Hlavní navigace

Nejmodernější datové propojení firemních poboček pomocí služby MPLS L3 VPN od firmy Dial Telecom

19. 5. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Služba MPLS L3VPN je flexibilní a spolehlivé řešení firemní komunikace, které je založeno na přenosu dat prostřednictvím sítě MPLS a poskytuje vždy „full mesh“ topologii (komunikace každý s každým).

Umožňuje tedy snadno a efektivně propojit všechny firemní pobočky do jediné privátní sítě. Tato síť může výrazně snížit provozní náklady na spolehlivou komunikaci uvnitř firmy.

Požadavek zákazníka
Firma DT Software, s.r.o. potřebuje zajistit datové propojení svých 3 poboček v ČR a jedné na Slovensku, aby zajistila pro své aplikace dostatečnou konektivitu pro telefonování, datové služby, internet, videokonference mezi všemi lokalitami a videostreaming z dohledových kamer do dohledového centra v Ústí nad Orlicí - (kumulovaná velikost streamu je ze všech lokalit 8 Mbit/s s potenciálem růstu).

Dále potřebuje firma XYZ zřídit vzdálený přístup k síti pro své obchodní zástupce (50 přístupů), kteří jsou vybaveni mobilním širokopásmovým připojením a potřebují stále pracovat s aplikacemi ve vnitřní síti. Většinu aplikací provozuje firma DT Software, s.r.o. centralizovaně a chce využívat hostingového centra pro umístění svých 10 serverů ocelkové velikosti 22 U, nachází se mezi nimi i webserver pro komunikaci s externími klienty přes internet. Na pobočkách jsou směrovače a přepínače, tiskárny a jednotlivé pracovní stanice. Veškeré vybavení na pobočkách již firma vlastní a chce si nad ním podržet plnou kontrolu.

Cena řešení:

Položka

Kapacita

Cena za zřízení

Pravidelná měs. cena

Přípojka Praha 13 Stodůlky,

Bucharova

100 Mb/s

19 900,00 Kč

17 500,00 Kč

Přípojka Brno, Holandská

100 Mb/s

19 900,00 Kč

17 500,00 Kč

Přípojka Ústí nad Orlicí,

Tvardkova

100 Mb/s

19 900,00 Kč

17 500,00 Kč

Přípojka Bratislava, Růžová

dolina

100 Mb/s

19 900,00 Kč

28 500,00 Kč

Hosting Praha Tiskařská

22 U

0,00 Kč

6 000 Kč + energie

6 Kč za 1 kWh

Vzdálený přístup

Maximálně 50

vzdálených přístupů

5 000 Kč

3 000 Kč

Přístup do internetu

10 Mb/s

0,00 Kč

9 900 Kč

Celkem

 

104 500 Kč

99 900 Kč

 

Technický návrh řešení

Po provedení místního šetření nabídl Dial Telecom řešení postavené na službě MPLS L3VPN s následujícími přístupovými rychlostmi a následující přístupovou technologií:
lokalita A - adresa: Praha 13 Stodůlky, Bucharova 14, kapacita: 100 Mbps, technologie: optické vlákno zakončené převodníkem s rozhraním ethernet
lokalita B - adresa: Brno, Holandská, kapacita: 100 Mbps, technologie: optické vlákno zakončené převodníkem s rozhraním ethernet
lokalita C - adresa: Ústí nad Orlicí, Tvardkova ul., kapacita: 100 Mbps, technologie: optické vlákno zakončené převodníkem s rozhraním ethernet
lokalita D - adresa: Bratislava, Růžová dolina 6, kapacita: 100 Mbps, technologie: optického vlákna s rozhraním ethernet

Veškeré přípojky mají garantovanou dostupnost 99,5 %, přístup do internetu byl zřízen o kapacitě 10 Mbit/s. Zřízení vzdáleného přístupu bylo realizováno techniky Dial Telecomu s využitím SW CISCO VPN client s využitím IP Sec enkrypce. Pro hostování bylo vybráno hostingové centrum Praha, Tiskařská 10, kde byla vyčleněna požadovaná kapacita a bylo nakonfigurováno připojení do VPN.

Parametry QoS si zákazník nastaví sám prostřednictvím CPE (směrovače) ve své správě.

 

soutez_casestudy

Hlavní přínosy:

  • Všechny 4 pobočky komunikují v rámci jedné privátní sítě na topologii „každý s každým"
  • Zajištěna dostatečná konektivita pro veškeré požadované aplikace (hlas, data, internet, videokonference, videostreaming atd.)
  • Vysoká flexibilita a škálovatelnost - v případě expanze společnosti možnost téměř neomezené kapacity přípojek
  • Implementace QoS - zákazník sám určí a nastaví preferovanou aplikaci
  • Snadná implementace doplňkových a komplementárních služeb dle přání zákazníka
  • Předpokládaná úspora nákladů na datové připojení


Dial Telecom je telekomunikační operátor poskytující komplexní portfolio hlasových, datových a internetových
služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě.
Dial Telecom, a.s. je členem mezinárodní telekomunikační skupiny Dial Telecom Group(Dial Telecom, a.s. CZ,
Dial Telecom, a.s SK, Volný, a.s., eTel, s.r.o.), která se aktivně podílí na konsolidaci fixního telekomunikačního trhu.
Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom činí v současnosti 4500 kilometrů v rámci
České republiky a 80km kabelových tras s přibližně 7700km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze.
Jednoduše se připojte www.dialtelecom.cz

Byl pro vás článek přínosný?