Hlavní navigace

Novellu se dobře prodává Linux a správa identit

11. 12. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Prodej NetWare naopak klesá. Finanční ukazatele ovlivnila dohoda s Microsoftem.

Prodej NetWare naopak klesá. Finanční ukazatele ovlivnila dohoda s Microsoftem.

Novell Inc. (NASDAQ:NOVL) oznámil předběžné finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí a celý fiskální rok, který skončil 31. října 2006. Finanční výsledky jsou zveřejněny jako předběžné, protože firma v průběhu 3. fiskálu z vlastní iniciativy zahájila dobrovolnou revizi firemní praxe odměňování formou cenných papírů a souvisejícího potenciálního dopadu na účetnictví.

Oznámené finanční výsledky neberou v úvahu žádné úpravy, které mohou být nutné v souvislosti s dokončením revize odměn formou cenných papírů. Proto by měly být považovány za předběžné do té doby, než Novell nepodá svou zprávu na formuláři 10-Q za třetí fiskální čtvrtletí, jež skončilo 31. července 2006, a na formuláři 10-K za celý fiskální rok, který skončil 31. října 2006.

Finanční výsledky
Za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázal Novell tržby 245 milionů dolarů, zatímco za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2005 vykázal čisté tržby 288 milionů dolarů. Čistý zisk z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 činí 25 milionů dolarů, neboli 0,06 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2005 vykázala společnost ztrátu pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací ve výši 6 milionů dolarů, neboli 0,02 dolaru na akcii.

Čistý zisk pro kmenové akcionáře ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP a je popsáno níže, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 činí 20 milionů dolarů, neboli 0,05 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2005 vykázala společnost non-GAAP upravený zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 32 milionů dolarů, neboli 0,07 dolaru na kmenovou akcii.

Za celý fiskální rok 2006 vykázal Novell tržby 967 milionů dolarů a čistý zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 21 milionů, neboli 0,06 dolaru na akcii. Pro srovnání, tržby za celý fiskální rok 2005 byly 1,039 miliardy dolarů a čistý zisk pro kmenové akcionáře 373 milionů dolarů, neboli 0,85 dolaru na kmenovou akcii, což zahrnuje čistý příjem 448 milionů dolarů z právního vypořádání se společností Microsoft.

Linuxové partnerství
V průběhu čtvrtého fiskálního čtvrtletí roku 2006 zaznamenal Novell tržby z linuxových produktů ve výši 13 milionů dolarů, což je 32procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu identit a přístupu dosáhly 24 milionů, což je 3procentní meziroční nárůst. Souhrnné tržby z produktů Open Enterprise Server a NetWare meziročně poklesly o 25 procent.

„Těší nás, jakého pokroku jsme ve fiskálním roce 2006 dosáhli v klíčových kategoriích Linuxu a řešení správy identit,“ řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell. „Spolu s bezprecedentním linuxovým partnerstvím se společností Microsoft, které jsme nedávno oznámili, náš linuxový byznys výrazně nabírá na obrátkách. Tato východiska a nastartované iniciativy zaměřené na zdokonalení našeho modelu prodeje, vývojových procesů a efektivity back-office nám dávají jistotu, že jsme na správné cestě k dosažení dlouhodobé ziskovosti Novellu.“

Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic k 31. říjnu 2006 byl 1,5 miliardy dolarů, což je nárůst proti 1,3 miliardy dolarů v minulém čtvrtletí. Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci čtvrtého fiskálního čtvrtletí 86 dnů, což je mírný nárůst proti 81 dnům ve stejném čtvrtletí o rok dříve. Stárnutí pohledávek se udržuje v dlouhodobém historickém rozmezí. Odložené tržby na konci čtvrtého fiskálního čtvrtletí 2006 byly 427 milionů dolarů, což je proti předcházejícímu roku pětiprocentní meziroční nárůst o 21 milionů dolarů. Cash flow z aktivit za čtvrté fiskální čtvrtletí 2006 byl 62 milionů dolarů, což je nárůst proti 58 milionům za čtvrté fiskální čtvrtletí 2005.

Podrobné finanční výsledky společnosti Novell včetně srovnání upravených výsledků, které neodpovídají principům GAAP, jsou vypsány v tabulkách, jež jsou součástí originálu této zprávy v angličtině .

Aktuální informace o probíhající revizi programu odměňování formou cenných papírů
Dříve oznámená dobrovolná revize firemní praxe odměňování formou cenných papírů, kterou zpracovává auditní výbor představenstva společnosti Novell ve spolupráci s nezávislým externím právním poradcem, probíhá. S podáním zprávy na formuláři 10-Q za třetí fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. července 2006, a zprávy na formuláři 10-K za celý fiskální rok, který skončil 31. října 2006, počítá Novell po uzavření této revize.

Aktualizace výsledků za třetí fiskální čtvrtletí roku 2006 Vzhledem k tomu, že finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. července 2006, nadále zůstávají pouze předběžné, musí být jako výdaj ve třetím fiskálním čtvrtletí uznán nárůst časově rozlišených pasiv o 9 milionů dolarů v důsledku změny odhadu identifikované v průběhu čtvrtého fiskálního čtvrtletí 2006. V důsledku této úpravy vzrostly provozní výdaje o 9 milionů dolarů a čistá ztráta pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací za třetí fiskální čtvrtletí 2006 vzrostla z dříve vykázaných 3 milionů dolarů, neboli 0,01 dolaru na kmenovou akcii, na 10 milionů dolarů, neboli 0,03 dolaru na kmenovou akcii. Non-GAAP upravený zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací za třetí fiskální čtvrtletí roku 2006 ve výši 20 milionů dolarů, neboli 0,05 dolaru na kmenovou akcii, zůstává nezměněn.

Finanční výhled
Vedení společnosti Novell počítá s následujícím vývojem finančních výsledků za celý fiskální rok 2007:

  • Čisté příjmy by se měly pohybovat mezi 945 a 975 miliony dolarů.
  • Upravený zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, by se měl pohybovat mezi vyrovnaným výsledkem a 10 miliony dolarů, což ovšem nezahrnuje odhadované náklady na odměny formou cenných papírů ve výši 35 milionů dolarů. Ve fiskálním roce 2007 však Novell počítá s tím, že už nebude uvádět non-GAAP finanční ukazatele bez započtených výdajů na odměny formou cenných papírů.
  • Závěrečná sazba provozní marže Novellu za čtvrté fiskální čtvrtletí 2007, jak je popsáno níže, by se měla pohybovat mezi pěti a sedmi procenty.

Za celý fiskální rok 2008:
  • Závěrečná sazba provozní marže Novellu za čtvrté fiskální čtvrtletí 2008 by se měla pohybovat mezi 12 a 15 procenty.
  • Závěrečná sazba provozní marže je definována jako roční míra výdajů na konci období, ze které při srovnání s příjmy za celý fiskální rok vyjde proforma provozní marže za daný rok.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku