Hlavní navigace

Novinky v informačním systému Money S5 pro řízení a správu podniků

12. 10. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Money S5 je podnikový informační systém, určený pro řízení středních a větších obchodních i výrobních společností, stejně jako organizací působících v oblasti poskytování služeb.

Každému z těchto odvětví je přizpůsoben výběr modulů a funkcí v rámci předem připravených „branžových“ řešení, přitom je ale konkrétní podoba výsledného ERP systému dodána vždy na míru. Díky moderním technologiím, progresivnímu vývoji, modulárnímu složení a důrazu na uživatelskou flexibilitu sedne Money S5 většině společností ve velmi krátké době jako dobře ušitý kabát.

Money S5 - Hlavní okno analýzyMoney S5 - Hlavní okno analýzy

 

Právě zkušenost dodavatele s jednotlivými odvětvími obchodu, služeb, výroby, neziskových a příspěvkových organizací i složek státní správy je v době krize velmi důležitá. Předem připravené řešení, mnohokrát otestované na podobných společnostech, znamená časově nenáročnou optimalizaci, a tedy i nízkou cenu. Díky otevřené platformě je přitom zachován maximální efekt u zákazníka a optimalizace firemních procesů, které krabicová řešení a malé ekonomické systémy nemohou nabídnout.

Money S5 je flexibilním vícevrstvým systémem a díky interní aplikaci Metadata Manager je možné snadno a rychle upravit stávající, předem definované operace, a vytvořit tak zcela nové funkce. I proto je vývoj Money S5 rychlý a hladký a jednotlivá řešení jsou implementovaná v relativně krátké době. Tento fakt ještě umocňuje možnost postupného nasazování jednotlivých modulů: například společnost, požadující unikátní funkce, nasadí jádro Money S5 a později je program rozšířen i o další moduly. Ve společnosti Aquamid, jak uvidíme dále, proběhlo kompletní nasazení Money S5 během jediného týdne. Omezení provozu bylo minimální a vzhledem k předchozím školením uživatelů i administrátorů nedošlo ani k potížím při ovládání systému. Aktuálně přitom společnost zamýšlí nasadit rozhraní pro synchronizaci Money S5 přímo se svými výrobními stroji.

Money S5 - Vyhledávání v systému ARES

Money S5 - Vyhledávání v systému ARES

 

Kromě vylepšení a drobných zjednodušení práce běžných uživatelů obsahuje Money S5 nově moduly určené k podpoře strategického plánování, řízení zákaznických vztahů, řízení lidských zdrojů, mezinárodní výkazy a jiné. Představíme si ty nejzajímavější z nich.

Business Intelligence

Pro management středních a větších společností je stejně jako pro ředitele jednotlivých úseků a divizí nezbytné mít po ruce vždy aktuální statistiky a finanční analýzy o stavu firmy, peněžních tocích či prodejních obratech. Nestačí data jen vlastnit v surové podobě, je nutné je umět využít. Teprve na výstupech v podobě přehledných reportů, diagramů a grafů je možné kvalifikovaně rozhodovat o chodu podniku a optimalizovat jeho výkonnost.

Money S5 - Oblasti pro umístění datových polí

Money S5 - Oblasti pro umístění datových polí

 

K těmto a dalším účelům slouží modul Business Intelligence. Jeho architektura se zakládá na množině Datových zdrojů a množině Analýz. Datový zdroj určuje data, která vstupují do analýzy, jejich vlastnosti, způsob zobrazení v analýze apod. Analýza pak na základě datového zdroje poskytuje pohled na vybraná data. Protože se často jedná o ohromné množství informací, které i ten nejvýkonnější počítač zpracuje za několik hodin, lze k výpočtům použít datové kostky OLAP. Ty obsahují nahrubo zpracované údaje (vytvořené například přes noc či přes víkend), jejichž následná analýza proběhne už prakticky okamžitě. Stejně jako v případě ostatních komponent Money S5 lze veškerá data stiskem jediného tlačítka exportovat do programu Microsoft Excel a využít je k dalším výpočtům nebo složitějším výkazům a reportům.

