Hlavní navigace

Neefektivní využívání dat snižuje schopnost inovovat, ukázal průzkum

29. 7. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nová studie společnosti VMware a profesora Feng Liho poukazuje na potíže spojené s nutností inovovat a současně snižovat náklady.

Téměř tři čtvrtiny (70 %) firem nedokáží vytěžit maximální užitek ze svých dat – což má přímý dopad na jejich schopnost inovovat, jak ukázal průzkum mezi 100 vrcholovými manažery globálních firem působících v Evropě, které se umístily na žebříčku Forbes Top 2000.

Téměř třetina (30 %) manažerů uvádí jako svůj primární strategický cíl snižování nákladů, ale vzhledem k hrozící recesi by lepší využití dat mohlo podpořit krátkodobé i dlouhodobé inovace. 59 % dotázaných věří, že firmy, které upřednostňují rozhodování založené na datech, získávají podíl na trhu na úkor konkurence, přičemž 58 % se obává, že za svými rivaly zaostanou, pokud svá data nebudou využívat efektivněji. To znamená, že kvůli neschopnosti inovovat by mohly mít mnohé podniky problém obstát v konkurenčním boji.

Pište pro CIO Business World

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Neschopnost dostatečně rychle proměňovat nápady v nové produkty, služby a strategie stále vystavuje podniky riziku nezdaru. Nedostatečnou schopnost realizace inovací – jak ji poprvé popsala studie Inovace v exponenciální ekonomice, kterou společně zpracovala londýnská ekonomická škola Cass Business School a společnost VMware, nadále přispívá k obtížím efektivního využití dat.

Podle oslovených manažerů čtyři ze sedmi hlavních strategických obchodních cílů na příští dva roky vyžadují přesná, relevantní a včasná data jako podklad pro rozhodování, od informací o pracovní síle a produktivitě po kvalitu zákaznické zkušenosti. 52 % motivuje své týmy k větší inovativnosti a hledání nových způsobů, jak uvádět na trh produkty, služby a strategie. 

„Většině firem nechybí dobré nápady. Ale navzdory pokrokům v jejich realizaci přetrvává ona nedostatečná schopnost uvádět inovace do života kvůli chybějícím digitálním prostředkům a dovednostem, rigidní infrastruktuře a různým omezením a rizikům spojeným se suverenitou dat a dodržováním předpisů,“ říká profesor Feng Li, vedoucí katedry informačního managementu na Bayes Business School při Londýnské univerzitě, který je autorem předmluvy k nové studii Innovation-Execution Report společnosti VMware, která navazuje na původní dokument z roku 2018.


Zaplatili jste výkupné kvůli ransomwaru? Nejste sami
Přečtěte si také:

Zaplatili jste výkupné kvůli ransomwaru? Nejste sami

„Zajímavé je, že mezi hlavní překážky bylo uváděno přílišné množství dat a problémy s přístupem ke správným datům. Větší orientaci na data při rozhodování v mnoha podnicích brání stávající informační infrastruktura, což má za následek promarnění strategických příležitostí.“

Překážky úspěchu inovací založených na datech

Mezi bariéry týkající se dat, na které poukazují manažeři, patří příliš velké množství dat (83 %), potíže s přístupem ke správným datům (74 %) a technická omezení (60 %). Velkým problémem je také suverenita dat, kdy ukládaná nebo shromažďovaná data podléhají zákonům na ochranu osobních údajů nebo jiným předpisům na úrovni státu, odvětví nebo podniku, přičemž národní (76 %) a oborové (67 %) předpisy jsou zdůrazňovány jako významné překážky využití potenciálu dat.

„V dnešní době jsou všichni posedlí dolováním dat. Avšak chybí základní předpoklady pro inovace: konceptuální kreativita, inovační prostředí ve firmách a dodržení inovačního procesu. Inovace jsou často nahodilé a nepočítají se synergickými efekty. Mnozí CEO předstírají zájem o inovace, ve skutečnosti se jich bojí, protože ve zmatečném inovačním procesu jsou výsledky nejisté. Hrozí zklamání, promarněný čas i peníze.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video? 

Řešením je vybuzení nadšení a vytvoření inovačního prostředí. Data nejsou to nejdůležitější. Umělá inteligence bude vymýšlet, co s nimi. Bude vylepšovat koncepty, tvořit postupné inovace. Člověku zůstane prostor pro nové koncepty, architekturu inovací,“ vysvětluje Karel Červený, vysokoškolský učitel kreativity a inovačního myšlení, který v programech MBA a DBA učí manažery strategickému myšlení v synergiích a trénuje jejich kreativitu.

Jak překlenout propast mezi novými nápady a jejich realizací

Podnikům, které se potýkají s obtížemi týkající se využití dat a které brzdí jejich inovační úsilí, se doporučuje zaměřit se na pracovníky, procesy a technologie, a tím usnadnit uvádění nových nápadů do praxe. Jakmile se jim povede všechny složky propojit, mohou nejen lépe využít potenciál svých dat, ale také s jeho pomocí dosáhnout vyšší úrovně inovací: 64 % dotázaných podniků užívá výsledky AI a strojového učení jako vstupy pro inovace.

Byl pro vás článek přínosný?