Hlavní navigace

Nonstop přístup k datům

18. 9. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: (c) T. L. Furrer - Fotolia.com
Mobilní přístup k datové analýze a souvisejícím nástrojům se stává samozřejmou součástí řešení business intelligence. Také zde přináší mobilita řadu výhod.

Řada vyspělých řešení business intelligence (BI) se dnes obejde bez klasických aplikací instalovaných v počítačích a k jejich funkcím přistupují uživatelé prostřednictvím webového rozhraní z libovolného internetového prohlížeče. Odtud už je malý krok k plně mobilnímu řešení, tedy možnosti pracovat s datovou analytikou ve smartphonech a tabletech, typicky prostřednictvím snadno ovladatelné mobilní aplikace dostupné pro platformy Android a iOS. 

Možnost nepřetržitého mobilního přístupu k datové analytice je samozřejmě důležitá pro rychlé a kvalifikované rozhodování, protože podnikání se dnes stále více odehrává v reálném čase, kdy nelze čekat na další poradu s prezentací v té době již zastaralých dat. Rozhodnutí často nepočká ani na návrat do kanceláře. Mobilní BI využijí při své práci nejen manažeři s rozhodovacími pravomocemi, ale i zaměstnanci pracující v terénu a u klientů, kteří mohou podle aktuálních závěrů analýzy dat korigovat další jednání se zákazníky.

Mobilita – aktuální trend v BI

Zpřístupnění nástrojů datové analytiky v mobilních zařízeních je jedním z hlavních současných trendů rozvoje BI řešení. Jelikož se z práce s daty stává stále významnější součást firemních strategií, je logické, že jsou stále častěji nasazovány i mobilní aplikace pro přístup k datové analýze z mobilních zařízení. Ta navíc nemusejí sloužit jen pro zobrazování sestav a výstupů z analýzy, ale také jako vstupní zařízení, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnanci v terénu zadávat nová data.

Důležitou vlastností mobilního BI je také notifikace upozorňující na dosažení určitých hodnot parametrů, aktuální změny v datech a další události, o kterých by měli být manažeři i další zaměstnanci informováni v reálném čase. Nedávné studie přitom ukazují, že manažeři využívající mobilní BI řešení jsou schopni učinit rozhodnutí až třikrát rychleji než ti, kteří mobilní přístup k datové analytice k dispozici nemají.

Aplikace, nebo web?

V úvahu připadají dva různé způsoby mobilního přístupu k datové analytice. Základní možností je přístup prostřednictvím internetového prohlížeče. Tato varianta podporuje konzistentní způsob práce s daty napříč všemi zařízeními používanými k práci. Nevýhodou je ale omezenější rozsah funkcí mobilních verzí internetových prohlížečů. I proto dodavatelé
BI řešení, mezi nimi například i Oracle, IBM či Microsoft, stále častěji volí cestu samostatné mobilní aplikace určené pro instalaci do smartphonu či tabletu.
Uživatel se možná bude muset naučit pracovat s novým typem uživatelského rozhraní řešení datové analytiky, ale prostředí mobilní aplikace se v zásadě nemusí příliš lišit od webového rozhraní BI systému. Samostatná aplikace navíc může využít i další užitečné vlastnosti současných mobilních zařízení, například:

• Off-line práce s daty, která jsou uložena v paměti mobilního zařízení.
• Dotykové ovládání a využití gest, se kterými je komfortnější především práce s vizualizacemi dat.
• Využití GPS, díky kterému může aplikace automaticky zobrazovat data týkající se aktuální provozovny, klienta atd.
• Snadné přihlašování nejen s vy­užitím uživatelského jména a hesla, ale i prostřednictvím snímače otisků prstů.
• Spolupráce s chytrými hodinkami při zobrazování nejnovějších notifikací.

Nabídka funkcí mobilní aplikace bude zpravidla širší než v případě webového rozhraní BI řešení a také styl práce bude více přizpůsoben ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky smartphonu či tabletu.

Jaké funkce očekávat?

Funkce jednotlivých mobilních aplikací, propojených s podnikovým řešením datové analýzy, se samozřejmě liší podle dodavatele. Běžnou výbavou jsou ale především nástroje na vizuální přehled dat, resp. výstupů z jejich analýzy, s možností výběru dat, nastavení zobrazení i přepínání mezi různými typy grafické prezentace. Další funkční výbavu je vhodné zvážit podle předkládaného stylu práce s daty v mobilních zařízeních.