Při definování nové analýzy je možné si vybrat, zda se použije právě datová kostka nebo surové informace uložené na SQL serveru. Ve druhém případě uživatel vybere, které sloupce či řádky z dlouhých seznamů budou využity, a které nepotřebné informace vynechány – výpočet je rychlejší a zpracovaná výsledná tabulka se ještě více zpřehlední. Modul Business Intelligence si dále pamatuje veškeré provedené analýzy, takže není nutné opakovaně definovat často prováděné výpočty. Navíc už jednou spočítaná data jsou připravena pro další rychlé použití.

Řízení projektů

Modulem, úzce navazujícím na oblast personalistiky, je Řízení projektů. Umožňuje řídícím pracovníkům vytvářet různé pracovní úkoly a plány, sledovat jednotlivé fáze, jejich plnění a přidělovat je konkrétním zaměstnancům.

Základem modulu je plánovací kalendář, ve kterém lze přehledně zobrazit právě probíhající, ale i naplánované činnosti, volný čas jednotlivých osob, stejně jako trvání a vzájemné prolínání úkolů. Po otevření konkrétní aktivity je možné vytvořit různé množství fází, které se skládají z dílčích úkolů, z nichž každý má na starosti jiný zaměstnanec. Uzavřít některou z fází a začít naplňovat cíle další lze podle nastavení konkrétní činnosti buď po splněních všech dílčích úkonů, nebo i průběžně bez jejich absolvování.

Samozřejmostí je také upozornění na překročení data splnění úkolu i návaznost na ekonomické moduly a rozpočet celého projektu. Jednotlivé fáze mají přidělené konkrétní finanční prostředky, které mohou být dále rozdělené do rozpočtových kategorií. Postupem času tak lze přehledně sledovat ekonomičnost celého projektu, plnění navrženého plánu i hospodaření s přidělenými penězi.

Mzdy a personalistika

V rámci Money S5 je problematika řízení lidských zdrojů a mezd řešena dvěma oddělenými moduly, které pracují s totožným seznamem pracovníků. Je tomu tak proto, že běžné údaje ohledně HRM podléhají také běžnému utajení. Se mzdami ale pracuje už jen několik málo prověřených zaměstnanců a Money S5 tak minimalizuje riziko zneužití osobních informací. Navíc, přestože je i u externistů nutné evidovat pracovní dobu, dovolené či úroveň práce (například uklízečka, najatá přes cizí agenturu), je zbytečné, aby „překáželi“ v seznamu placených zaměstnanců.

Money S5 - Typ pracovního poměru

Money S5 - typ pracovního poměru

 

Mzdy a personalistika nejsou v Money S5 pouhým nástrojem pro vyměřování mezd a evidenci dovolených. Příslušný manažer lidských zdrojů může přímo v systému evidovat svátky a narozeniny příbuzných, důležité soukromé informace o zaměstnancích, může se snadno přepínat mezi jednotlivými obdobími a zjišťovat změny, ke kterým během nich došlo. S Money S5 je také jednoduché kontrolovat výkonnost pracovníků, sledovat plnění úkolů a pracovní morálku.

Perspektivy dalšího růstu

Málokterá společnost může zcela přesně říct, jakou bude mít podobu v horizontu několika let. Plánování na tři a více roků dopředu bývá obtížné až nemožné. Je důležité proto zvolit takový informační systém, který nebude nutné v krátké době při růstu podniku měnit znovu. Také proto je Money S5 vystavené na nejmodernějších dostupných technologiích. Jádrem je databázový stroj Microsoft SQL Server 2008 a rozhraní vystavěné na Microsoft. NET Framework verze 3.5. Zaručena je nejen vysoká flexibilita, vhodná pro další rozšíření společnosti a implementaci nových funkcí, ale také otevřenost vůči možným budoucím externím systémům.

Cloud24

Money S5 tak představuje dobrou volbu nejen pro velké společnosti, u nichž bude návratnost kvalitního informačního systému krátká, ale také pro střední a menší podniky, ve kterých je dlouhodobé plánování obtížnější.

Více informací o Money S5 naleznete na adrese www.money.cz.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku