obsahují jen spojení subjektu, predikátu (přísudku) a objektu. Data vycházejí z již existujících znalostních bází, na rozdíl od nich však nejsou zpracována manuálně, ale automaticky. To dává KV sice řádově větší objem, ale zároveň také pravděpodobnostní charakter, protože zde nedochází k žádnému redakčnímu hodnocení vstupního textu. V roce 2015 byla pak publikována teoretická práce, která využívala k hodnocení důvěryhodnosti webového obsahu právě znalostní bázi Knowledge Vault. Byl v ní uveden příklad konstrukce nového signálu Knowledge-Based Trust (KBT), který by se mohl využít pro sestavní výsledků vyhledávání. Při testování na větším vzorku webového obsahu pak bylo prokázáno, že KBT není v nějakém lineárním vztahu se stávajícím hlavním signálem PageRank, odvozeným z odkazové popularity, a že je tedy skutečně faktorem novým.

Zatím tedy o tom, kdy Google reálně algoritmicky potlačí fake news ve výsledcích vyhledávání, není nic konkrétního známo. Fakt ale je, že technologické podklady pro řešení již existují, a tak by se mohla uplatnir pravda jako faktor pro SEO. Odborníci na SEO průmysl proto očekávají, že by k tomu mohlo dojít už v letošním roce. V každém případě ale očekávám, že by to mohlo jít rychleji, než se podaří problém vyřešit administrativní cestou ze strany nějakého regulátora trhu. Skutečně bolavým místem jsou ale sociální sítě, kde navíc obrázek vydá za 1000 „fake“ slov. Tam se asi na ruční zásahy budeme muset spolehnout déle. 

Byl pro vás článek přínosný?