Displeje mobilních řešení mohou mít sice vysoké rozlišení, ale jejich plocha je poměrně limitovaná, proto je styl zobrazení dat a z nich vyplývajících indikátorů velmi důležitý. Nutnost neustálého skrolování přes několik obrazovek a obecně upravování zobrazení, tak aby byl k dispozici požadovaný pohled na data, práci spíše komplikuje, než usnadňuje. Aplikace, která na několik málo klepnutí na displej smartphonu nezobrazí ukazatele či grafy v požadované podobě, bude svoje uživatele frustrovat.

Ovšem v případě dobře navržené aplikace pro mobilní přístup k datové analýze může být malý displej smartphonu naopak jednou z výhod: Pohledy na data je totiž nutné velmi zjednodušit a zobecnit, aby se vizualizovaný přehled na obrazovku vůbec vešel. Díky tomu nebudou uživatelé zahlcováni detaily, ale mohou se soustředit na hlavní ukazatele a trendy. Do detailnějšího rozboru se pak mohou pustit v plnohodnotném rozhraní BI systému ve svém počítači.

Důležité je také předem vědět, zdali bude mobilní BI aplikace jen prezentovat data z podnikového systému, nebo má sloužit i pro vkládání nových hodnot určených k dalšímu zpracování. Rovněž je třeba ověřit, jakým způsobem je řešeno zabezpečení aplikace obsahující často velmi citlivá firemní data, zejména v případě odcizení nebo ztráty mobilního zařízení.

Data pro všechny

Dobře navržená mobilní aplikace pro využívání BI na cestách by měla poskytovat různé přehledy a funkce managementu či obchodním zástupcům firmy na základě jejich oprávnění a rolí a také umožňovat sdílení vybraných přehledů s kolegy, partnerskými firmami či zákazníky.
Většina moderních BI řešení využívá cloud, takže je připravena na přístup z různých typů zařízení bez ohledu na to, zdali jsou firemní, nebo patří zaměstnancům, a umožňuje nastavit různá oprávnění pro prohlížení a práci s daty. Přístup k datové analýze je přitom důležitý pro stále širší okruh zaměstnanců firem, kterým pomůže dělat jejich práci efektivněji.

Vyhněte se zklamání

Mobilní přístup k datové analýze pomůže s rychlým rozhodováním a informovaností o důležitých ukazatelích v každém okamžiku. Není ale radno mobilní BI přeceňovat, protože má svá omezení. Především je třeba počítat s tím, že mobilní BI aplikace bude mít oproti plnohodnotnému rozhraní v počítači omezenou funkcionalitu. Pro základní přehled postačí, ale k náročnější práci s daty mobilní aplikace určeny nejsou.

podcast

Velmi důležité je nepodcenit zabezpečení dat přenášených do mobilních zařízení pohybujících se mimo zabezpečenou podnikovou síť. Bylo by velkou chybou nasadit mobilní BI řešení bez strategie a nástrojů na správu mobilních zařízení (Mobile Devices Management, MDM) a jejich obsahu (Mobile Content Management, MCM). Nasazení mobilního přístupu k datové analýze by proto měl předcházet detailní plán, jak budou zabezpečeny přenos a ukládání dat v mobilních zařízeních firemních uživatelů, ve kterém bude řešena autentizace přístupu uživatelů a smazání obsahu ztracených nebo odcizených zařízení.
Aplikace na mobilní BI je možné před jejich ostrým nasazením důkladně vyzkoušet, což je vhodné učinit na všech typech zařízení, u kterých připadá v úvahu, že budou pro mobilní přístup k datové analýze využívána. Různá prostředí nabídne mobilní BI na displeji tabletu nebo na menší obrazovce smartphonu. Vždy také záleží na tom, jaké rozlišení bude mít displej konkrétního zařízení.

Firma se nemusí nutně pustit rovnou do implementace robustního BI řešení, která bude stát mnoho peněz, času a úsilí, ale může začít s nástrojem, jejž možná již dokonce má k dispozici. Jde o aplikaci Power BI, která je doplňkem cloudové služby Office 365 od Microsoftu. Když se podaří úvodní úskalí překonat, bude mobilní BI velkým pomocníkem při každodenním rozhodování. 

Byl pro vás článek přínosný?